Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Obchodné a podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi Veľkoobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živnosti

Armovacie práce; Baliace činnosti; Finančný leasing; Spracovanie údajov; Faktoring a forfaiting; Montáž sadrokartónu; Usporadúvanie výstav; Vedenie účtovníctva; Tvorba webových stránok; Kladenie zámkovej dlažby; Návrhy interiérov stavby; Výroba a montáž žalúzií; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace práce; Prieskum ...

Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Podlahárske a obkladačské práce Nákup a predaj parkiet za účelom ďalšieho predaja Montáž obložkových zárubní, dverí, okien a ich kovania Úpravy interiérov nástrekom tekutou tapetou, bezošvou stierkou UM WALL Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Výroba ostatních elektrických zařízení Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a topenářskými potřebami Maloobchod se železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily ve specializovaných prodejnách

Murárstvo; Búracie práce; Lešenárske práce; Sprostredkovateľská činnosť; Maliarske a natieračské práce; Izolácie proti vlhkosti a vibráciám; Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávanie ...

Iný veľkoobchod Obchodná činnosť Obchodná činnosť v oblasti dreva Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Obchodná činnosť v oblasti plynových zariadení Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Leasing osobných a nákladných ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Leasing a prenájom motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri ...

Prevádzkovanie píly Pomocné stavebné práce Zemné práce, demolácia stavieb Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť prenájmu a zapožičiavanie elektrických náradí Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Obchodná činnosť - maloobchodná a ...

Výroba nábytku Montáž nábytku Stolárske práce Podlahárske práce Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba a montáž vstavaných skríň Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Poradenská činnosť v oblasti marketingu, personalistiky a obchodu Výroba drevárskych výrobkov a polotovarov v rozsahu voľnej ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť / s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/

Spracovanie údajov Tvorba web stránok Fotografické služby Pohostinská činnosť Natáčanie videokamerou Podnikateľské poradenstvo prenájom reklamných tabúľ Prieskum trhu a verejnej mienky Prekladateľské a tlmočnícke služby Vydávanie neperiodických publikácií Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Drevovýroba v rozsahu voľnej živnosti Kalkulácia stavieb a rozpočtové práce Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti Výroba šalovacích dielcov a paliet z dreva a kovu Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a ...

Zariaďovanie interiérov Predaj a montáž okien a dverí Inžinierska činnosť a technické poradenstvo MALOOBCHOD S TOVAROM V ROZSAHU VOĽNEJ ŽIVNOSTI VEĽKOOBCHOD S TOVAROM V ROZSAHU VOĽNEJ ŽIVNOSTI Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností Inžinierska činnosť a ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom; Organizovanie kurzov, školení a seminárov; Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr; Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárskej výroby; Automatizované spracovanie dát a poskytovanie dátových ...

Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Vedenie účtovníctva Maliarstvo - natieračstvo Prenájom motorových vozidiel Výkon činnosti stavbyvedúceho Výroba elektrických zariadení Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Finančné poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Izolatérstvo Prieskum trhu Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, zemné práce, príprava staveniska a terénne úpravy Kúpa tovaru na ...

Klampiarske práce Obkladačské práce Pokrývačské práce Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Tesnenie okien a potrubí Maliarske a natieračské práce Zámočnícke a kováčske práce Spracovanie kovov a montáž strojov a zariadení Nákup a predaj klampiarskych materiálov a výrobkov Výroba a montáž plastových okien, dverí a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba kovového nábytku Výroba kovových konštrukcií Montážne práce v oblasti strojárstva Veľkoobchod so zámočníckymi výrobkami a nábytkom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Príprava technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva Sprostredkovanie obchodu so zámočníckymi výrobkami a ...

Murárske práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení Nákup a predaj stavebného a inštalačného materiálu, železiarskych , klampiarskych a drevárskych výrobkov, spotrebného tovaru Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...