Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Pisárske práce Textilná výroba Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Reklamná činnosť a marketing Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Zatepľovanie budov v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu ...

Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom Organizovanie výstav a valných zhromaždení, sprostredkovanieškolení a kurzov Prieskum trhu a verejnej mienky Poradenstvo v oblasti energetiky Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ...

Murárstvo Klampiarstvo Pokrývačstvo Zámočníctvo Brašnárske práce Zváračské práce Vedenie účtovníctva Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž sadrokartonových systémov Zemné výkopové a demolačné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Betonárske práce-výroba ...

Zámočníctvo Výroba nožiarskeho tovaru Maliarske natieračské práce Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Jemná mechanika - oprava dielenských mikroskopov Údržba a oprava účelových strojov a zariadení Brúsenie a leštenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

Sprostredkovateľská činnosť Nákup, predaj, požičiavanie zbraní Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Maloobchod v rozsahu voľných živností Opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Nákup, predaj streliva Preprava zbraní a streliva

Murárstvo Skladovanie Zámočníctvo Izolatérske práce Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Tapetárske a sklenárske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Lešenárske ...

Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Výroba tovaru a obalov z plastov Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Výroba drevených obalov,impregnácia dreva a drev.výr. Výr.vyk.telies,kotlov ÚK,nádrží,zásob.a kontaj.z kov. Zámočníctvo,výroba ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Montáž kovových konštrukcií Kovovýroba - výroba tovaru z kovu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Ubytovacie služby penziónového ...

Kovovýroba Sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu Dekorovanie skla pieskovaním Reklamné a propagačné činnosti Výroba bytových doplnkov zo skla Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ Výroba odevov a odevných doplnkov a prádla veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/ Výroba bižutérie a dekoračných predmetov zo skla jednoduchá ...

Podlahárstvo Zváračské práce Plynoinštalatérstvo Výroba betónových krbov Maliarske a natieračské práce Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Maloobchod v so železiarskym tovarom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba kovových konštrukcií pre stavby Doučovanie jazykov /nemčina, angličtina/ Organizovanie tanečných zábav a ...

Kamenárstvo Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Maloobchod s tuhými palivami Prenájom motorových vozidiel Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ Veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/ Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenstvo v oblasti hardvéra a softvéra Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie ...

Skladovanie Reklamné činnosti Manipulácia s nákladom Sprostredkovanie obchodu Organizačné a ekonomické poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Predaj na burzách a trhoch Montáž ústredného kúrenia Zámočníctvo, zváračské práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla Veľkoobch.so železiar. tovar.,instalatérskym a vykur. zariad Predaj na priamu ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Klampiarstvo Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Práce a služby poskytované ...

Murárstvo Demolačné práce Upratovacie práce Reklamné činnosti Natieračské práce Sprostredkovanie obchodu Zemné, výkopové práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom stavebných strojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Nákladná cestná doprava ...

Kúrenárske práce Natieračské práce Vodoinštalatérstvo Sanitárna inštalácia Izolácia proti vlhkosti Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení Nákladná cestná doprava ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu výroba kľúčov a oprava zámkov Maloobchod so železiarskym tovarom

Podlahárstvo Zámočníctvo Montáž sadrokartónu Výroba drobných obalov z kovov Demolácia a zemné výkopové práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Maliarske,natieračské,omietkárske práce Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov Výroba nožiarskeho ...

Sprostredkovanie obchodu veľkoobchod/okrem konces. živností/ poradenská činnosť v oblasti dopravy Maloobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo riadnej predajne/okrem konces. živností/

Montáž, rekonštrukcie plynových zariadení Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a poradenská činnosť v predmete podnikania Obchodná činnosť so železiarskym tovarom.,instalatérskym a vykurovacím zariadením Montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj drevených obalov Výroba súčiastok zo železných a neželezných materiálov Veľkoobchod so železným a neželezným hutníckym materiálom Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi v rozsahu- výkup, zber, spracovanie a predaj odpadov z farebných kovov, že- lezných odpadov a odpadového skla Podnikanie ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Marketing a prieskum trhu Výroba výrobkov z plastov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizačné a ekonomické poradenstvo Výskum a vývoj v oblasti technických vied Podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...