Mezi komponenty potřebné k instalaci a zavedení elektrické sítě řadíme zásuvky, vypínače, pojistky, chrániče, jističe, výbojky, svorky a další komponenty. Vše musí být vysoce kvalitní a dodáno od spolehlivých výrobců.

Elektrokomponenty pro automobilový průmysl a regulační techniku
Společnost ELKOMP Kroměříž, spol. s r.o. vyrábí a prodává elektrokomponenty převážně pro automobilový průmysl a regulační techniku. Osazuje plošné spoje, vyrábí regulátory pro alternátory, výkonové vypínače - odpojovače, měniče napětí i LED svítidla. Zajišťuje komplexní řešení při vývoji a výrobě elektronických zařízení.
Elektrokomponenty pro automobilový průmysl a regulační techniku
Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Prevádzkovanie strelnice Výroba reklamnej techniky Preprava zbraní a streliva Výroba strojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Výroba foriem a nástrojárstvo Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Výroba zariadení pre úpravu textílií Výroba nepriebojných poistných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Sekretárske služby Preklady a tlmočenie Faktoring a forfaiting Manipulácia s tovarom Marketingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Opravy pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Realizácia dopravného a informačného značenia Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Prenájom a požičiavanie dopravných značiek a dopravných zariadení Výroba pracovných odevov a ostatných odevných doplnkov z textilných materiálov Výroba, montáž a údržba reklám, ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Baliace činnosti Galvanizácia kovov Zásielkový predaj Fotografické služby Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Návrh a realizácia dizajnu Prezentácia firiem verejnosti Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná a propagačná činnosť Výroba a montáž ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiľovi/MO Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov a strojárenských výrobkov

Textilná výroba Krajčírske práce Prenájom budov a zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie Plastikárska výroba,zváranie a šitie výrobkov z fólie Výroba, spracovanie, montáž káblových zväzkov motorových vozidiel Výroba ...

Pilčícke práce Ťažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

Reklamné činnosti Poskytovanie software Vydavatelské činnosti Nákup a predaj hardware Sprostredkovanie obchodu Organizovanie a zabezpečovanie školení Iný veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti Výroba a predaj simulátorov v oblasti zábavnej techniky Výroba a predaj simulátorov v rozsahu voľných živností Opravy, úpravy, inštalácia a ...

Spracovanie údajov Tvorba www stránok Služby súvisiace s databázami Reklamné a propagačné činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Dodávka montáž štruktúrovanej kabeláže Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Posyktovanie bezdrôtového pripájania internetu Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poradenská služba k ...

Očná optika Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba optických a fotografických zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Zámočníctvo Výroba nožiarskeho tovaru Maliarske natieračské práce Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Jemná mechanika - oprava dielenských mikroskopov Údržba a oprava účelových strojov a zariadení Brúsenie a leštenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

Natieračské práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie izolácií proti vlhkosti Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Prípravné práce pre stavbu, zemné a demolačné práce Zhotovovanie videozáznamov pri kultúrno-spoločenských poduj. Montáž,opravy a údržba bleskozvodov dodávateľským spôsobom Obchodná činnosť s potravinárskym a ...

Montáž anténych a káblových rozvodov Opravy a údržba elektronických zariadení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba kľúčov Kľúčová služba Prenájom automobilov Sprostredkovanie obchodu Výroba zámkov a kovaní Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie služieb colnej deklarácie Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba jednoúčelových strojov a ...

Zemné práce Finančný a operatívny leasing Maliarske a natieračské práce Montáž a údržba bleskozvodov Reklamná činnosť a obchodný marketing Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Odborné prehliadky a odborné skúšky ...

Kovoobrábanie Fotografické služby Prenájom automobilov Počítačové služby Maloobchod s použitým tovarom Reklamná činnosť a marketing Výroba spojovacieho materiálu Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba kovových konštrukcií a ich častí Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Skladovanie Reklamné činnosti Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie obchodu a služieb Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu ...

Zváranie Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Výroba prístrojov a zariadení na spracovanie údajov Maloobchod s výpočtovou technikou a jej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Maloobchod so zmiešaným tovarom Montáž sadrokartonových systémov Výroba drevených obalov a regálov Stavba strojov s mechanickým pohonom Montáž osvetľovacej a zvukovej techniky Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Reklamné činnosti Zásielkový predaj Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie webových stránok Výroba kancelárskych strojov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Výroba elektrických zariadení Výroba neelektrických zariadení Výroba elektrických ...

Spracovanie údajov Vývoj káblových zväzkov Prenájom strojov a zariadení Výroba elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a montáž tovaru z plastov Prieskum trhu a akvizičná činnosť Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekonomiky Činnosť účtovných a organizačných poradcov Výroba ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Opravy a montáž určených meradiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Podnikatelské poradenstvo Maloobchod so zmiešaným tovarom Predaj nápojov na priamu konzumáciu Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľské činnosti Montáž káblových rozvodov Rozmnožovanie nahraných nosičov Spracovanie dát a súvisiace činnosti Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou Oprava a údržba zariadení ...