Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Baliace činnosti Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie športových podujatí Prevádzkovanie športových zariadení Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výroba ...

Oprava karosérií Sprostredkovateľská činnosť Inžinierska činnosť v strojárstve Údržba a oprava motorových vozidiel Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Veľkoobchod a maloobchod: kovy, výrobky z kovov, kovové rudy, drevo, výrobky z dreva, stavebný materiál, koža, ...

Reklamné činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom kancelárskych zariadení Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie dát a súvisiace činnosti Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Vedecko-technické a ekonomické informácie Ubytovacie služby v rozsahu ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Reklamná činnosť Izolácie proti vode Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Preklad nákladov a skladovanie Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba bytových doplnkov z dreva Automatizované ...

Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Geodetické a kartografické práce Veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom Montáž a opravy elektrických spotrebičov Inštalácia softwaru a rôznych druhov programového vybavenia Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Výroba elektrických prístrojov a zariadení a ...

Leasingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Analýza hardware a software Vedenie účtovnej evidencie Automatizované spracovanie dát Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov Výroba, predaj nenahratých nosičov zvukových alebo ...

Tvorba WEB stránok Donášková služba Natáčanie videokamerou Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Výroba audiovizuálnych diel (produkcia) Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Návrh a realizácia informačných systémov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Virtuálny obchodný systém ...

Čistenie budov Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Služby súvisiace s činnosťou databánk Výroba, požičiavanie, ...

Tvorba web stránok Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace so skrášľovaním tela Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie školení, kurzov a ...

Databanky Poradenské služby Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie údajov Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Prenájom kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát Poskytovanie software / predaj hotových programov na ...

Spracovanie údajov Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Tvorba webových stránok Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Služby súvisiace s databázami Distribúcia filmov a videozáznamov Upratovacie práce a čistenie budov Prekladateľské a ...

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou, kancelárskou technikou a spotrebnou elektronikou

Veľkoobchod a maloobchod - kancelárska a výpočtová technika, elektronika, elektrotechnika, meracia, automatizačná, regulačná, informačná a komunikačná technika, strojárenské a hutnícke výrobky, spotrebný a priemyselný tovar, technická a iná literatúra Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť a reklama Servis,montáž,oprava a údržba ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Služby súvisiace s databázami Montáž sadrokartónov a žalúzií Čistenie budov a upratovacie práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Činnosť organizačných a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / s výrobkami kancelárskej a výpočtovej techniky, elektrotechnickými a mikroelektronickými výrobkami Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Požičiavanie, prenájom a leasing ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Poradenská služba k ...

Odťahová služba Upratovacie práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Komisionálny nákup a predaj Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Opravy cestných motorových vozidiel Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Záložňa Autoumyváreň Finančný leasing Reklamné činnosti Leasingová činnosť Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Čistenie textílií praním vrátane konečnej úpravy Podnikateľské ...

Vývoj softvéru Agentúrna činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Návrh a ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kultúrnych, športových a ...

Neverejné skladovanie Veterinárna asanácia Chov priadky morušovej Manipulácia s nákladom Spracovanie čaju a kávy Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov Chov akvarijných rybičiek Prevádzka malých plavidiel Výroba mlynských výrobkov Prevádzkovanie autoumyvárky Prevádzka múzeí a galérií Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba ...

Spracovanie údajov Montáž káblových rozvodov Správa bytového a nebytového fondu Konštrukčné práce v oblasti strojárstva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Inštalácia a správa počítačových sietí Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov Výroba zariadení pre riadenie ...

Reklamná činnosť. Výroba pukancovej kukurice Komisionálny nákup a predaj Vedenie účtovnej evidencie. Prípravné práce pre stavbu. Čistiace a upratovacie práce. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: Maliarske a natieračske práce, tapetárske práce. Predaj dvojstopých a jednostopých motorových ...

Zváračské práce Úprava interiérov Kopírovacie služby Textilná a odevná výroba Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Viazanie kníh a konečné spracovanie Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Montáž a opravy kancelárskej a ...