Prodej a servis výpočetní techniky, počítačů a příslušenství do domácností i kanceláří nabízí výkonné pracovní i herní sestavy, nenáročné domácí počítače a doplňky jako klávesnice, myši, reproduktory, tiskárny, webkamery, síťové prvky a další produkty.

Inzertné služby. Fotografické služby Reprografické práce. Administratívne práce. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Oprava, montáž a údržba počítačových sietí. Príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou. Technické poradenstvo v ...

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení. Montáž, opravy a údržba elektrickej požiarnej signalizácie. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky. Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení. Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Prenájom výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb. Poradenstvo v oblati výpočtovej techniky Servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Oprava registračných pokladníc na bezpečné napätie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom ...

Vedenie účtovnej evidencie. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Výroba výrobkov z gumy, plastov, tesniacich ...

Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace služby Poradenstvo v oblasti úpravy vôd Poradenstvo v oblasti lepenia materiálov Poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy Poradenstvo v oblasti priemyselnej hygieny Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Zváračské práce. Fotografické služby. Výkopové zemné práce. Pomocné práce pre stavbu. Mechanické búracie práce. Poskytovanie služieb videokamerou. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba, montáž a servis elektronických zariadení. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa výpočtovej techniky na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Automatizované spracovanie dát. Poskytovanie služieb internetom. Podnikateľské poradenstvo a styk s verejnosťou. Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane ...

Upratovacie práce. Pohostinská činnosť. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky. Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zriadení ...

Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika /výroba tehliarskych výrobkov pálených ako i doplnkových výrobkov z keramiky a tehliarskych surovín/. Počítačové ...

Fotografické služby Počítačové služby Verejné obstarávanie. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby. Výkon činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Oprava a údržba elektronických registračných ...

Projektovanie elektrických zariadení Oprava vyhradených elektrických zariadení Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Poradenské služby v strojárstve a v elektrotechnickom odbore Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba, montáž a opravy výrobkov a ...

Poskytovanie software. Tvorba webových stránok. Správa počítačových sietí. Poradenské služby pre hardware a software. Opravy a údržba kancelárskej výpočtovej techniky.

Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Poradenské, konzultačné a školiace služby v oblasti výpočtovej techniky. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: počítačová technika, elektronika a elektrotechnika. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti: ...

Návrh, výroba, montáž a servis elektronických zariadení.

Viazanie dokumentov. Kopírovacie služby. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Poskytovanie služieb v oblasti internetu. Montáž a oprava telekomunikačných zariadení. Prevádzkovanie počítačových herní a učební. Montáž výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Prenájom softvérových programov so súhlasom ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu ...

Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Montáž káblových rozvodov Navrhovanie webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Oprava a montáž telekomunikačných zariadení Oprava a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie ...

Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie webových stránok Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Grafické práce pomocou výpočtovej techniky Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne práce pomocou výpočtovej techniky Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, ...

Faktoring. Forfaiting. Finančný leasing. Upratovacie práce. Kresličské práce. Fotografické služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Výroba tovaru z plastov. Pomocné stavebné práce. Prevádzkovanie parkoviska. Automatizované spracovanie dát. Požičiavanie jazdeckých koní. Činnosť ekonomických poradcov. Poskytovanie služieb ...

Fotografické služby Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...