Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Diskotekár Zásielkový predaj Kopírovacie služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Skladovanie - neverejné Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Automatizované spracovanie údajov Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Reklamná, ...

Zámočníctvo obkladanie a dlaždenie nákup,montáž a predaj kovania Výstavba kachlií,sporákov a krbov poľnohospodárske stroje a zariadenia, výroba a predaj rakiev a pohrebných doplnkov domáce potreby,drogéria,farby-laky,kozmetika, Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj keramického tovaru,stolárskych ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Natáčanie videokamerou Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z korku Oprava a údržba bicyklov Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba textílií a výšiviek Služby súvisiace s databázami Výroba bytových doplnkov z dreva Výroba hier, hračiek a suvenírov Výroba hier, hračiek a bižutérie Výroba výrobkov z ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prekladateľské služby Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba bytových doplnkov z dreva a kovu ambulantný nákup a predaj uvedeného sortimentu Poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky Správa a tvorba ...

Kovovýroba. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Kúpa, predaj výpočtovej techniky Veľkoobchod so zeleninou, ovocím. Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom športových zariadení a potrieb výrobkami, poľnohospodárskymi výrobkami. Reklamná, propagačná a ...

Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Montáž a servis merania a regulácie a automatizovaných systémov riadenia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Ambulantný predaj Maloobchod s potravinami Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Zváračské a páličské práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s kozmetickým a farmaceutickým tovarom Maloobchod s ...

Skladovanie Reklamná činnosť Školiaca činnosť Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba pleteného tovaru Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Výroba športového tovaru Montáž káblových rozvodov Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Výroba plachiet, stanov a pod. Maloobchod ...

Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod a maloobchod - obuv Veľkoobchod a maloobchod - textil Automatizované spracovanie údajov Organizácia a realizácia vzdelávacích kurzov Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí Prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel Veľkoobchod a maloobchod - hračky, klenoty, ...

Obchodná činnosť-nehnuteľností Obchodná činnosť- telekomunikačná technika Obchodná činnosť: -stavebniny, stolárske výrobky, drevo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Obchodná činnosť: -kozmetika, hygienické potreby, prášky na pranie Obchodná činnosť: produkty drobnochovateľov, poľnohospodárske produkty Inštalácia, údržba ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Výstavnícka činnosť Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prezentácia informačných systémov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Analýza a vývoj v oblasti informačných systémov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej ...

Inžinierska činnosť Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti elektrotechniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely ...

Kopírovacie služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Organizovanie školení, kurzov a seminárov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ...

Reklamná činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh. Predaj, montáž a servis výpočtovej techniky Poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky. Výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov. Inžinierska, poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Výroba, inštalácia, opravy výrobkov ...

Upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Súkromné domácnosti s domácim personálom Výroba, oprava a montáž športového náradia Drobné vŕtacie práce v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie, nákup a predaj športových potrieb a potravinárskeho tovaru, pochutín, ...

Predaj na trhoch Reklamné činnosti Zásielkový predaj Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Maloobchod mimo riadnej predajne okrem tabakových a alkoholických ...

Prípravné práce pre stavbu. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie telovýchovných kurzov. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení. Výskumné a vývojové práce v strojárstve. Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: kancelárske stroje a zariadenia, el. prístroje pre domácnosť, vrátane rozhl. a TV ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie práce Maloobchod s uvedenými tovarmi Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľných živností Nákup a predaj automobilov,náhradných dielov a príslušenstvak automobilom Poskytovanie dopravných služieb formou nepravidelnej neverejnej ...

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Prevádzkovania a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti predmetu podnikania Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu ...

Sekretárske práce. Kopírovacie služby. Vedenie účtovníctva. Organizovanie školení. Sprostredkovateľská činnosť. Činnosť účtovných poradcov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Spracovanie údajov pomocou programového vybavenia. Školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane ...

Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Spracovanie dát, služby dátových bánk, správa sieti Poradenstvo v oblasti komunikácie a počítačových sieti Spracovanie a výroba reklamných návrhov, šírenie reklamy Poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software Grafické ...

Reklamná činnosť Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Automatizované spracovanie údajov Návrh systémov automatizovaného spracovania údajov Poradenská,konzultačná a školiaca čin.v obl.výpočtovej tech. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základedohody s autorom al.vytvorenie programu na objednávku Maloobchod s technickými a ...

Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Maloobchod s uvedeným tovarom Prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, dopravy a kultúry Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách Poradenská činnosť v oblasti priemyselnej elektroniky a senzorovej techniky Vývoj prístrojov a ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Maloobchod s uvedenými tovarmi Činnosť realitnej kancelárie Reklamné a marketingové služby Vymáhanie pohľadávok a záväzkov Správa bytového a nebytového fondu Prevádzkovanie športových zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prevádzkovanie nápojových automatov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť ambulantný nákup a predaj uvedeného sortimentu Informačné služby v rozsahu predmetu podnikania nákup a predaj potravín,pochutín,tabakových výrobkov,poľno- hospodárskych výrobkov rastlinnej ...