Mobilní telefony a pevné telefonní linky patří do širokého sortimentu telekomunikačních zařízení, stejně jako přijímače analogového a digitálního signálu pro televize, rozhlasová zařízení, rádiové přijímače, faxy a v neposlední řadě také VoIP telefony.

Automatizované spracovanie dát Montáž a údržba zariadení na spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Maloobchod - nákup a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi v ...

Výroba tovaru zo skla. Reklamná a propagačná činnosť. Poskytovanie leasingových služieb. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Osádzanie sklenených konštrukcií. Výroba a montáž reklamných panelov. Tvarovanie a opracovanie plochého skla. Výroba a montáž kovových konštrukcíí. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľností. Výroba telekomunikačných zariadení. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť: súbory a prvky kan- celárskej techniky, priemyselný tovar, elektronika, elektro- nické aplikácie, programové produkty, elektronické súčiastky, priemyselné polotovary, hnuteľností, dopravné prostriedky - ich príslušenstvo, doplnky a náhradné ...

Montáž finálnych výrobkov v predmete podnikania Maloobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných Výroba strojov a strojných zariadení v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných

Rezanie molitánových blokov Sprostredkovanie obchodu, služieb a informácií v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Spracovanie údajov na PC Služby poskytované faxom Odblokovanie mobilných telefónov Reklamná a propagačná činnosť Výroba elektrických zariadení do 50 V Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Poskytovanie služieb prostredníctvom internetu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie datových služieb - internetova ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov ...

Šírenie reklamy. Poskytovanie software. Prenájom hnuteľných vecí. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Servis a inštalácia kancelárskej a výpočtovej techniky. Leasing a prenájom v oblastiach uvedených pod bodmi 1), 2). Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prevádzkovanie videopožičovne Oprava a servis mobilných telefónov Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Sprostredkovanie obchodu Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

Organizovanie školení v oblasti telekomunikačnej, kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť. Opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane ...

Piliarska výroba Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Výsek a výrub nežiadúcich kultúr Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Usporadúvanie spoločenských podujatí a výstav Skladovanie (mimo prevádzkovania verejného skladu) Výroba, oprava a okovávanie - palety, drevených obalov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a súťaží v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Automatizované spracovanie dát. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Sprostredkovanie obchodu a sližieb v rozsahu voľnej živnosti. Reklamná a propagačná činnosť ...

Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Poskytovanie služieb databanky, tvorba a aktualizácia Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického, nemeckého a španielskeho Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Sprostredkovanie obchodu Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Nákup a predaj reprodukčnej, výpočtovej a oznamovacej techniky Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných živností Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj telekomunikačnej techniky a príslušenstva Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ...

Poskytovanie software. Výroba drevených výrobkov. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Zabezpečovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne Výroba,montáž a servis elektrických a elektronických zariade

Fotografické služby Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Podlahárstvo Upratovacie práce Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Zemné, búračské a výkopové práce Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Montáž, oprava, údržba ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (50V) Poskytovanie softvéru a predaj ...