Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

- Výroba nábytku - Upratovacie práce - Zásielkový predaj - Vedenie účtovníctva - Vydavateľská činnosť - Prevádzkovanie cukrárne - Výroba výrobkov z dreva - Skladovanie a uskladňovanie - Tvorba internetových stránok - Prevádzkovanie športových zariadení - Reklamná a propagačná činnosť, marketing - Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

- Kovoobrábanie - Oprava pracovných strojov - Opravy cestných motorových vozidiel - Poradenstvo v rozsahu voľných živností - Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností - Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností - Nákup a predaj hydraulických zariadení, súčiastok a príslušenstva - Servis hydraulických častí ...

Vydávanie, Čistenie budov Predaj na trhoch Masérske služby Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Manikúra - pedikúra Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papierenského, hutníckeho, ...

- Opravy odevov - Oprava bicyklov - Vŕtanie studní - Omietkárske práce - Spracovanie údajov - Prenájom automobilov - Montáž sadrokartónu - Vedenie účtovníctva - Prieskum trhu a verejnej mienky - Služby súvisiace s databázami - Prevádzka športových zariadení - Obchodná činnosť: veľkoobchod a - Kompletačné a dokončovacie ...

A grafických návrhov na počítači Tvorba internetových stránok Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike Poskytovanie datových služieb prostredníctvom ...

Drevovýroba Klampiarstvo Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj na trhoch - Oprava bicyklov - Výroba bicyklov Oprava karosérií Výroba nástrojov Zásielkový predaj Vodoinštalatérstvo Fotografické služby Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Podnikatelské poradenstvo - ...

- Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení - Poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených zdrojov - Poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových ...

Databanky Spracovanie údajov Upratovacie služby Zásielkový predaj Komisionálny predaj Inštruktor autoškoly Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie autoškoly Prieskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj použitého tovaru Tvorba www stránok a prezentácií Sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky Montáž, údržba a oprava ...

Nákup a predaj použitého tovaru Reklamné činnosti, výroba a šírenie reklamy Nákup a predaj motorových vozidiel (aj ojazdených) Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - montáž Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ...

Drobný tovar Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Reklamné činnosti - výroba a šírenie reklamy a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť drogéria, farby - laky, spotrebná elektronika, hračky, v sortimente: potraviny, ovocie a zelenina, papierníctvo, Maloobchod so zmiešaným tovarom - potraviny a ...

- Spracovanie údajov - Inštalácia a prenájom software - Rozmnožovanie počítačových programov - Poradenstvo v oblasti komunikácie a počítačových sietí - Činnosti a služby súvisiace s prevádzkou počítačov, servis výpočtovej techniky - Správa a údržba počítačových sietí prístrojov a počítačov - Služby súvisiace s databázami Uskutočňovanie stavieb ...

Spracovanie údajov Kopírovacie služby Prenájom technických zariadení elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Počítačové spracovanie textov a grafických návrhov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov ...

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů Nespecializovaný velkoobchod Činnosti reklamních agentur

Skladovanie Čistenie budov Upratovacie práce Fotografické služby Výroba videozáznamov Prekladištia nákladov Výroba hotových krmív Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Chov exotických zvierat a vtáctva Požičiavanie a distribúcia videa Výskum a vývoj v ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

- Zásielkový predaj - Komisionálny predaj - Faktoring a forfaiting - Vedenie účtovníctva - Vydavateľská činnosť - Prevádzkovanie cukrárne - Výroba výrobkov z dreva - Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - Prenájom nehnuteľností, garáží a parkovacích miest, bytových a nebytových priestorov, ...

Zemiakov Vydávanie novín, Zásielkový predaj Prenájom automobilov Čistiace a upratovacie služby Prenájom spotrebičov a náradia Obchodná činnosť - veľkoobchod a Údržba a oprava pracovných strojov Ubytovanie v rozsahu voľných živností maloobchod v rozsahu voľných živností Spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a Prenájom ...

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky okrem vyhradených technických zariadení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba vína Výroba sádry Výroba vápna Výroba cementu papiera a lepenky kovov (neremeselná), Faktoring a forfaiting Požičiavanie videokaziet Výroba výrobkov z plastov, Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiace činnosti: Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a Služby súvisiace s činnosťou databánk Výskum a vývoj v ...

Inžinierska činnosť Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti elektrotechniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely ...

Školenia Vedenie účtovníctva a servis výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiace činnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja - veľkoobchod a Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie ...

Leasing dodávaných výrobkov Výroba kancelárskych strojov Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie služieb v oblasti informačných systémov Reklamná a propagačná činnosť /výroba a šírenie reklamy/ Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Manažment a marketing, ...

Databanky Výroba videa Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Rozmnožovanie nahraných nosičov Spracovanie dát a súvisiace činnosti Vydávanie nahraných nosičov zvuku a obrazu Sadzba a zhotovovanie ...

Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, výroba a šírenie reklamy, prenájom reklamných plôch Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Poradenská služba v oblasti poľnohospodárstva Poskytovanie baliarenských služieb v oblasti balenia práškových, granulovaných, tekutých prípravkov a tovarov Nákup a predaj priemyselného tovaru, agrochemikálií, priemyselných hnojív, osív, sadív, spotrebného tovaru pre záhradkárov a roľníkov