Banky a nebankovní společnosti nabízí finanční produkty, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry, bezúčelové úvěry a finanční nebo operativní leasingy. Mezi oblíbené půjčky patří půjčky bez ručitele, bez dokazování příjmu nebo bez nahlížení do registru.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom strojov,prístrojov a motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za ...

Záložňa Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Organizovanie dobrovoľných dražieb marketing, ingenering,management, dessign realizácia nájmu strojov a zariadení-leasing Predaj dopravných prostriedkov a jeho sprostredkovanie Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) poskytovanie konzultačných, poradenských služieb v oblasti stavebníctva a obchodu stavebná ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Montáž a servis hardware počítačovej techniky Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Požičiavanie a distribúcia audio a video nosičov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v ...

Finančný leasing Agentúrna činnosť Sekretárske služby Počítačové služby Marketing a prieskum trhu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Povrchové ozdobné tetovanie Prenájom hnuteľného majetku Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie ...

Kováčstvo; Kopírovacie práce; Spracovanie údajov; Zváračské práce; Faktoring a forfaiting; Vedenie účtovníctva; Administratívne práce; Prevádzkovanie cukrárne; Výroba výrobkov z betónu; Výroba drôtených výrobkov; Prenájom motorových vozidiel; Upratovacie a čistiace práce; Výroba nožiarskych výrobkov; Prieskum trhu a verejnej ...

Záložne; Vedenie účtovníctva; Sprostredkovateľská činnosť; Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť); Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu Zasielateľstvo Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Prevádzkovanie záložne Požičovňa motorových vozidiel Poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Zasielateľstvo Odťahová služba Parkovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Prenájom reklamných plôch Poskytovanie služieb vodiča Upratovacie a čistiace práce Nastavenie a vyváženie kolies Reklamná a propagačná činnosť Intrastat - administratívne práce Skladovanie a uskladňovanie tovaru Opravy cestných motorových ...

Záložne Čalúnnictvo Baliace činnosti Textilná výroba Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Prevádzkovanie pohrebiska Čistenie fasád a pomníkov Prenájom výpočtovej techniky Prieskum trhu a verejnej mienky Sťahovanie nábytku bez dopravy Prevádzkovanie pohrebnej služby Poskytovanie služieb v ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Záložne; Podlahárstvo; Armovacie práce; Obkladanie stien; Omietkarské práce; Faktoring a forfaiting; Montáž sadrokartónu; Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Kladenie zámkovej dlažby; Prenájom motorových ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Grafické práce na počítači Zhotovovanie webových stránok Reklamné a propagačné činnosti Kúpa a predaj počítačov a ich komponentov Nahrávanie a spracovanie audio a videozáznamov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Záložňa Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť ekonomického poradcu Činnosť organizačného poradcu Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské a obchodné poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovanie ...

Kopírovacie služby Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prevádzkovanie bazénu Systémová údržba softwaru Umývanie motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie sauny a solária Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Prevádzkovanie ...

Finančný leasing Upratovacie práce Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom odstavných plôch pre vozidlá Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru Sprostredkovanie predaja, ...

Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Kovoobrábanie, zámočnícke práce Záhradnícke služby v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingová služby Prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a ...

Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými ...

Baliaca činnosť Finančný leasing Manažérske služby Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v predmete podnikania Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Rezanie závitov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok Apretácia ...

Finančný leasing Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia, údržba ...