Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Vedenie účtovníctva Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Tvorba www stránok Systémová údržba software Automatizované spracovanie dát Drobné stavebné úpravy a práce Reklamná a propagačná činnosť Záznam a archivácia dát na CD-Rom Nákup a predaj výpočtovej techniky Prevádzkovanie internetovej čitárne Organizovanie kurzov, seminárov a školení Predaj hotových programov so súhlasom autora Grafické ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj, sprostredkovanie a prenájom strojov a zariadení Poskytovanie služieb súvisiacich s ukladaním a sanáciou parkiet Sprostredkova nákupu, predaja, prenájmu tovaru v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely ...

Skladovanie Kuriérske služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Kováčstvo Rezanie závitov Metalizácia kovov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba kovového nábytku Činnosť colného deklaranta Reklamné a marketingové služby Výroba brán a prvkov na oplotenie Chemické černenie kovov, odmasťovanie Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná ...

Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Nákup a predaj dreva a drevených výrobkov Spracovanie dreva a výroba drobných výrobkov z dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Prenájom motorových vozidiel Výroba a hutnícke spracovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Nákup a predaj tovarov Výkon činnosti stavbyvedúceho Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených obl.

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Činnosť reklamnej agentúry Prenájom strojov a prístrojov Požičovňa stavebnej mechanizácie Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom osobných a nákladných motorových automobilov Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Stolárstvo Kuriérske služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Demolácia a zemné práce Reklamná a propagačná činnosť Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Cestná nákladná doprava v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Kúpa a predaj nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti špeditérskych služieb Kúpa tovaru v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Roznášanie reklamných letákov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie ...

Kopírovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne služby Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Vyhotovovanie grafických návrhov interiérov na počítači Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej ...

Finančný leasing Sekretárske práce Marketingové služby Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie parkovísk Podnikateľské poradenstvo Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Čistenie budov a upratovacie práce Údržba a oprava motorových vozidiel Služby pri údržbe systémov (softvéru) Výstavba ...

Skladovanie Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Administratívne a kancelárske práce Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľské služby v oblasti strojárenstva ýroba a montáž konštrukcií a potrubných rozvodov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlak. nádob Montáž, ...

Píliarska výroba. Približovanie a pílenie dreva. Vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vykonávanie inžinierskych stavieb včítane techn.vybavenosti. Čistiace a upratovacie služby. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Poskytovanie služieb rýchleho ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu Vydávanie periodických a neperiodických ...

Predaj jedov a žieravín v maloobchode Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava strojov a strojných zariadení bez zásahu do elektroinštalácie Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej ...