Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Spracovanie údajov pomocou programového vybavenia Maloobchod s kancelárskym vybavením a počítačmi Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Výroba ...

Výroba tehál Píliarská výroba Zváračské práce Prevádzkovanie skladov Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj potravín Nákup a predaj štrkopieskov Nákup a predaj kovových rúd Výroba betonárskych výrobkov Nákup a predaj ropných produktov Výroba drevených obalov a paliet Vykonávanie priemyselných stavieb Nákup a predaj strojov a ...

Obchodná činnosť: priemyselný a spotrebný tovar, elektrotechnické a elektronické výrobky, zdravotnícky materiál, zdravotnícke potreby, drogéria (okrem jedov a žieravín), hutnícke výrobky, výrobky z neželezných kovov, gumárenské a strojárenské výrobky, motorové vozidlá, návesy, prívesy, náhradné diely a príslušenstvo, suroviny a materiály pre ...

Obchod s potravinami obchod s textilom a obuvou obchodná činnosť s drogériou Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby obchodná činnosť s ovocím a zeleninou Obchodná činnosť v rozsahu živnosti ...

Montáž antén Sprostredkovateľská činnosť Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Prenájom elektron.zar.,spotreb.t.,hudobnej techniky Obchod s priem.,spotrebným tovarom, hudobnej tech.,elektron.

Lešenárske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Zváračské a paličské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Betonárske a železobetonárske práce Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B - ...

Ubytovanie Pilčícke práce Upratovacie práce Cukrárenská výroba Reštauračné služby Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie ovocia a zeleniny Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba darčekových predmetov Automatizované spracovanie dát Neverejná cestná osobná doprava Fotografické a kopírovacie služby Sekretárske ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Upratovacie práce Kopírovacie práce Údržba počítačov Vedenie účtovníctva Oprava pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovanie obchodu a služieb Opravy cestných ...