Pěstování rostlin, květin, stromů a keřů je ovlivněno použitím správných chemických přípravků, jako jsou hnojiva, ochranné nástřiky proti škůdcům anebo speciální výživa pro zelené rostliny. Pořiďte si pro svou zahradu semena rostliny ve vysoké kvalitě.

Ubytovanie Leasingová činnosť Čistiace a upratovacie služby Obchodná činnosť - palivá, PHM Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností Obchodná činnosť - nerastné suroviny, kovy, výrobky z kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Obchodná ...

Výroba nástrojov Výroba hnacích prvkov Výroba textilná a odevná Výroba ventilov a armatúr Prenájom hnuteľných vecí Výroba obrábacích strojov Výroba strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu a služieb Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obchodná ...

Usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, divadelných a filmových audiovizuálnych predstavení, festivalov, prehliadok a v oblasti kultúry a umenia Skladovanie Masérske služby Finančný leasing Kozmetické služby Spracovanie údajov Správa registratúry Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Osadzovanie okien a ...

Stolárstvo Výroba peliet Výroba tovaru z plastov Výroba a spracovanie skla Oprava motorových vozidiel výroba akvaristických pomôcok Výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí Výroba hotových krmív pre akvarijné ryby a ex.vtáctvo Ekonomický prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Výroba píliarská a impregnácia dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostr.a obch.činnosť- drevo a drevárske výrobky Poskytovanie služieb v ...

Natieračské práce Závodné stravovanie Obchodná činnosť: obuv Obchodná činnosť: kvety Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť: potraviny Obchodná činnosť: farby-laky Obchodná činnosť: textil a odevy Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť: ovocie-zelenina Obchodná činnosť: mäsové ...

Skladovanie Zámočníctvo Sťahovacie služby Rekultivačné práce Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Predaj výrobkov z kovu Administratívne služby Zemné práce a demolácia Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a ...

Reklamná činnosť Prenájom reklamných plôch Realizácia sadových úprav Sprostredkovanie obchodu a služieb Práce vykonávané strojnými mechanizmami Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Predaj tovarov pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom Obchodná činnosť - kvety, smútočné potreby, ...