Pěstování rostlin, květin, stromů a keřů je ovlivněno použitím správných chemických přípravků, jako jsou hnojiva, ochranné nástřiky proti škůdcům anebo speciální výživa pro zelené rostliny. Pořiďte si pro svou zahradu semena rostliny ve vysoké kvalitě.

Skladovanie Zámočníctvo Sťahovacie služby Rekultivačné práce Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Predaj výrobkov z kovu Administratívne služby Zemné práce a demolácia Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a ...

Reklamná činnosť Prenájom reklamných plôch Realizácia sadových úprav Sprostredkovanie obchodu a služieb Práce vykonávané strojnými mechanizmami Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Predaj tovarov pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom Obchodná činnosť - kvety, smútočné potreby, ...

Skladovacie služby Administratívne práce Prenájom hnuteľností Prenájom nehnuteľností Spracovanie účtovníctva Grafické práce na počítači Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Správa registratúrnych záznamov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, ...

Sekretárske služby Maloobchod - potraviny, alko - nealko nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, bižutéria, tovar pre domácnosť, bicykle, nábytok, kozmetické výrobky, poľnohospodárske produkty, obilie, osivo a krmivo, kvety a sadenice, spotrebný a priemyselný tovar, elektronika a výpočtová technika, drevo a stavebný ...

Skladovanie Upratovacie práce Zásielkový predaj Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie dopravy a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie ...