Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Maloobchod s tovarmi vyššie uvedenými Nákup a predaj motorových vozidel,súčiastok pre autá Veľkoobch. s pevnými,tekutými a plyn.palivami a príbuz.výrob Sprostredkovanie obchodu s potravinami v origin. balení a tovarmi vyššie uvedenými Veľkoobchod-výpočt. a kancel.technika,prog.vybavenia,spotreba ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Autoelektrikárske práce Spracovanie dát a súvisiace činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Tvorba internetových stránok a webstránok Predaj a servis počítačovej a kancelárskej techniky Montáž elektrických a datových rozvodov a ...

Baliace činnosti Preklad nákladov Výroba cestovín Fotografické služby Vydavateľská činnosť Výroba hotových krmív Colno-deklaračné služby Spracovanie ovocia a zeleniny Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Približovanie a impregnovanie dreva Upratovacie práce a čistenie budov Prenájom kancelárskych strojov, ...

Sprostredkovanie obchodu Vydávateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie nevýherných automatov Montáž a opravy reprodukčnej techniky Organizovanie kurzov, seminárov a školení Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia a opravy ...

Čistiace a upratovacie práce Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Poradenská a ...

Zasielateľstvo Poskytovanie software Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Potrubná doprava ropovodom Výroba minerálnych olejov Potrubná doprava plynovodom Rafinérske spracovanie ropy Vedenie účtovnej evidencie Poriadanie školení a kurzov Nákup a predaj biogénnych látok Nákup a predaj minerálnych olejov Maloobchod - predaj ...

Maloobchod s potravinami Prenájom strojných zariadení Maloobchod s kozmetickými výrobkami Iný špecializovaný maloobchod-čistiace a pracie prostriedky Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Veľkoobchod s potravinami,kozmetickými výrobkami,čistiacími a pracími prostriedkami Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových ...

Tvorba WEB stránok Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom strojov a zariadení na prenos dát Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Inštalácia elektrických rozvodov a ...

Predaj na trhoch Montáž nábytku Ambulantný predaj Finančný leasing Montáž žalúzií Vedenie účtovnej evidencie Kladenie dlážkových krytín Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Spracovávanie návrhov na zariadenie interiérov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Zemné a kopačské práce Montáž kablových rozvodov Prenájom stavebných strojov a zariadení Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a výroby v ...

Výroba videa Zásielkový predaj Fotografické služby Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti software Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov Tvorba internetových stránok a webstránok Výroba tovarov z plastov, ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Dopravná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prenájom dopravných zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná ...

Preklad nákladov Upratovacie práce Zváračské práce Vedenie účtovníctva Prekladištia nákladov Pomocné stavebné práce Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Oprava duší a pneumatík Oprava pracovných strojov Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Práce so stavebnými ...

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa ...

Ambulantný predaj Maloobchod s potravinami Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Zváračské a páličské práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s kozmetickým a farmaceutickým tovarom Maloobchod s ...

Skladovanie Reklamná činnosť Školiaca činnosť Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba pleteného tovaru Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Výroba športového tovaru Montáž káblových rozvodov Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Výroba plachiet, stanov a pod. Maloobchod ...

Upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Súkromné domácnosti s domácim personálom Výroba, oprava a montáž športového náradia Drobné vŕtacie práce v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie, nákup a predaj športových potrieb a potravinárskeho tovaru, pochutín, ...

Reklamná činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Maloobchod a veľkoobchod - kvety, rastliny, poľnohospodárske základné produkty, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, odevy, obuv, kožený tovar, nábytok, svietidlá, železiarsky tovar, kozmetické výrobky, motorové vozidlá, náhradné diely, doplnky a príslušenstvo Sprostredkovanie obchodu s ...

Zemné práce Baliace činnosti Výroba cestovín Finančný leasing Prenájom pozemkov Upratovacie práce Maľovanie, lakovanie Faktoring a forfaiting Správa nehnuteľností Výroba hotových krmív Výroba pracovných odevov Demolácie a búracie práce Dopravná zdravotná služba Vedenie účtovnej evidencie Výroba posteľného prádla Prípravné práce pre ...

Predaj na trhoch Finančný leasing Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prenájom dopravných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Skladovanie mimo prevádzky verejných skladov Nákup a predaj ojazdených motorových ...

Výroba obuvi Pohostinská činnosť Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a seminárov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum a analýza trhu Výroba kŕmnych zmesí a premixov Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných ...

Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, domácimi potrebami, potravinami, nápojmi, tabakom, záhradkárskymi potrebami, ovocím a zeleninou, zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, textilom, odevami, obuvou, koženým tovarom, nábytkom a svietidlami, prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, železiarskym tovarom, ...

Výroba cestovín Prieskum a analýza trhu Vydavateľská činnosť Výroba hotových krmív Činnosť colného deklaranta Spracovanie prírodného kameňa Zábavná a rekreačná činnosť Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba ...

Reklamná činnosť Výroba píliarská Vedenie účtovníctva Montáž káblových rozvodov Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Výroba drevených obalov a paliet Automatizované spracovanie údajov Predaj na trhoch, ambulantný predaj Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Servis ...