Železo se díky své tvrdosti a odolnosti používá na výrobu profilů, plechů, šroubů, hřebíků, poštovních schránek, trubek, zámků, hmoždinek, zvedáků, nářadí, sloupků, vrtáků, regálů a dalších produktů, od kterých se očekává vysoká odolnost a pevnost.

Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (s výnimkou ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomického, organizačného, účtovného poradcu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Prenájom spotrebného tovaru Prenájom strojov a zariadení Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích ...

Tesárske práce Obkladačské práce Kameňosochárske práce Sprostredkovanie obchodu Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie - oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením - oprávnením /

Predaj motorových vozidel Prenájom strojov a zariadení Údržba a oprava motorových vozidiel Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Údržba a oprava stavebných strojov a zariadení Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchodná činnosť s tovarom s rozsahu voľnej živnosti

Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť:nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj ( s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)

Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj stavebného materiálu Výroba výrobkov z betónu,cementu (plotné dielce), montáž platných dielcov a ich predaj Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s textilným tovarom, obuvou, koženou galantériou,zariadeniami pre domác- nosť, prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, videotechnikou, výpočtovou technikou, hodinkami, časopismi, knihami, výrobkami gramofónovej produkcie, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a ...

Vykonávanie výroby rozvádzačov nízkeho napätia Vykonávanie opráv a údržby elektrických zariadení a blesko- zvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu - oprava a údržba do 1000 V, výroba rozvádzačov nízkeho napätia, do 500 A v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Maloobchod s elektroinštalačným materiálom, ...

Predaj stavebného materiálu

Výroba a predaj betónových výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Oprava automobilov Pílčicské práce Komisionálny predaj Porez dreva a gulatiny Výroba vencov, kraslíc Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Ostatné kompletačné a dokončovacie práce Oprava a montážne práce v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demolácie, búracie, zemné práce a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Murárstvo Izolatérstvo Armovacie práce Betonárske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Kladenie zámkovej dlažby Maliarske a natieračské práce Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Zámočníctvo a zváračské práce Montáž a zváranie nerezových potrubí Montáž, oprava a údržba plynových zariadení Montáž vzduchotechniky bez napojenia na elektrický prúd obchodná činnosť - predaj plynospotrebičov,elektrospotrebi- čov,drogériový tovar

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Sprostredkovanie obchodu s elektroinštalačným materiálom,zariadeniami a potrebami pre domácnosť,hutným ...

Oprava pracovných strojov Opravy cestných motorových vozidiel Veľkoobchod a maloobchod s kancelárskymi potrebami Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Maloobch.a veľkoobch.s čerpacou,teplovod.techn.,inštal.mat. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Zámočníctvo Čalúnníctvo Výroba bytových doplnkov z dreva Maloobchod s textilom,odevmi,hraškami Malobchod s nábytkom a želez. tovarom Maloobchod s nábytkom a želez. tovarom Maloobchod s textilom, odevami, hračkami

Staviteľ Obchodná činnosť v odbore Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb

Nákup, predaj a sprostredkovanie plynoinštalačného, stavebného, hutného materiálu, železiarskeho, priemyselného, spotrebného tovaru, ovocia, zeleniny, balených potravín, kusového a metrového textilu, alko, nealko nápojov v originálnom balení; Kúrenárske práce; Vodoinštalatérstvo; Odborné skúšky plynových zariadení; Odborné prehliadky a skúšky ...

Stolárstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Inštalatérske práce MALOOBCHOD S TOVAROM V ROZSAHU VOĽNEJ ŽIVNOSTI Stavebníctvo Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Sušenie dreva Výroba nábytku Sprostredkovateľská činnosť Výroba drevárskych a stolárskych polotovarov a výrobkov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Upratovacia služba Kopírovacia služba Faktoring a forfaiting Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Požičovňa športových potrieb Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel Prenájom ...