Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou, kancelárskou technikou a spotrebnou elektronikou

Čistiace a upratovacie služby Finančný a operatívny leasing Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Sprostredkovanie obchodu Vydávateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie nevýherných automatov Montáž a opravy reprodukčnej techniky Organizovanie kurzov, seminárov a školení Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia a opravy ...

Spracovanie údajov Služby súvisiace s databázami Vykonávanie ohňostrojových prác Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Nákup a predaj pyrotechnických predmetov ...

Masérske služby Reklamné služby Prípravné práce pre stavbu. Prevádzkovanie sauny a solária Vyhotovovanie programov na zákazku. Veľkoobchod s drogistickým tovarom. Prevádzkovanie telovýchovnych zariadení. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením. Sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania. Výskumné a vývojové práce v oblasti ...

Prenájom výpočtovej techniky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Kompletizácia a montáž počítačových sietí Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov ...

Veľkoobchod a maloobchod s potravinami, nápojmi, potravinárskymi výrobkami, pochutinami, ovocím, zeleninou, drevom, výrobkami z dreva, tabakovými výrobkami, kovmi, pohonnými látkami, ropnými produktami, výrobkami z gumy, priemyselnými hnojivami, chemickými výrobkami /okrem jedov a žieravín/, výrobkami kožiarskeho priemyslu, obuvou, textilom, ...

Fotokopírovanie Inzertná činnosť Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť nákup a predaj elektronického materiálu Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastov Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Informačné služby prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky so spracovaním rešerší Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Preklady a tlmočenie Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Upratovacie práce, čistenie budov Maloobchodný predaj pohonných hmôt Veľkoobchod a maloobchod: porcelán a sklenené ...

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov reprodukčnej techniky,elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Skladovanie Reklamné ...

Skladovanie neverejné. Marketingová činnosť. Prekladateľská činnosť. Návrh a výroba reklamy okrem svetelnej. Organizovanie školení, seminárov a prednášok. Prenájom hnuteľných vecí (strojov a zariadení). Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti. Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti dizajnu a reklamy. Výroba, rezanie, ...

Baliace činnosti Odťahová služba Kopírovacie služby Kynologické služby Sekretárske služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prekladateľské služby Prevádzkovanie lahôdok Prevádzkovanie pneuservisu Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s ...

Veľkoobchod a maloobchod - kancelárska a výpočtová technika, elektronika, elektrotechnika, meracia, automatizačná, regulačná, informačná a komunikačná technika, strojárenské a hutnícke výrobky, spotrebný a priemyselný tovar, technická a iná literatúra Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť a reklama Servis,montáž,oprava a údržba ...

Leasing tovaru Baliace činnosti Preklad nákladov Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Marketing, management Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Prevádzkovanie solária Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a čistenie budov Uskutočňovanie stavieb ...

Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...

Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia Spracovanie a tvorba grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Vydavateľská činnosť - vydávanie periodickej, neperiodickej tlače a časopisov Maloobchod a veľkoobchod s papierenskym sortimentom, ...

Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, kancelárskej techniky a výpočtovej techniky

Oprava obuvi Výroba malty Výroba vína Výroba keramiky Tkanie textílií Výroba cestovín Krajčírske práce Reklamné činnosti Čalúnnícke práce Výroba čaju a kávy Turistické ubytovanie Ubytovanie v súkromí Výroba a tvarovanie skla Výroba drevených obalov Výroba pleteného tovaru Výroba zámkov a kovaní Podnikatelské poradenstvo Prenájom ...

Masérske služby Zásielkový predaj Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba kožených výrobkov Čistiace a upratovacie práce Podlahárske a obkladačské práce Realizácia závlahových systémov Ambulantný predaj a predaj na trhoch Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba jednoduchých výrobkov z kovu a dreva Záhradnícke práce, ...

Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba drobných kovových obalov a drobného kovového tovaru Veľkoobch.a ...

Kuriérske služby Upratovacie služby Komisionálny predaj Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie záložne Bazár s hnuteľnými vecami Prenájom motorových vozidiel Organizovanie dobrovoľných dražieb Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných, ...

- Opravy odevov - Oprava bicyklov - Vŕtanie studní - Omietkárske práce - Spracovanie údajov - Prenájom automobilov - Montáž sadrokartónu - Vedenie účtovníctva - Prieskum trhu a verejnej mienky - Služby súvisiace s databázami - Prevádzka športových zariadení - Obchodná činnosť: veľkoobchod a - Kompletačné a dokončovacie ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Služby súvisiace s databázami Montáž sadrokartónov a žalúzií Čistenie budov a upratovacie práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Činnosť organizačných a ...

Baliaca činnosť Spracovanie údajov Zásielkový predaj Komisionálny predaj Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Vydavateľká činnosť Prenájom hnuteľných vecí Činnosť reklamnej agentúry Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná ...