Finanční poradenství v oblasti osobních, ale i podnikových financí zahrnuje rady, jak snížit výdaje a zvýšit příjmy. Součástí služeb je stanovení finančních cílů, rady, jak na efektivní financování, analýza příjmů a výdajů a vypracování finančního plánu.

ADU.CZ s.r.o. - auditorské, účetní a daňové služby
Kvalitní a hlavně spolehlivé auditorské, účetní a daňové služby poskytuje svým klientům společnost ADU.CZ s.r.o. Provádíme audity forenzní či statutární, testy kontrolního systému a rovněž přezkoumání hospodaření pro obce, města a dobrovolné svazky. Dále se zaměřujeme na vedení účetnictví, daňové evidence a daňové poradenství.
ADU.CZ s.r.o. - auditorské, účetní a daňové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej ...

Pohostinská činnosť. Prenájom motorových vozidiel Výdaj hotových dodaných jedál Poskytovanie verejne dostupných informácií Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živostí Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Predaj na priamu ...

Poradenská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodný a veľkoobchodný predaj motorových palív Obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných Pneuservis - oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v ...

Zmenáreň Masérske služby Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom športových potrieb Činnosť účtovných poradcov Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie leteckej prepravy Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej ...

Prenájom hnuteľných vecí. Prevádzkovanie autoumyvárne. Čistiace a upratovacie služby. Reklamná a propagačná činnosť. Predaj jedov a žieravín v maloobchode. Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Pohostinská činnosť a výroba hotových ...

Píliarske práce Približovanie dreva Výsadba stromčekov Zámočnícke práce. Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov Čistenie lesa mechanizmami Skladovanie dreva na skládky Výroba dosiek, hranolov, dýh Vodoinštalatérske a kúrenárske práce. Ochrana lesa mechanizmami a lesnou technikou Predaj pyrotechnických ...

Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového fondu Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek ...

Pohostinská činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej ...

Zasielateľstvo. Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie dopravy. Sprostredkovanie obchodu. Oprava motorových vozidiel. Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb colného deklaranta. Kúpa a predaj nákladných motorových ...

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Píliarska prvovýroba a druhovýroba

Upratovacie služby Prevádzkovanie sauny Pohostinská činnosť Pranie a čistenie prádla Opravy motorových vozidiel Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prevádzka lyžiarskych vlekov Reklamné a aranžérske činnosti Požičiavanie športových potrieb Výroba pracovných odevov a rukavíc Dopravno-zdravotná služba-prevoz ...

Zasielateľstvo. Colný deklarant. Spracovanie údajov Zásielkový obchod. Fotografické služby Kopírovacie služby. Správa registratúry Expedičná činnosť. Poskytovanie software. Pohostinská činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Sprostredkovanie služieb. Prenájom reklamných plôch Prenájom hnuteľných vecí. Balenie a kompletizácia ...

Autoopravárenské a údržbárske práce. Výroba a predaj žiaruvzdorných výrobkov. Drvenie, triedenie a mletie žiaruvzdorných produktov. Prenájom strojov a prístrojov, základných prostriedkov Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu. Uprava, obohacovanie a predaj magnezitovej suroviny a odpadov. Výroba a predaj náhradných dielov a ...

Opravy karosérií. Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Opravy a údržba motorových vozidiel. Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov. Záručné prehliadky a servis motorových ...

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí Lakovnícke práce. Zámočnícke práce. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby. Prenájom strojov a zariadení meracej a regulačnej techniky. Výroba, inštalácia, ...

Prenájom hnuteľných vecí. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Jazdecká škola Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Prenajímanie jazdeckých koní Poskytovanie služieb internetom Prevádzkovanie verejných kúpalísk Prevádzkovanie športových areálov Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie voľného času detí a dospelých Terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených ...

Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

Prenájom motorových vozidiel. Vedenie cudzieho motorového vozidla. Sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne. Poradenská činnosť pri uzatváraní zmlúv o stavebnom sporení. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Finančný lízing. Skladovanie tovaru. Inzertná činnosť. Aranžérske služby. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Faktoring a forfaiting. Prevádzkovanie jaslí. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Upratovacie a čistiace práce. Prenájom strojov a prístrojov. Prieskum trhu a verejnej ...

Kopírovacie práce. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Obchodná činnosť s potravinami a spotrebným tovarom. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasticestovného ruchu. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Reklamná činnosť Kopírovacie služby Nákup a predaj nehnuteľností Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba betónových tvárnic - zámková dlažba Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vyučovanie v odbore ...

Inzertná činnosť. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom motorových vozidiel. Činnosť účtovných poradcov. Reklamná a propagačná činnosť. Spracovanie údajov počítačovou technikou. Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve. Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva. Poradenská a konzultačná činnosť v ...

Pranie prádla Masérske služby Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Výroba cukrárenských výrobkov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie kúpalísk a bazénov Poradenské služby v oblasti kúpeľníctva Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Výroba stavebno - stolárska a ...

Podnikateľské poradenstvo Vypracovanie žiadostí o úver Reklamná a propagačná činnosť Konzultačná činnosť v priemysle Vypracovanie podnikateľského plánu Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb Sprostredkovanie záruk k pôžičkám a úverom Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Poskytovanie finančných analýz k úverom a ...