Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Poskytovanie služieb cez internet - internetová čitáreň Údržba počítačových programov, kompletizácia počítačových sietí s výnimkou zásahu do počítačových zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť ...

Omietkárske práce Reklamné činnosti Upratovacie služby Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Maliarsko-natieračské práce Služby v rámci ťažby dreva Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej ...

Práce so strojnými mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Prípravné práce pre stavbu, zemné a demolačné práce Maliarské a natieračské práce, montáž sadrokartónových dosiek

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Montáž, oprava, údržba, elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb, výroby a dopravy Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu ...

Montáž a opravy NTL, STL plynovodov a prípojok, domových plynovodov, priemyselných plynovodov / okrem vysokého tlaku / podľa STN 386415, zariadení na znižovanie tlaku a spotrebu plynu spaľovaním bez obmedzenia výkonu na zemný plyn Ubytovanie Kúrenárske práce Sprostredkovanie obchodu Vodoinštalatérske práce Podnikateľské poradenstvo Pomocné ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom nehnuteľností /pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmomú Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Poskytovanie softwaru Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej techniky a elektroniky Poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky

Skladovanie Upratovacie služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Maloobchod s výpočtovou technikou Veľkoobchod s výpočtovou technikou Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností Činnosť účtovných, organizačných a ...

Výroba obuvi Kopírovacie práce Fotografické služby Počítačové služby Výroba textilného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Výroba pracovných odevov a doplnkov Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru Veľkoobcho a maloobchod - papier, hračky, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, farby, laky, poľnohospodárske potreby a produkty, ...

Výroba kľúčov Brúsenie nožov a nožníc Výkup a predaj zlata a mincí Oprava hodín, hodiniek a šperkov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s klenotníckym tovarom a mincami Príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu Príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ...

Upratovacie práce Lešenárske práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Vydavateľská činnosť Osadzovanie okien a dverí Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu Maliarske, ...

Prenájom stavebných strojov a zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba skrutiek, klincov, reťazí a pružín Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Oprava, údržba a montáž elektrických rozvodov Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých ...

Skladovanie Leasingové služby Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Montáž sadrokartónov Manipulácia s nákladom Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Obkladačské a podlahárske ...

Finančný leasing Spracovanie údajov Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba kovových konštrukcií Služby súvisiace s ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom priemyselného tovaru Automatizované spracovanie údajov Poriadanie kurzov, školení a seminárov Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo v oblasti informačných technológii Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Údržba a oprava ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Predaj v stánkoch na trhoch Upratovacie a čistice práce Maliarske, natieračské práce Zváračské a paličské práce Prenajímanie budov, strojov a zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre ...

Stolárstvo Výroba nábytku Reklamné činnosti Maloobchod - potraviny, nápoje, zelenina, ovocie a tuky, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, korenie, kakao, ryby, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť včítane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelán a výrobky zo skla, tapety, laky, lepidlá, náterové ...

MURÁRSTVO TESÁRSTVO STOLÁRSTVO KOVOOBRÁBANIE OBKLADAČSKÉ PRÁCE Inžinierska činnosť SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ DEMOLÁCIA A ZEMNÉ PRÁCE OPRAVA MTOROVÝCH VOZIDIEL ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVA NÁKUP A PREDAJ NENHUTEĽNOSTÍ SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DÁT LEASING SPOJENÝ S FINANCOVANÍM VÝROBA ...

Krajčírstvo Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Predaj v stánkoch na trhoch Upratovacie a čistiace práce Prenajímanie budov, strojov a zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Spracovanie údajov Manipulácia s nákladom Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Školiaca činnosť v rozsahu voľných ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Spracovanie údajov Výroba počítačov Vedenie účtovníctva Osobná cestná doprava Prenájom bytov a domov, Pranie a čistenie prádla Ostatné rekreačné činnosti Služby súvisiace s databázou Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom kancelárskych strojov a ...

Spracovanie údajov Manipulácia s nákladom Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Školiaca činnosť v rozsahu voľných ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľného majetku Obchodná činnosť: strojné zariadenia Obchodná činnosť: spotrebný a priemyselný tovar Obchodná činnosť: potraviny, nápoje, tabakové výrobky Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Reklamná činnosť

Vyučovanie v odbore - slovenský jazyk Organizovanie kurzov, seminárov a školení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Uskladňovanie písomnosti nearchívnej povahy Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Výroba školských a kancelárskych potrieb z papiera Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií Výroba akumulátorov, ...