Investiční činnost v řízení profesionální investiční společnosti zahrnuje přípravu investice, posouzení investičních projektů, vodní hospodářství, stavební a územní řízení, aktivní vyhledávání investorů, průzkum trhu a investorské činnosti.

Nabízí: -zpracování projektových studií a dokumentací -technicko-ekonomické studie -generely energetických a vodohospodářských akcí -zajištění povolení staveb -investorská inženýrská činnost -komplexní zajištění staveb na klíč -zpracování energetických auditů -řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem -organizace výběrových ...