Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prieskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Ekonomické a organizačné poradenstvo Poskytovanie software - vývoj software a hardware Poradenské služby ohľadom programov na ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Poradenská a konzultačná činnosť pri ...

Databanky Čalúnnictvo Baliace činnosti Píliarska výroba Kopírovacie práce Montáž žalúzií Donášková služba Inštruktor autoškoly Vedenie účtovníctva Prieskum verejnej mienky Prevádzkovanie záložne Prenájom hnuteľných vecí Návrhy a výroba www stránok Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a ...

- Kovoobrábanie - Oprava pracovných strojov - Opravy cestných motorových vozidiel - Poradenstvo v rozsahu voľných živností - Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností - Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností - Nákup a predaj hydraulických zariadení, súčiastok a príslušenstva - Servis hydraulických častí ...

Zásielkový predaj Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Návrhy účelového a estetického riešenia exteriérov a interiérov Ozvučovanie a akustické riešenie verejných a neverejných priestorov Kúpa tovaru na účely ...

Skladovanie Reklamné činnosti Fotografické služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Faktoring a forfaiting Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie dát Organizočné zabezpečenie školení a výstav Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej ...

Reklamné činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom kancelárskych zariadení Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie dát a súvisiace činnosti Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Vedecko-technické a ekonomické informácie Ubytovacie služby v rozsahu ...

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kurzov, školení a ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Činnosť knižníc a múzeí Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Čistenie budov a upratovacie služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Maloobchod s tovarmi uvedenými vo ...

Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Maloobchod s tovarmi vyššie uvedenými Nákup a predaj motorových vozidel,súčiastok pre autá Veľkoobch. s pevnými,tekutými a plyn.palivami a príbuz.výrob Sprostredkovanie obchodu s potravinami v origin. balení a tovarmi vyššie uvedenými Veľkoobchod-výpočt. a kancel.technika,prog.vybavenia,spotreba ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Reklamná činnosť Izolácie proti vode Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Preklad nákladov a skladovanie Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba bytových doplnkov z dreva Automatizované ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Autoelektrikárske práce Spracovanie dát a súvisiace činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Tvorba internetových stránok a webstránok Predaj a servis počítačovej a kancelárskej techniky Montáž elektrických a datových rozvodov a ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie v oblasti dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Výroba stavebných prvkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre ...

Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Geodetické a kartografické práce Veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom Montáž a opravy elektrických spotrebičov Inštalácia softwaru a rôznych druhov programového vybavenia Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Výroba elektrických prístrojov a zariadení a ...

Záložna Baliace činnosti Reklamná činnosť Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Montáž sadrokartónových prvkov Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Poskytovanie software Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Výroba kožených odevov Výroba športového tovaru Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu,služieb a prác Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výstavnícka činnosť Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Prekladateľské a tlmočnícke ...

Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výstavnícka a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými ...

Leasingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Analýza hardware a software Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov Výroba, predaj nenahratých nosičov zvukových alebo ...

Reklamné činnosti Faktoring, forfaiting Leasingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Maloobchod s uvedeným tovarom Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Organizovanie kultúrnych podujatí Sprostredkovanie obchodu ...

Zásielkový predaj Lesingová činnosť Prenájom zariadení Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovania Demolácie a zemné práce Prípravné prace pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A E1.1 ...

Tvorba WEB stránok Donášková služba Natáčanie videokamerou Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Výroba audiovizuálnych diel (produkcia) Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Návrh a realizácia informačných systémov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Virtuálny obchodný systém ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Kompletovanie hardwaru Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Požičiavanie a distribúcia videa Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod a maloobchod s výrobkami ...