Mobilní telefony a pevné telefonní linky patří do širokého sortimentu telekomunikačních zařízení, stejně jako přijímače analogového a digitálního signálu pro televize, rozhlasová zařízení, rádiové přijímače, faxy a v neposlední řadě také VoIP telefony.

Predaj na trhoch Veľkoobchod s nápojmi Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou,kvetmi Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami Sprostr.obchodu s ...

Návrh, inštalácia a správa počítačových sietí Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových počítačových sietí mimo poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby v súlade so ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Oprava a servis elektrických strojov a zariadení Školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Príprava a vypracovanie technických návrhov a štúdií v oblasti strojných a technologických zariadení Maloobchod a veľkoobchod: stroje a zariadenia vrátane príslušenstva, súčiastok, náhradných ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej ...

Veľkoobchod a maloobchod- telekomunikačná technika, kancelárska a výpočtová technika, elektronické zariadenia, spotrebný tovar, potraviny, nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, sklo, drevo, priemyselný tovar, elektrospotrebiče, svietidlá, odevy, obuv, textil, športové potreby, školské potreby, papier, kozmetika, čistiace a pracie ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Prenájom hnuteľných vecí Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a zariadení Poskytovanie ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Kompletovanie hardwaru Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Požičiavanie a distribúcia videa Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod a maloobchod s výrobkami ...

Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod s elektronickými súčiastkami a zariadeniami Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania /mimo organizačného, ekonomického a právneho poradenstva/

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, strojárstva a elektrotechniky Obchodná činnosť: nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení, materiálov pre strojársku a elektrotechnickú výrobu Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení Počítačové služby Výroba účelových strojov Montáž, ...

Maloobchod a veľkoobchod: spotrebná elektronika a elektrické spotrebiče vrátane príslušenstva, meracej techniky a náhradných dielov pre uvedené zariadenia, telekomunikačná technika a príslušenstvo, kancelárska, reprodukčná a výpočtová technika, stavebný materiál, železiarstvo, hutný materiál, nábytok a bytové doplnky, textil, obuv, športové ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba nadstavieb k strojom pre poľnohospodárstvo s mechanickým pohonom Výroba jednoduchých zdvíhacích zariadení, okrem vyhradených zariadení Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľných živností Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, okrem zariadení na ...

Predaj dvojstopých motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel Veľkoobchod s: potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou,ovocím a zemiakmi,mäsom a mäsovými výrobkami, tovarom pre domácnosť, textilom, odevami a obuvou, elektrickými prístrojmi, zariadeniami, náhradnými dielmi a elektrickým inštalačným ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou, cigaretami a tabakovými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, priemyselným a spotrebným tovarom, nerastnými ...

Maloobchod s rudami Maloobchod s textilom Veľkoobchod s textilom Maloobchod so sklom, plastami Maloobchod s obilím, semenami Maloobchod s výrobkami z kože Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s kovovými rudami Veľkoobchod so sklom, plastami Automatizované spracovanie dát Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod s obilím a ...

Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky

Baliace činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Fotografické služby Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Prípravne práce na stavbu Oprava mobilných telefónov Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Služby súvisiace s databázami Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Spracovanie dát a ...

Výkup lesných plodov Administratívne služby Pomocné stavebné práce Výroba pleteného tovaru Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Valcovanie za studena úzkych pásov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Úschova písomností a výkon manipulačnej ...

Montáž bazénov Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Nákup a predaj nehnuteľností Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie ...

Prieskum trhu Vydavateľská činnosť Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Skladovanie Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Aranžovanie kvetov Čistenie budov a upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba pekárenských výrobkov z mrazených polotovarov od oprávneného výrobcu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovanie vývoja Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu,zariadenia s napätím nad 1000 V s ob- medzením napätia vrátane bleskozvodov - vývoj elektrických prístrojov do 1000 V,prípojkových a roz- pojovacích skríň do 1000 V,elektromerných skríň Výroba výliskov z plastických hmot vývoj mechanických ...