Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Montáž, ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Požičovňa videokaziet Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Požičovňa automobilov, autoprívesov Oprava a údržba elektrických plynových a veľkokuchynských za- riadení alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z ...

Sprostredkovanie dopravy medzi prepravcom a dopravcom Obchodná činnosť: - nerastné suroviny - hutnícke polotovary a výrobky - potravinárske suroviny a výrobky - osobné automobily a ostatné dopravné prostriedky - elektrotechnické a elektronické výrobky - textilné,drevárske,kožiarske a papiernicke výrobky - drevo a ostatné stavebné materiály - ...

Baliaca činnosť Manažérska činnosť Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu alko- ...

Maloobchod a sprostredkovanie obchodu s textilom, kožiar- skym tovarom, elektrospotrebičmi, železiarskym tovarom, nábytkom, stavebným materiálom, svietidlami, autosúčiastkamišportovými potrebami, obuvou

Výroba a predaj zámkovej dlažby; Výroba stavebných prvkov z betónu; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Vodoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s inštalačným mat. a prístrojmi pre domácnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Požičovňa dvojstopových a jednostopových motorových vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie biliardových stolov Maloobchod s potravinami, ovocím, zeleninou Maloobchod so stavebným a priemyselným tovarom Maloobchod so spotreb., papier.tovarom, kozmetikou Výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny Poriadanie tanečných zábav a diskozábav pre ...

Kopírovacie služby Výroba stavebných výrobkov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť stavbyvedúceho -pozemné stavby Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod a ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Tónovanie farieb Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Obchodné a podnikateľské poradenstvo Výroba náterových látok, lakov a krycích materiálov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Prieskum trhu Kovoobrábanie Fotografické služby Prevádzkovanie skladov Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Výroba strojov s mechanickým pohonom Výroba dlažieb a malej prefabrikácie Konzultačná a poradenská činnosť v strojárstve Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, dreva, kože Výsadba a údržba okrasnej zelene, ...

Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinárskym to- varom, textilom, obuvou, koženou galantériou, zariadeniami a potrebami pre domácnosť, kultúrnymi zariadeniami, časopis-mi, knihami, papierom a papierenskými výrobkami, školskými akancelárskymi potrebami, hračkami, hygienickými a zdravot- níckymi potrebami, pracími, čistiacimi, ...

Obkladanie stien Omietkárske práce Výroba zámkovej dlažby Sprostredkovateľská činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Nákup a predaj stavebného materiálu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Montáž sadrokartónových dielcov a stropných podhľadov Ostatné kompletačné a dokončovacie ...

Sprostredkovateľská činnosť inštalatérske práce - voda,ÚK Nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného tovaru

Podlahárske práce Nákup a predaj podlahárskeho materiálu, farieb a lakov, pevne baleného drogériového tovaru, papiernických výrobkov, domácich potrieb, priemyselného a spotrebného tovaru, stavebného materiálu, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky

Spracovanie dreva; Sprostredkovanie obchodu; Výroba a predaj brikiet z dreveného odpadu; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Maloobchod a veľkoobchod s drevárskymi výrobkami, gulatinou, píliarskymi a stolárskymi výrobkami, priemyselným tovarom, textilom, obuvou,drogériovým a rozličným tovarom, spotrebnou ...

Ostatný veľkoobchod Stavebnomontážne práce Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod so stavebným materiálom Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod a maloobchod s pevnými a plynnými palivami, drevom a stavebným materiálom Prenájom nehnuteľnostíspojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Kováčstvo Klampiarstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Vedenie účtovníctva Tvarovanie kovov za studena Podnikateľské a obchodné poradenstvo Mechanická montáž kovových konštrukcií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Usporadúvanie seminárov, školení a prezentačných akcií Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Upratovacie práce; Vedenie účtovníctva; Prenájom výpočtovej techniky; Prenájom dopravných prostriedkov; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Recyklovanie kovového odpadu a šrotu; Prípravné práce k realizácii stavby; Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov; Prenájom strojov, prístrojov a zariadení; Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...