Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Tvorba www stránok Inžinierska činnosť Autoelektrikárske práce Grafické práce na počítači Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Upratovacie práce Krajčírske práce Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Propagačná a reklamná činnosť Prenájom a oprava športových potrieb Čistiace práce v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť účtovných, organizačných a ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Kompletovanie hardwaru Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Požičiavanie a distribúcia videa Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod a maloobchod s výrobkami ...

Fotografické služby forfaiting a faktoring Prenájom nehnuteľnosti Podnikatelské poradenstvo zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností maliarske a natieračské práce poradenstvo v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Vydávanie periodických a neperiodických ...

Preprava osôb Reklamná činnosť Komisionálny predaj tovaru Automatizované spracovanie dát Tvorba www stránok a prezentácií na internete Administratívne práce, kopírovacie a rozmnožovacie práce Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách Poskytovanie software - predaj ...

Vodné stavby Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom stavebných strojov Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Výroba transportného betónu Prenájom kancelárskych strojov Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Nákup a predaj výpočtovej ...

Nákup a predaj, sprostredkovanie - nábytok, bytové doplnky, spotrebný tovar, priemyselný tovar - domáce potreby, drobný tovar, potraviny, nápoje, zelenina, ovocie, textil, odevy, stavebniny, leasingová činnosť v oblasti nábytku, áut, nehnuteľností Upratovacie práce Dizajnérske práce Automatizované spracovanie dát Aranžérske a dekoratívne ...

Fotokopírovanie Inzertná činnosť Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť nákup a predaj elektronického materiálu Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastov Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov reprodukčnej techniky,elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Skladovanie Reklamné ...

Oprava obuvi Výroba malty Výroba vína Výroba keramiky Tkanie textílií Výroba cestovín Krajčírske práce Reklamné činnosti Čalúnnícke práce Výroba čaju a kávy Turistické ubytovanie Ubytovanie v súkromí Výroba a tvarovanie skla Výroba drevených obalov Výroba pleteného tovaru Výroba zámkov a kovaní Podnikatelské poradenstvo Prenájom ...

Faxové služby Premietanie filmov Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Služby požičovní Fotografické služby Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Zásielkový predaj tovaru Požičiavanie videokaziet a CD,DVD,MC Udržba meracej a regulačnej techniky Servis mobilných telefónov a príslušenstva Prevádzkovanie minimotokár v ...

Montáž zo sadrokartónu Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Aranžérske a dekoratérske práce Výroba filmových a divadelných kulís Sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Montáž mechanických častí centrálneho vysávania Výroba ...

Reklamné činnosti Turistické ubytovne Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovaní Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Špecialista požiarnej ochrany Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Pohostinská činnosť Počítačová grafika Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie garáži Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom motorových vozidiel, lodí a člnov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Montáž a opravy prostriedkov výpočtovej techniky z periférnych zariadení k PC,inštalácie a opravy registračných pokladníc, pokladničných systémov,kancelárskej techniky fotokopírovanie upratovacie práce Reklamné činnosti kancelárske služby Vydavateľské činnosti Činnosť colného deklaranta Výskum trhu a verejnej mienky sprostredkovateľská ...

Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Prenájom software, kancelárskych strojov a zariadení kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...

Upratovacie práce Krajčírske práce Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Propagačná a reklamná činnosť Prenájom a oprava športových potrieb Čistiace práce v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť účtovných, organizačných a ...

Výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 300 kV - bleskozvody Skladovanie Preprava osôb Montáž a opravy NTL, STL prípojok podľa STN 38 6413 a plynových zaiadení ...

Fotokopírovanie Zásielkový predaj Fotografické služby Služby s mechanizmami Vedenie účtovníctva Výroba videozáznamov Vydavateľské činnosti Zariaďovanie interiérov Prípravne práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majektu Výskum trhu a verejnej mienky Skladovanie a preklad nákladov Leasing spojený s financovaním Reklamné a propagačné ...

Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Zemné, búracie a výkopové práce Geodetické a kartografické činnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Obchodné a ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby Poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Prenájom software, kancelárskych strojov a zariadení Poskytovanie software - predaj hotových programov na ...

Skladovanie Grafické práce Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Výroba drevených obalov Prevádzkovanie parkovísk Vedenie účtovnej evidencie Výroba kartónových obalov Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Prenájom dopravných zariadení, áut Výroba píliarska a impregnácia dreva Reklamná činnosť a propagačná ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prekladateľské služby Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba bytových doplnkov z dreva a kovu ambulantný nákup a predaj uvedeného sortimentu Poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky Správa a tvorba ...