Banky a nebankovní společnosti nabízí finanční produkty, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry, bezúčelové úvěry a finanční nebo operativní leasingy. Mezi oblíbené půjčky patří půjčky bez ručitele, bez dokazování příjmu nebo bez nahlížení do registru.

Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Služby v oblasti marketingu Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných ...

Upratovacie práce Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Pranie a žehlenie bielizne Prenájom hnuteľného majetku Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Búracie a zemné práce Prieskum trhu, marketing Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výroba reklamných predmetov Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie ...

Záložňa Baliace činnosti Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Správa bytového a nebytového fondu Činnosť kultúrnej a umeleckej ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Výroba transportného betónu Maloobchod s uvedenými tovarmi Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Factoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr) Veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami, elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami ...

Prevádzkovanie neverejného skladu Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Nakladanie s ...

Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Podnikateľské ...

Zasielateľstvo Baliaca činnosť Colná deklarácia Manipulácia s nákladom Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Zabezpečenie colného dlhu zárukou Skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ Špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ...

Predaj na trhoch Masérske služby Kozmetické služby Reklamná činnosť Zásielkový predaj Fotografické služby Manikúra - pedikúra Veľtrhy a zábavné parky Sprievodca cestovného ruchu Leasing spojený s financovaním Inžinierska činnosť vo výstavbe Sprostredkovanie obchodu a služieb Veštenie z karát a iných podkladov Pánske, dámske a detské ...

Záložna Predaj na trhoch Preklad nákladov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Sprostredkovanie obchodu. Vyhotovenie liatych podláh Veľkoobchod s kožušinami. Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Leasing spojený s financovaním Veľkoobchod s keramikou, sklom. Veľkoobchod s produkatami z mora. Prekladištia nákladov; ...

Finančný leasing Finančný leasing Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Prenájom nehnuteľností Veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom Prenájom motorových vozidiel, motocyklov Prenájom motorových vozidiel, motocyklov Činnosť organizačných a ekonomických ...

Zasielateľstvo Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prieskum trhu a výskum verejnej mienky Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie dopravy vrátane nákladnej dopravy Prenájom motorových vozidiel a ...

Baliace činnosti Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie športových podujatí Prevádzkovanie športových zariadení Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných ...

Predaj na trhoch Reklamná činnosť Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Vydavatelské činnosti Výskum verejnej mienky Prenájom boxov pre kone Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Požičiavanie motokárov Výroba drevených ...

Finančný leasing Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba bytových doplnkov Výroba výrobkov z plastu Čistiace a upratovacie práce Omietkárske a lešenárske práce Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prenájom stavebných strojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Prieskum trhu Finančný leasing Tvorba www stránok Zásielkový predaj Kopírovacie služby Fotografické služby Dizajnérska činnosť Faktoring a forfaiting Počítačové služby Výskum verejnej mienky Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Baliace činnosti Výkopové práce Finančný leasing Piliarská výroba Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Výroba transportného betónu Čistiace a upratovacie práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba periodickej a neperiodickej tlače a ostatných polygrafických výrobkov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely ...

Leasing spojený s finacovaním Predaj dvojstopových motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb (mimo sprostredkovania práce za úhradu) Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania - kúrenárske práce - inštalácie rozvodov a telies ÚK bez núteného ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Píliarske výroba a spracovanie drevnej hmoty Prenájom dopravných a stavebných mechanizmov Sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Pohostinská činnosť a výroba ...

Záložne Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie solárií Obchod so starožitnosťami Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Distribúcia ...

Preklad nákladov Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Operatívny a finančný leasing Vydavateľská a inzertná činnosť Veľkoobchod s chemickými výrobkami Výroba a hutnícke spracovanie kovov Reklamná, propagačná a akvizičná ...

Finančný leasing Odťahová služba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Opravy cestných motorových vozidiel Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom ...

Čistenie budov Finančný leasing Zásielkový predaj Vydavateľská činnosť Grafické a kresličské práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb cez internet Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Organizačné a podnikateľské poradenstvo Vypracovanie štúdii regionálneho rozvoja Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel Nákup a ...

Rastlinných výrobkov,výrobkov potravinárskeho priemyslu, koženej galantérie,hračiek,výrobkov chemického priemyslu výrobkov papierenského priemyslu,strojárenských výrobkov, a príbuzných priemyslových odvetví:farmaceutické výrobky, domácimi potrebami,optickými prístrojmi,spotreb.elektronikou hutného a stavebného materiálu,spotrebného ...