Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výkon činnosti architekta pre interiér stavby Výroba reklamných predmetov a reklamného textilu Poradenská činnosť v oblasti počítačovej techniky Prenájom kancelárskych strojov a výrobných zariadení Výroba pracovných odevov, športového a textilného tovaru Počítačová grafika, kresličské a grafické práce ...

Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Veľkoobchod a maloobchod s nábytkom Prenájom kancelárskej techniky a zariadení Opravy a úpravy hadrware, software a elektroniky Prekladateľská, inzertná a reklamná činnosť Prenájom a poradenské služby v oblasti hardware a software Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou, ...

Skladovanie Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Opravy elektrických strojov a prístrojov Opravy elektrických strojov pre domácnosť Montáž a opravy kancelárskych strojov a počítačov Maloobchod so sortimentom v rozsahu voľných živností Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení Veľkoobchod so sortimentom v rozsahu voľných ...

Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s výpočtovou technikou Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod s výpočtovou technikou Ekonomické a organizačné poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Služby v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výskum, vývoj a projektovanie informačných systémov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním dodatkových ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba lustrov a svietidiel Činnosť realitnej kancelárie Maliarske a natieračské práce Veľkoobchod v rozsahu maloobchodu Reštauračné a ubytovacie služby Maloobchodný predaj pohonných hmôt, prevádzkovanie čerpacích staníc Maloobchod - potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ...

Faktoring Forfaiting Prenájom výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie inžinierskych stavieb Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Prenájom osobných a nákladných automobilov Výroba hygienických a kozmetických výrobkov z vaty Maloobchod so surovinami na výrobu textilných ...

Zálohovanie dát Reklamné činnosti Spracovanie údajov Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Montáž káblových rozvodov Služby súvisiace s databázami Poskytovanie internetových služieb Návrh a tvorba internetových stránok Predaj a inštalácia softvérových produktov Nákup a predaj použitej výpočtovej techniky Činnosti súvisiace s ...

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná ...

Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Obchodná činnosť s výpočtovou a kancelárskou technikou, doplnkami a zariadením Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Organizovanie výstav Vydavateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát Poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete Obchodná činnosť - výpočtová technika, telekomunikačná ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom strojov , prístrojov a zariadení Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov Poradenské a informačné služby v ...

Reklamné činnosti Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba nábytku (neremeselná) Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Kopírovacie služby, faxová služba Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a opravy meracej a regulačnej ...

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 10.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. 10.3. - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti. Vydavateľská činnosť Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Terénne úpravy a údržba záhrad Záhradnícke a sadovnícke úpravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Návrh a realizácia sadovníckych úprav Montáž jednoduchých závlahových systémov Sprostredkovanie obchodu, výroby, ...

Upratovacie služby Sekretárske služby Kopírovanie tlačív Prepisovanie písomností Výroba a predaj suvenírov Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Búračské práce a výkopové práce Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Veľkoobchod a maloobchod ...

Všeobecná ambulantní zdravotní péče Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Poradenství v oblasti počítačů Nespecializovaný velkoobchod

Vydavateľská činnosť Organizovanie kurzov s školení Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí Prenájom kancelárskych strojov,zariadení a počítačov Kancelárske a ...

Finančný leasing Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Maloobchod s textilom a odevmi Výskum trhu a verejnej mienky Veľkoobchod s textilom, odevmi Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre ...

Kovoobrábanie Búracie práce Lešenárske práce Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Výroba betónových zmesí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba betónových výrobkov a prefabrikátov obchodná č. - autodoplnky, kuchynské potreby, obchodná č. - výpočtová a ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Poskytovanie software Inžinierska činnosť Reprografické služby Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti technických ...

Vývoj, tvorba, nákup a predaj programového vybavenia Prenájom strojov a zariadení podnikateľom a organizáciam Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Projektovanie a realizácia programových informačných a riadiacich systémov Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné ...