Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Záložne Výroba obuvi Spracovanie skla Baliaca činnosť Lešenárske práce Logistické služby Omietkárske práce Spracovanie údajov Výroba konštrukcií Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Distribúcia filmov a ...

Počítačové služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Prevádzkovanie ...

Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Upratovacie práce Usporiadanie výstav Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom spotrebného tovaru Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom dopravných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu voľných ...

Umývanie áut Realitné služby Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a informačná činnosť Nákup a predaj nových a ojazdených automobilov Chemické čistenie a ...

Upratovacie práce Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodný predaj pohonných hmôt Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom Obchodná činnosť s motorovými vozidlami Obchodná činnosť s papierenským tovarom Obchodná činnosť so železiarskym tovarom Sprostredkovanie obchodu s ostatným ...

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky - rekonštrukcia v rozsahu : technické zariadenia plynové skupiny A na : g2 - rozvod plynov z nekovových materiálov technické ...

Záložne Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Prenájom automobilov Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Stavebno-inštalačné práce Inzertné a propagačné činnosti Montáž plastových okien a dverí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prekladateľské a tlmočnícke ...

Skladovanie Zasielateľstvo Baliace činnosti Preklad nákladov Reklamné činnosti Sekretárske služby Podnikateľské poradenstvo Výroba prívesov a návesov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie dopravy a obchodu Čistenie budov Upratovacie práce Preklady vrátane tlmočníckych služieb Prenájom strojov, prístrojov a ...

Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a ...

Počítačové služby Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vydavateľská a nakladateľská činnosť - periodická a neperiodická ...

Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti hardware Prenájom strojov, prístrojov a ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, ...

Projektovanie stavieb Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Maloobchod v sortimente ako uvedený veľkoobchod Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej ...

Výroba tvárnic Finančný leasing Krajčírske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Organizovanie kurzov a školení Montáž nábytku a bytových doplnkov Kovovýroba v rozsahu ...

Výroba tvárnic Finančný leasing Krajčírske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Upratovacie a čistiace práce Organizovanie kurzov a školení Montáž nábytku a bytových doplnkov Kovovýroba v rozsahu voľných ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Skladové hospodárstvo (okrem verejného skladu) Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Geodetické a kartografické činnosti/okrem overovania/ Obchodná činnosť s bavlnou,koženým a kožušinovým tovarom Obchod.činnosť s chemickými produktami/okrem jedov,žieravín/ Obchodná činnosť s ...

Leasing Kopírovacie služby Fotografické služby Činnosť marketingová Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Činnosť účtovných a organizačných ...

Výroba tehál Píliarská výroba Zváračské práce Prevádzkovanie skladov Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj potravín Nákup a predaj štrkopieskov Nákup a predaj kovových rúd Výroba betonárskych výrobkov Nákup a predaj ropných produktov Výroba drevených obalov a paliet Vykonávanie priemyselných stavieb Nákup a predaj strojov a ...

Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Technicko-poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej ...

Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Návrh a výroba výukových systémov s počítačovou podporou Spracovanie dát a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Rozmnožovanie, ...

Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Spracovanie údajov a dát Prieskum trhu a verejnej mienky Vypracovanie rozvojových projektov Poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť Návrh a výroba výukových systémov s počítačovou podporou Poskytovanie ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Správa registratúry Usporadúvanie kurzov Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie občerstvovacích automatov Sprostredkovanie kúpy a predaja pohľadávok Obchodná činnosť v rozsahu ...

Reklamné práce Kopírovacie práce Maloobchod s CD, MC Spracovanie údajov Veľkoobchod s CD, MC Vydavateľské činnosti Vedenie účtovnej evidencie Reprodukčné grafické práce Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Maloobchod s kancelárskou technikou Veľkoobchod s kancelárskou ...

Skladovanie Upratovacie služby Zváračské práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maloobchod s výpočtovou technikou Veľkoobchod s výpočtovou technikou Prekladateľské a tlmočnícke služby Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Služby súvisiace s činnosťou ...