Investiční činnost v řízení profesionální investiční společnosti zahrnuje přípravu investice, posouzení investičních projektů, vodní hospodářství, stavební a územní řízení, aktivní vyhledávání investorů, průzkum trhu a investorské činnosti.

Soudní znalec: -nemovitosti. Investorsko-inženýrská činnost.

Investiční a developerská činnost.

Poradenská a investorská skupina zaměřená na kapitálový trh v ČR. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Poradenství: -ekonomické -finanční -organizační -ekonomické.

Hlavní činností je příprava a realizace developerských projektů v Praze a okolí včetně finančního servisu pro klienty.

Naše služby: - investiční činnost ve výstavbě - inženýrská činnost - realitní a zprostředkovatelská činnost.

Společnost ISTAR s. r. o. je zaměřena převážně na zajišťování inženýrské činnosti a investorských služeb při investiční výstavbě.

Development, developerská činnost, stavební investor: - realizace projektů zabývajících se získáváním lokalit, výstavbou nemovitostí a jejich následným pronájmem či prodejem.

Třanovická investiční společnost.

Práce: -developerská -stavební -inženýrské sítě -zemní práce -doprava -demolice.

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

Služby: -projektová činnost ve výstavbě -organizace výběrových řízení -investorská a inženýrská činnost ve výstavbě.

Služby: -projekce,projektování bytových a občanských staveb -inženýrská činnost.

Poskytované služby: - investiční konzultační služby a ocenění nemovitosti - výstavba a prodej vlastních projektů - návrh a výstavba rezidenčních/obchodních budov - rekonstrukce rezidenčních/obchodních budov - vedení projektů - správa budov - studie proveditelnosti.

Stavební a inženýrská společnost nabízí: - inženýrská a developerská činnost - provádění staveb - technický dozor staveb - příprava a realizace developerských záměrů a investičních projektů - poradensko - konzultační činnost v oblasti výstavby a stavebnictví. Software pro kalkulace a přípravu stavby: - kalkulace a rozpočet - ...

Investorsko inženýrská činnost.

Stavebnictví: -stavitel, stavební činnost, dozor -inženýrská činnost.

Investiční a zprostředkovatelská společnost

Služby: -nabídka veřejnosti investiční produkty

Specializace na VIP klientelu a omezený počet vybraných zájemců. Nabídka: -možnost zúčastnit se na zajímavých investičních projektech. Jde většinou o private equity projekty, nebo-li o získání akcionářského podílu v perspektivních soukromých podnicích nebo speciálních fondech. PROXENTA s.r.o. dělá průzkum trhu a vyhledává vhodné zájemce, kteří ...