Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky Vydávanie, rozmnožovanie reklamných materiálov, tlačív, príručiek a kníh Vývoj, analýza, tvorba, nákup, predaj, prenájom, leasing a servis počítačového programového vybavenia Nákup, predaj, prenájom, leasing výpočtovej ...

Baliace činnosti. Reklamná činnosť. Spracovanie údajov. Fotografické služby. Faktoring a forfaiting. Vydateľská činnosť. Upratovacie práce a čistenie budov. Prekladateľské a tlmočnícke služby. Prenájom kancelárskych strojov, počítačov. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Požičiavanie a prenájom motorových vozidiel, prívesných vozíkov, strojov, prístrojov, kancelárskych ...

Kresličské práce Realitná činnosť Zásielkový predaj Sekretárske služby Akvizičná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Skladovanie neverejné Výskum verejnej mienky Vydavateľské činnosti Zariaďovanie interiérov Prípravné práce pre stavbu Upratovacie a čistiace práce Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Komisionálny predaj Sekretárske služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prekladateľské služby Zemné a demolačné práce Prenájom hnuteľných vecí Prenájom reklamných plôch Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing ...

Databanky Čalúnnictvo Baliace činnosti Píliarska výroba Kopírovacie práce Montáž žalúzií Donášková služba Inštruktor autoškoly Vedenie účtovníctva Prieskum verejnej mienky Prevádzkovanie záložne Prenájom hnuteľných vecí Návrhy a výroba www stránok Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a ...

Zásielkový predaj Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Návrhy účelového a estetického riešenia exteriérov a interiérov Ozvučovanie a akustické riešenie verejných a neverejných priestorov Kúpa tovaru na účely ...

Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie v oblasti dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Výroba stavebných prvkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre ...

Záložna Baliace činnosti Reklamná činnosť Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Montáž sadrokartónových prvkov Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výstavnícka a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými ...

Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov Tesárstvo Klampiarstvo Podlahárstvo Pokrývačstvo Zámočníctvo Murárske práce Sťahovacie služby Izolácie ...

Zasielateľstvo Kováčska výroba Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prenájom vozidiel a železničných vagónov Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Skladovanie tovarov Vytváranie konsignačných skladov Výroba,oprava a obnova dekoratívnych predmetov a predmetov úžitkového ...

Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba Leasing motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení, strojových základných ...

Upratovacie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Výskum verejnej mienky Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre ...

Čistiace a upratovacie služby Finančný a operatívny leasing Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Veľkoobchod a maloobchod s potravinami, nápojmi, potravinárskymi výrobkami, pochutinami, ovocím, zeleninou, drevom, výrobkami z dreva, tabakovými výrobkami, kovmi, pohonnými látkami, ropnými produktami, výrobkami z gumy, priemyselnými hnojivami, chemickými výrobkami /okrem jedov a žieravín/, výrobkami kožiarskeho priemyslu, obuvou, textilom, ...

Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Informačné služby prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky so spracovaním rešerší Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané ...

Leasing tovaru Baliace činnosti Preklad nákladov Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Marketing, management Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Prevádzkovanie solária Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Upratovacie práce a čistenie budov Uskutočňovanie stavieb ...

Inžinierska činnosť vo výstavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba drobných kovových obalov a drobného kovového tovaru Veľkoobch.a ...

Kuriérske služby Upratovacie služby Komisionálny predaj Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie záložne Bazár s hnuteľnými vecami Prenájom motorových vozidiel Organizovanie dobrovoľných dražieb Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných, ...

Škola potápania Pracovné potápanie Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou Technicko-poradenská činnosť v predmete podnikania Prenájom výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb Poskytovanie software - ...

Skladovanie Baliace činnosti Spracovanie údajov Počítačové služby Administratívne služby Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Konštruktérske práce v strojárstve Prevádzkovanie športových zariadení Výroba strojov pre hospodárske ...

Výroba tovaru z papiera a lepenky Veľkoobchod s papierenským tovarom Sprostredkovanie obchodných služieb. Servis klimatizačnej a kancelárskej techniky. Maloobchod: klimatizačná a kancelárska technika. kancelárska a výpočtová technika, spotrebný materiál, Montáž, opravy, údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky. Veľkoobchod a maloobchod ...

Marketing Reklamné činnosti Spracovanie údajov Služby dátových bánk Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Správa počítačových sietí Viazanie a konečná úprava kníh Grafické práce a kresličské práce Poradenstvo v oblasti hardware a software Maloobchodný predaj nenahraných nosičov Organizovanie výstav, ...