Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Odťahová služba Upratovacie práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Komisionálny nákup a predaj Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Opravy cestných motorových vozidiel Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Umývací servis Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Usporadúvanie výstav Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Kopírovacie a rozmnožovacie služby Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom ...

Zimná údržba ciest Výroba drevených obalov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prípravne práce pre stavbu - zemné, kopačské a búracie práce Skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Kúpa tovaru na ...

Záložňa Autoumyváreň Finančný leasing Reklamné činnosti Leasingová činnosť Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Čistenie textílií praním vrátane konečnej úpravy Podnikateľské ...

Montáž zo sadrokartónu Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Aranžérske a dekoratérske práce Výroba filmových a divadelných kulís Sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Montáž mechanických častí centrálneho vysávania Výroba ...

Finančný a operatívny leasing Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Čistenie budov a upratovacie práce Opravy cestných motorových vozidiel Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Veľkoobchod a maloobchod: kovy, výrobky z kovov, kovové rudy, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, koža a výrobky z ...

Reklamné činnosti Turistické ubytovne Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovaní Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Špecialista požiarnej ochrany Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných ...

Baliace činnosti Spracovanie údajov Upratovacie služby Zásielkový predaj Fotografické služby Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Služby súvisiace s databázami Výroba výrobkov z papiera a ...

Sekretárske služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, dreva a plastov Prenájom stavebných a demolizačných strojov a ...

Leasingová činnosť Vydavateľské činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databankami Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Viazanie kníh a konečné spracovanie Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky Reklamná ...

Prieskum trhu Preklad nákladov Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výstavnícka činnosť Spracovanie web stránok Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Montáž biliardových stolov Leasing tovaru osobnej potreby Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Prevádzka ...

Spracovanie WWW stránok Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Poradenská a konzultačná činnosť ...

Fotografické služby. Pohostinská činnosť Faktoring a forfaiting. Spracovanie web stránok. Montáž biliardových stolov. Ekologický upratovací servis. Prenájom motorových vozidiel. Sprostredkovateľská činnosť. Prevádzkovanie neverejného skladu. Kopírovacie a rozmnožovacie služby. Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva. Reklamná, ...

Záložne. Prieskum trhu. Predaj na trhoch. Baliace činnosti. Erotické služby. Odťahová služba. Tvorba WEB stránok. Fotografické služby. Marketingové služby. Faktoring a forfaiting. Neverejné skladovanie. Pneuservisná činnosť. Prekladady a tlmočenie. Vydavateľská činnosť. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Výskum trhu ...

Výroba píliarska Omietkárske práce Spracovanie údajov Fotografické služby Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Grafické práce na počítači Finančný a operatívny leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj stravy od oprávneného ...

Vývoj softvéru Agentúrna činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Návrh a ...

Agentúrna činnosť Prevádzkovanie sauny Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Prenájom nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Predaj nápojov pomocou automatov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie výstav, školení a kurzov Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Poradenské a konzultačné služby v oblasti ...

Prieskum trhu Výstavnícka činnosť Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Požičiavanie, prenájom a leasing motorových vozidiel Vývoj a navrhovanie informačných a výpočtových systémov Požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného ...

Agentúrna činnosť Databanková činnosť Factoring a forfaiting Vyhotovenie videozáznamov Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Vyhotovenie zvukových záznamov Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Organizácia výstav, školení a kurzov Marketing, činnosť účtovných poradcov Služby ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kultúrnych, športových a ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Pohostinská činnosť Počítačová grafika Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie garáži Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom motorových vozidiel, lodí a člnov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Oprava, údržba a inštalácia kancelárskych elektrických strojov a prístrojov, telekomunikačnej techniky a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane ...

Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Veľkoobchod a maloobchod- spotrebný a priemyselný tovar Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Veľkoobchod ...

Montáž a opravy prostriedkov výpočtovej techniky z periférnych zariadení k PC,inštalácie a opravy registračných pokladníc, pokladničných systémov,kancelárskej techniky fotokopírovanie upratovacie práce Reklamné činnosti kancelárske služby Vydavateľské činnosti Činnosť colného deklaranta Výskum trhu a verejnej mienky sprostredkovateľská ...