Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Skladovanie Textilná výroba Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z papiera Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / s výrobkami kancelárskej a výpočtovej techniky, elektrotechnickými a mikroelektronickými výrobkami Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Požičiavanie, prenájom a leasing ...

Finančný leasing Píliarska výroba Upratovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie športových podujatí Agentúrna činnosť v oblasti ...

Čistiace a upratovacie práce Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Poradenská a ...

Kuriérske služby Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Zemné, kopačské a búracie práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Výroba, montáž, oprava, údržba technologických strojných zariadení mimo elektro príslušenstva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na ...

A grafických návrhov na počítači Tvorba internetových stránok Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike Poskytovanie datových služieb prostredníctvom ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Poradenská služba k ...

Záložňa Nakladanie s odpadmi Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Reklamno-propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie sauny a solária Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vykonávanie ohňostrojových prác Prenájom ...

Drevovýroba Klampiarstvo Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch - Oprava bicyklov - Výroba bicyklov Oprava karosérií Výroba nástrojov Zásielkový predaj Vodoinštalatérstvo Fotografické služby Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Podnikatelské poradenstvo - ...

- Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení - Poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených zdrojov - Poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových ...

Zasielateľstvo Poskytovanie software Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Potrubná doprava ropovodom Výroba minerálnych olejov Potrubná doprava plynovodom Rafinérske spracovanie ropy Vedenie účtovnej evidencie Poriadanie školení a kurzov Nákup a predaj biogénnych látok Nákup a predaj minerálnych olejov Maloobchod - predaj ...

Škola potápania Pracovné potápanie Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou Technicko-poradenská činnosť v predmete podnikania Prenájom výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb Poskytovanie software - ...

Operačný a finančný prenájom strojov a zariadení, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, motorových vozidiel, dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadní Baliace činnosti Reklamné činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vydavateľské ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Skladovanie Predaj na trhoch Reklamná činnosť Zásielkový predaj Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením/laky, nátery/, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami/ priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, ...

Databanky Spracovanie údajov Upratovacie služby Zásielkový predaj Komisionálny predaj Inštruktor autoškoly Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie autoškoly Prieskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj použitého tovaru Tvorba www stránok a prezentácií Sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky Montáž, údržba a oprava ...

Maloobchod s potravinami Prenájom strojných zariadení Maloobchod s kozmetickými výrobkami Iný špecializovaný maloobchod-čistiace a pracie prostriedky Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Veľkoobchod s potravinami,kozmetickými výrobkami,čistiacími a pracími prostriedkami Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových ...

Skladovanie Baliace činnosti Spracovanie údajov Počítačové služby Administratívne služby Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Konštruktérske práce v strojárstve Prevádzkovanie športových zariadení Výroba strojov pre hospodárske ...

Krajčírske práce Kopírovacie služby Leasingová činnosť Nákup a predaj dreva Faktoring a forfaiting Prenájom budov a vlekov Prevádzkovanie výčapov Predaj športových potrieb Prevádzkovanie autoumývarky Sprostredkovateľská činnosť Nátery stavebných konštrukcií Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačmá činnosť Automatizované ...

Nákup a predaj použitého tovaru Reklamné činnosti, výroba a šírenie reklamy Nákup a predaj motorových vozidiel (aj ojazdených) Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - montáž Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Veľkoobchod s papierenským tovarom Sprostredkovanie obchodných služieb. Servis klimatizačnej a kancelárskej techniky. Maloobchod: klimatizačná a kancelárska technika. kancelárska a výpočtová technika, spotrebný materiál, Montáž, opravy, údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky. Veľkoobchod a maloobchod ...

Marketing Reklamné činnosti Spracovanie údajov Služby dátových bánk Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Správa počítačových sietí Viazanie a konečná úprava kníh Grafické práce a kresličské práce Poradenstvo v oblasti hardware a software Maloobchodný predaj nenahraných nosičov Organizovanie výstav, ...

Faxové služby Premietanie filmov Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Služby požičovní Fotografické služby Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Zásielkový predaj tovaru Požičiavanie videokaziet a CD,DVD,MC Udržba meracej a regulačnej techniky Servis mobilných telefónov a príslušenstva Prevádzkovanie minimotokár v ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvarovanie a spracovanie plochého skla Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Oprava obuvi a iných kožených výrobkov Pílenie, hobľovanie a ...