Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Jakub Kokeš CZ, s.r.o.
Jsme předním dodavatelem komponentů pro kotevní techniku jako jsou nýty, kotvy a samořezné šrouby. Dodáváme kotevní techniku, spojovací materiál a upevňovací řešení pro různé druhy kotvení. Dodávka kvalitní a spolehlivé techniky. Vyrábíme dle ISO 9001. Nabízíme šrouby, šroubky, vruty, hmoždinky, rámové hmoždinky, plastové hmoždinky, ...
Jakub Kokeš CZ, s.r.o.
Jsme předním dodavatelem komponentů pro kotevní techniku jako jsou nýty, kotvy a samořezné šrouby. Dodáváme kotevní techniku, spojovací materiál a upevňovací řešení pro různé druhy kotvení. Dodávka kvalitní a spolehlivé techniky. Vyrábíme dle ISO 9001. Nabízíme šrouby, šroubky, vruty, hmoždinky, rámové hmoždinky, plastové hmoždinky, ...
Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Nov a ropných výrobkov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov tlakové nádoby stabilné skupiny A do najvyššieho pracovného pretlaku 32,5 MPa /mimo zakružovania / Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod so stavebným materiálom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Marketing a management v oblasti stavebníctva Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Tvorba www stránok Systémová údržba software Automatizované spracovanie dát Drobné stavebné úpravy a práce Reklamná a propagačná činnosť Záznam a archivácia dát na CD-Rom Nákup a predaj výpočtovej techniky Prevádzkovanie internetovej čitárne Organizovanie kurzov, seminárov a školení Predaj hotových programov so súhlasom autora Grafické ...

Skladovanie Kuriérske služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Kováčstvo Rezanie závitov Metalizácia kovov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba kovového nábytku Činnosť colného deklaranta Reklamné a marketingové služby Výroba brán a prvkov na oplotenie Chemické černenie kovov, odmasťovanie Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Prenájom motorových vozidiel Výroba a hutnícke spracovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Roznášanie reklamných letákov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie ...

Kopírovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne služby Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Vyhotovovanie grafických návrhov interiérov na počítači Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej ...

Píliarska výroba. Približovanie a pílenie dreva. Vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vykonávanie inžinierskych stavieb včítane techn.vybavenosti. Čistiace a upratovacie služby. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Poskytovanie služieb rýchleho ...

Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Činnosť reklamnej agentúry Prenájom motorových vozidiel Sekretárske a administratívne práce Sprostredkovanie technickej poradenskej činnosti Vydavateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Organizovanie spoločenských, ...

Prieskum trhu Autoumyváreň Pohostinská činnosť Zhotovovanie pečiatok Prenájom reklamných plôch Čistiace a upratovacie práce Aranžérske a dekoratérske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a rozmnožovacie služby Zhotovovanie a aktualizácia www stránok Čistenie interiérov motorových vozidiel Faktoring a forfaiting v rozsahu ...

Zemné práce Leasingová činnosť Výučba anglického jazyka Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom hnuteľných vecí v ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri ...

Podnikateľské poradenstvo Výroba výrobkov z betónu Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovanie obchodu, sprostredkovateľská činnosť Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál pre hlavnú a pomocnú stavebnú výrobu

Managerská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Leasing Píliarska výroba Organizovanie výstav Vydavateľské činnosti Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľného majetku Reklamná a propagačná činnosť Približovanie dreva a manipulácia s drevom Nákup a predaj dreva - veľkoobchod, maloobchod Ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ...

Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Požičovňa motorových vozidiel a priemyselného tovaru Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Prípravné práce pre stavbu Automatizované spracovanie dát Výroba a úprava vody do bazénov Servis na čistenie a údržbu bazénov Montáž, oprava a rekonštrukcie bazénov Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská ...

Výroba ekologických brikiet Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba stavebných dielcov Vedenie účtovnej evidencie Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovanie obchodu s polotovarmi a surovinami Nákup a predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu so stavebným a hutným ...