Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Výroba kotlov Výroba dopravníkov Výroba oceľových konštrukcií Obrábanie,montáž vrtných súprav a kovoobrábacie práce Výroba hydraulických agregátov a hydraulických zariadení Rekonštrukcia a montáž kotlov na tuhé palivo s výkonom do 50 kW Montáž oceľových konštrukcíí nepodliehajúcich stavebnému zákonu Rekonštrukcia a montáž dopravníkov mimo ...

Výcvik koní Sprostredkovanie obchodu Maloobchod so zmiešaným tovarom Vozenie ľudí na koňoch a vozoch Šitie odevov a odevných doplnkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Požičiavanie koní na jazdecké účely Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia Ubytovacie služby bez ...

Betonárske práce Montáž a demontáž lešenia Maliarske a natieračské práce Obkladanie stien suchým spôsobom Reklamná a propagačná činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Búracie a demolačné práce bez použitia ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž, oprava a údržba plynových zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj drevených obalov Výroba súčiastok zo železných a neželezných materiálov Veľkoobchod so železným a neželezným hutníckym materiálom Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi v rozsahu- výkup, zber, spracovanie a predaj odpadov z farebných kovov, že- lezných odpadov a odpadového skla Podnikanie ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Vydavateľská činnosť Veľkoobchod so železiarskym tovarom Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Predaj dvojstopových motorových vozidel Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel Predaj sučiastok a ...

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Kľúčová služba Výroba doplnkov z dreva Výroba tovaru z papiera a lepenky Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba strojov, prístrojov a zariadení Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie Maloobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Výroba drôteného tovaru Podnikateľské poradenstvo Iný maloobchod mimo predajne Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba ostatného kovového tovaru Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi ...

Tvorba WWW stránok Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Oprava pracovných strojov Prenájom strojov a zariadení Reklamné a propagačné činnosti Marketing v rozsahu voľnej živnosti Komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Reklamné činnosti Tvarovanie za studena Prevádzkovanie skladov Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Brúsenie a leštenie nástrojov Výroba drobných výrobkov z dreva Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba strojov a zariadení pre ...

Maloobchod a veľkoobchod Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba ...

Zámočníctvo Predaj na trhoch Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Maloobchod v rámci voľných živností Veľkoobchod v rámci voľných živností Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Sprostredkovateľská ...

Kovoobrábanie Čistiace a upratovacie služby Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobch.so želez.tovar.,farbami,skl.tovar.,potr.pre kutilov Maloobchod s prístr.pre domácn. a rozhl.a televíz. prijímač.

Tesárstvo. Zámočníctvo. Pozemné stavby. Reklamné činnosti. Záhradnícke služby. Činnosť stavbyvedúceho. Demolácia a zemné práce. Činnosť stavebného dozoru. Stavby občianskej vybavenosti. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod s hutným a spojovacám materiálom. Maloobchod so stavebným ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k ...

Zemné práce Murárske práce Izolačné práce Kúrenárske práce Zámočnícke práce Vodoinštalačné práce Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Predaj hotových jedál bez prípravy Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie ...

Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Poradenská činnosť ekonomických a organizačných poradcov Poradenská činnosť okrem organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Marketing a prieskum trhu Výroba výrobkov z plastov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizačné a ekonomické poradenstvo Výskum a vývoj v oblasti technických vied Podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Obstarávanie služieb spojených so správou nebytového ...

Odevná výroba Výroba sviečok Počítačové služby Výroba výrobkov z papiera Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zváračské práce Oprava pracovných strojov Výroba kovových konštrukcií Výroba jednoduchých kovových a plastových výrobkov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Údržba a oprava strojov s výnimkou elektrických častí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Spracovanie a povrchová úprava ...