Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Maloobchod s elektronikou Servis a opravy trakčných vozíkov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Maloobchod s elektrotechnickými výrobkami a materiálmi Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Počítačové služby, Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Sekretárske služby a preklady vrátane tlmočnických služieb Poradenská a obstaravateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prenájom kancelárskych strojov a ...

Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Školiaca činnosť v oblasti informatiky Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií Poskytovanie ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Usporiadanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prípravné práce pre stavbu - zemné, kopačské a búracie práce Prevádzkovanie a prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá Organizovanie kurzov, školení, seminárov a rekvalifikačných kurzov Sprostredkovanie obchodu, ...

Reklamná činnosť Poskytovanie software Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Maloobchod s potravinárskym tovarom,polotovarmi z dreva,kovu Montáž,oprava,údržba el.zar.do 1000 V vr.bleskozv.v obj.tr.A Vývoj a výroba elektronických zar.a výp.techniky Inšt.a servis ...

Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba a predaj elektronických komponentov Výskum a vývoj v oblasti technických vied Výroba a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu ...

Fotografické služby Vizážistické služby Maloobchod s pracími a čistiacimi prostriedkami Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prieskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Ekonomické a organizačné poradenstvo Poskytovanie software - vývoj software a hardware Poradenské služby ohľadom programov na ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Poradenská a konzultačná činnosť pri ...

Skladovanie Reklamné činnosti Fotografické služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Faktoring a forfaiting Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie dát Organizočné zabezpečenie školení a výstav Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Činnosť knižníc a múzeí Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Čistenie budov a upratovacie služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Maloobchod s tovarmi uvedenými vo ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kurzov, školení a ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Poskytovanie software Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Výroba kožených odevov Výroba športového tovaru Automatizované spracovanie dát Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu,služieb a prác Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výstavnícka činnosť Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Prekladateľské a tlmočnícke ...

Reklamné činnosti Faktoring, forfaiting Leasingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Maloobchod s uvedeným tovarom Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Organizovanie kultúrnych podujatí Sprostredkovanie obchodu ...

Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Servis športových potrieb Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie športových a kultúrnych podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Konzultačná, poradenská a školiaca ...

Finančný leasing Reklamné činnosti Zámočnícke práce Faktoring a forfaiting Výskum verejnej mienky Vydavateľská činnosť Prenájom nehnuteľností Čistiace a upratovacie práce Prenájom výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Kovanie, lisovanie a valcovanie kovov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Lektorská činnosť v oblasti predmetu podnikania Oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba, oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov Výroba, oprava a údržba výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba, oprava a údržba automatizovaných systémov ...

Reklamná a propagačná činnosť Servis športových potrieb a náradia Prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie športových podujatí, školení, kurzov a výstav Požičovňa a prenájom vozidiel, strojov a prístrojov, kancelárskych zariadení vrátane elektroniky Kúpa tovaru za ...

Predaj na trhoch Vŕtanie studní Kladenie potrubia Preklad nákladov Lešenárske práce Omietkárske práce Zásielkový predaj Komisionálny predaj Vložkovanie komínov Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Odvodňovanie staveniska Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom reklamných plôch Montáž káblových ...

Databanky Prieskum trhu Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z plastov Výkopové a kopáčske práce Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu : A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B1 - objekty s nebezpečenstvom ...