Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Prieskum trhu Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Organizovanie športových podujatí Predaj a nákup motorových vozidiel Prevádzkovanie športových zariadení Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v ...

Skladovanie Čistenie budov Upratovacie práce Reklamné činnosti Počítačové služby Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kopírovanie, laminovanie, hrebeňová väzba a výroba ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Organizovanie výstav a veľtrhov Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Neverejné skladovanie a uskladňovanie Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov Drevárska ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba, oprava, údržba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - zavlažovacie systémy, stroje, zariadenia mechanizmy, dopravné prostriedky, živé zvieratá, poľnohospodárske produkty, potravinárske výrobky, nápoje, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie služby Zváračské práce Odťahovacia služba Reprografické služby Konštruktérska činnosť Prevádzkovanie parkovísk Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prípravné práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Automatizované ...

Aranžérske služby Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výskum a vývoj v oblasti technologických postupov, výroby a výrobkov Poradenská činnosť v oblasti úspor energie a v oblasti spracovania plastov Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy ...

Upratovacie práce Inzertná činnosť Spracovanie údajov Fotografické služby Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Zhotovovanie videozáznamov Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Maliarske a natieračské práce Organizovanie kurzov a školení Ozvučovanie kultúrnych ...

Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Výroba komunikačných zariadení, ...

Projektovanie elektronických zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s elektrotechnickým materiálom Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Oprava a údržba protipožiarnych systémov Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Veľkoobchod s elektrotechnickým materiálom Montáž elektronických protipožiarnych systémov Montáž, ...

Montáž antén Sprostredkovateľská činnosť Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Prenájom elektron.zar.,spotreb.t.,hudobnej techniky Obchod s priem.,spotrebným tovarom, hudobnej tech.,elektron.

Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie dopravy Výroba zámkov a kovaní Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba iného kovového tovaru Maloobchod so zmiešaným tovarom Revízia elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie soľnej jaskyne Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie konferencií, kultúrnych, ...

Mäsiarstvo Baliace činnosti Upratovacie práce Reklamná činnosť Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Prenájom strojov, prístrojov a technických zariadení Prenájom tovaru ...

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zahrňajúce regulačné stanice plynu a objekty s ochranným priestorom zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Spracovanie údajov Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie ...

Rámovanie obrazov Upratovacie práce Fotografické práce Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Povozníctvo a jazda na koni Prenájom hnuteľných vecí Výroba píliarska a impregnácia dreva Zemné, výkopové a demolačné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Lešenárske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Zváračské a paličské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Betonárske a železobetonárske práce Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamná a propagačná činnosť Počítačové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Leasingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Automatizované spracovanie údajov Opravy cestných motorových vozidiel Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Upratovacie a čistiace práce Predaj a leasing technologických zariadení Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výskum a vývoj Finančný leasing Spracovanie údajov Marketing a manažment Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba a montáž strojov a zariadení Školiaca a konzultačná ...

Vedenie účtovníctva Školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Vývoj a konštrukcia elektrotechnických a elektronických výrobkov Údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovenie programov na ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Maloobchod s ropou a ropnými produktami, s petrochemickými výrobkami, uhlím, ...

Poskytovanie softwaru Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizačné a ekonomické poradenstvo Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti informačných ...