VN A NN rozvaděče, trafostanice, servopohony, napájecí zdroje AC/DC a filtry, to vše jsou přístroje, které nachází uplatnění v průmyslových oblastech a ve výrobnách. Které z nich potřebujete právě vy?

EMS ELEKTRO - elektrotechnický velkoobchod pro průmysl
Dodávkami služeb a elektromateriálu pro průmysl se zabývá společnost EMS ELEKTRO s.r.o. Dodáváme elektrické servopohony, kamery, snímače, stykače, chlazení rozvaděčů, frekvenční měniče, přepěťové ochrany, kabelové průchodky, osvětlení a další. V rámci našich služeb provádíme různé servisní úkony spojené s produkty, které nabízíme.
EMS ELEKTRO - elektrotechnický velkoobchod pro průmysl
Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a ...

Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 ...

Zemné práce. Zámočníctvo Sklenárske práce Montáž žalúzií Omietkárske práce Upratovacie služby Zváračské práce Montáž sadrokartónu Tesnenie okien a dverí Manipulácia s nákladom Prípravné práce pre stavbu. Sprostredkovateľská činnosť Úprava zelene a kosenie trávy Maliarske a natieračske práce. Prevádzka športových zariadení Reklamná a ...

Automatizované spracovanie dát organizovanie seminárov a školení nákup a predaj meracej a regulačnej techniky,prístrojová, zdravotnícka a kancelárska technika,spotrebná elektronika, domáce potreby,elektrospotrebiče,železiarsky tovar,školské aa laboratórne potreby a pomocky,chemikálie,elektro a hutný materiál,zdravotnícky materiál,plastické hmoty ...

Kovoobrábanie kovoobrábanie Brúsenie kovov Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Zámočníctvo zváranie Prevádzkovanie parkoviska Zámočníctvo a zváranie Výroba školských pomocok zhotovenie a predaj software Povrchová úprava lakovaním povrchová úprava lakovaním Automatizované spracovanie dát Výroba elektrických rozvádzačov Prenájom ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Výskum a vývoj elektronických zariadení Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poradenská a ...

Leasing Montáž nábytku Omietkárske práce Realitná kancelária Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, ...

Montáž,opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A a vedení v doprave

Požiarný technik Zváračské práce Sprostredkovateľská činnosť Výroba elektrických zariadení Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce Vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej techniky Školenia v oblasti bezpečnosti práce pre špeciálne profesie Výchova a vzdelávanie v ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo ...

Čistiace práce Fotografické práce Natieračské práce Zhotovovanie videozáznamov Činnosť colného deklaranta Úpravy a dekorácie interiérov Vykonávanie ohňostrojových prác Prípravné stavebné a zemné práce Ničenie a zneškodňovanie výbušnín Poradenské služby v predmete podnikania Technické testovanie, meranie a analýzy Výroba elektrických ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Vykonávanie výškových prác s použitím horolezeckej techniky v rozsahu živností voľných Opravy vyhradených zariadení elektrických v rozsahu na elektrických ...

Murárstvo Kuriérske služby Prípravné práce k realizácii stavby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických elektrických zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Sprostredkovateľská činnosť Opravy elektrických strojov a zariadení Oprava elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez ...

Prenájom hnuteľných vecí Montáž kancelárskej a reprodukčnej techniky Poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky Výroba, montáž a údržba elektrických zariadení Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Montáž,opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž solárnych zariadení mimo vyhradených technických zariadení elektrických Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou činností vykonávanej banským spôsobom, vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom. Oprava a údržba elektrických zariadení do 52 kV v objektoch triedy A vr8tane bleskoyvodov rozsah oprávnenia : objekty bez nebezpečenstva ...

Marketing a manažment Montáž strojov a technických zariadení Údržba elektrických strojov a zariadení Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastov Výroba výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky Montáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky Konzultačno - poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a ...

Montáž káblových rozvodov Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a seminárov Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky ...

Obchodná činnosť: predaj elektro - inštalačného materiálu Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu podľa platného oprávnenia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Montáž sadrokartónu Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Opravy a montáž určených meradiel Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Omietkárske práce Upratovacie a čistiace práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...