Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Reklamná činnosť Vykonávanie stavieb a ich zmien Organizovanie a zabezpečovanie výstav Výroba odliatkov z umelého kameňa a betónu Vykonávanie remeselných prác s kovom a drevom Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie a riešenie interiérov v oblasti dizajnu Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Korektúra textov Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prekladateľské služby Demolácie a zemné práce Údržba a úprava záhrad Prenájom hnuteľných vecí Vyučovanie slovenského jazyka Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Kancelárske a sekretárske služby Fotografické služby, výroba ...

Obkladanie stien Výkopové práce Omietkárske práce Vodoinštalatérstvo Čistenie kanalizácií Prenájom hnuteľných vecí Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia a opravy ústredného kúrenia bez elektroinštalačných prác Maloobchod s vodoinštalatérskym, kúrenárskym, ...

Skladovanie Stolárstvo Inzertná činnosť Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie odťahovej služby Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Čistenie kanalizácii Opravy strojných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Obchodná činnosť v danej oblasti Montáž a opravy plynovodov a plynových spotrebičov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových ...

Reklamná činnosti Zariaďovanie interiérov Sprostredkovateľská činnosť Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Maloobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s alko a nealko nápojmi Maloobchod s potravinami a pochutinami Opravárenská činnosť v oblasti elektrotechniky Verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu Maloobchod so spotrebným tovarom a stavebným materiálom Maloobchod s elektronikou,autopríslušenstvom a súčiastkami

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely ...

Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Nákup a predaj dreva a drevených výrobkov Spracovanie dreva a výroba drobných výrobkov z dreva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Demolácia a zemné práce Reklamná a propagačná činnosť Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Cestná nákladná doprava v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských ...

Reklamná a propagačná činnosť Montáž a servis dopravných značiek Vodorovné a zvislé dopravné značenie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba dopravných značiek, informačných systémov a ...

Klampiarska výroba Zámočnícka výroba Inžinierska činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava,servis a predaj motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Servis a údržba technických zariadení (bez zásahu do elektrického vedenia) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná ...

Šitie a úprava odevov a kožušín Poradenské služby v obchodnej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a kompletizovanie drobných výrobkov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Skladovanie Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych a ...

Pílenie a približovanie dreva Predaj a servis lesnej a záhradnej techniky Organizovanie kurzov na reťazové motorové píly

Zámočnícke práce Poradenské služby v obchodnej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a kompletizovanie drobných výrobkov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Tesnenie okien Sprostredkovanie stavebnej činnosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba stav.-stol. a tesár.základná /výroba okien,dverí a p/

Sprostredkovateľská činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom motorových vozidiel Maloobchod so zváracími potrebami Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom stavebného náradia, strojov a zariadení

Požičiavanie náradia Sprostredkovanie obchodu a služieb Rezanien vodoinštalačných trubiek Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie tanečných zábav a podujatí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Trénovanie tanečných párov, tvorba choreografie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vyučovanie spoloč.tanca,spoloč.výchovy a tanečných noviniek Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Kováčstvo Smaltovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Nákup,predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živ Brúsenie a leštenie okr.brús. nožov,nožníc a jedn. nástrojov

Sprostredkovateľská činnosť Montáž a servis okien, dverí a garážových brán Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti