Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Skladovanie Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/.

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Maloobchod -nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti. Montáž, opravy, revízie a rekonštrukcie vyhradených plynových zariadení Veľkoobchod -nákup apredaj tovarov mimo viazaných,koncesovaných živností a drahých kovov.

Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Osobná cestná doprava (nezahrňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) Maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Stolárstvo Inzertná činnosť Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie odťahovej služby Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Inžinierska činnosť Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba stavebných materiálov a dielcov Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Poradensko - konzultačná činnosť v stavebníctve Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Kúpa ...

Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Nov a ropných výrobkov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov tlakové nádoby stabilné skupiny A do najvyššieho pracovného pretlaku 32,5 MPa /mimo zakružovania / Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za ...

Kúpa nábytkového kovania, drevnej hmoty, nábytku, bytových doplnkov, stavebno-stolárskych výrobkov, podlahovín, bytového textilu, keramiky, skla, priemyselného tovaru, osvetľovacej techniky a dekoratívnych bytových predmetov na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) Kúpa nábytkového kovania, drevnej hmoty, nábytku, bytových ...

Sprostredkovateľská činnosť v obchode Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Stolárstvo Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v rozsahu predmetov podnikania Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Čistenie kanalizácii Opravy strojných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Obchodná činnosť v danej oblasti Montáž a opravy plynovodov a plynových spotrebičov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových ...

Skladovanie Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Výroba a opravy výrobkov z plastov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti

Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prieskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie výkonu služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Vypracovanie dokumentácie a projektu strojno - technologickej časti jednoduchých ...

Poskytovanie leasingu Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž meracích a regulačných systémov Reklamná,propagačná a inzertná činnosť Poradenstvo v oblasti meracej a regulačnej techniky Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho ...

Pohostinská činnosť Vykonávanie dopravných stavieb Kresličské práce v stavebníctve Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Opravy elektrických strojov a prístrojov Prenájom stavebných strojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Technicko- poradenská ...

Reklamná činnosti Zariaďovanie interiérov Sprostredkovateľská činnosť Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Poskytovanie ubytovania - kategórii ubytovňa Prenájom hnuteľných vecí (strojov a zariadení) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod so stavebným materiálom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Marketing a management v oblasti stavebníctva Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Oprava,údržba vyhr. el.zariadení Vykonávanie priemyselných stavieb Ubytovacie služby do desať lôžok Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie bytových a občianskych ...

Maloobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s alko a nealko nápojmi Maloobchod s potravinami a pochutinami Opravárenská činnosť v oblasti elektrotechniky Verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu Maloobchod so spotrebným tovarom a stavebným materiálom Maloobchod s elektronikou,autopríslušenstvom a súčiastkami

Upratovacie práce Kľúčová služba Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu a služieb Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne práce vrátane kopírovacích prác Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...