Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami Veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov Maloobch.so zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Maloobchod v špecializovaných predajniach s drogist.tovarom Prenájom kanc.strojov a zariad.vr.elektron.zar.na sprac.údaj

Výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 300 kV - bleskozvody Skladovanie Preprava osôb Montáž a opravy NTL, STL prípojok podľa STN 38 6413 a plynových zaiadení ...

Fotokopírovanie Zásielkový predaj Fotografické služby Služby s mechanizmami Vedenie účtovníctva Výroba videozáznamov Vydavateľské činnosti Zariaďovanie interiérov Prípravne práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majektu Výskum trhu a verejnej mienky Skladovanie a preklad nákladov Leasing spojený s financovaním Reklamné a propagačné ...

Maloobchod s rudami Maloobchod s textilom Veľkoobchod s textilom Maloobchod so sklom, plastami Maloobchod s obilím, semenami Maloobchod s výrobkami z kože Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s kovovými rudami Veľkoobchod so sklom, plastami Automatizované spracovanie dát Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod s obilím a ...

Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prenájom stavebných strojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Poskytovanie sociálnych služieb Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Zámočníctvo Oprava karosérií Veľkoobchod s nápojmi Veľkoobchod s textilom Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod s tabakovým tovarom Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami Veľkoobchod so stavebnými strojmi Veľkoobchod so živými zvieratami Veľkoobchod s papierenským ...

Skladovanie Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení stavebného, dopravného, drevoobrábacieho a kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Baliace činnosti Preklad nákladov Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Reklamné a propagačné činnosti Kancelárske a sekretárske služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Správa nehnuteľností na základe honoráru ...

Vedenie účtovníctva Vydávanie kníh a časopisov Činnosť realitnej agentúry Prenájom motorových vozidiel Výroba interiérových prvkov Prieskum trhu a verejnej mienky Operatívny a finančný leasing Prenájom kancelárskej techniky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie ...

Výčapy Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Poradenské a konzultačné služby v poľnohospodárstve Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, zvieratami, mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami a zvieratami, mäsom a ...

Leasing tovaru Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizačné a technické zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav Požičiavanie digitálnych nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a ...

Skladovanie Čistenie budov Upratovacie práce Fotografické služby Výroba videozáznamov Prekladištia nákladov Výroba hotových krmív Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Chov exotických zvierat a vtáctva Požičiavanie a distribúcia videa Výskum a vývoj v ...

Marketing Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Kopírovacie a rozmnožovacie služby Maloobchod ako u horeuvedeného veľkoobchodu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kanc.techniky Výroba, montáž a servis výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba, montáž, oprava a servis ...

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Administratívne a sekretárske práce Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie služieb, obchodu a dopravy Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Veľkoobchod a maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou, ...

Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Zemné, búracie a výkopové práce Geodetické a kartografické činnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Obchodné a ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Opravy vyhradených technických zariadení ...

Predaj na trhoch Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Opravy cestných motorových vozidiel Skladovanie /neverejné/ a preklad nákladov Čistenie a upratovanie budov, upratovacie práce Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov Výskum a ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Záložne Prenájom lodí Predaj na trhoch Výroba bicyklov Upratovacie práce Prenájom lietadiel Zásielkový predaj Sekretárske služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Maloobchod s použitým tovarom Činnosť účtovných poradcov Prenájom dopravných zariadení Automatizované spracovanie údajov Servis bicyklov a športového ...

Prieskum trhu Akvizičná činnosť Faktoring a forfaiting Rozmnožovacie služby Vydavateľská činnosť Opravy spotrebnej elektroniky Preklad a skladovanie tovarov Maloobchod s uvedenými tovarmi Reklamná a propagačná činnosť Montáž a opravy satelitných antén Opravy cestných motorových vozidiel Sprostredkovanie dopravy všetkého druhu Opravy ...

- Zásielkový predaj - Komisionálny predaj - Faktoring a forfaiting - Vedenie účtovníctva - Vydavateľská činnosť - Prevádzkovanie cukrárne - Výroba výrobkov z dreva - Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - Prenájom nehnuteľností, garáží a parkovacích miest, bytových a nebytových priestorov, ...

Preklad nákladov Upratovacie práce Zváračské práce Vedenie účtovníctva Prekladištia nákladov Pomocné stavebné práce Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Oprava duší a pneumatík Oprava pracovných strojov Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Práce so stavebnými ...

Výroba kaučuku Spracovanie údajov Donášková služba Fotografické služby Marketing a management Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba výrobkov z papiera Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Služby súvisiace s databázami Výroba plastov v primárnej ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod a maloobchod: telekomunikačné zariadenia, kancelárska, reprodukčná a výpočtová technika, zariadenia spotrebnej elektroniky, elektroinštalačný tovar, železiarsky tovar, papier, kancelársky tovar, domáce potreby, drogéria, kozmetika, potraviny, nápoje, tabak Činnosť účtovných ...