Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Správa a vymáhání pohledávek, detektivní služby, exekuce, krizové řešení firem, ochrana majetku a osob.

Advokátní kancelář - právník - právo občanské, obchodní a pracovní - společnosti zakládání, změny, družstva Dražby.

Komplexní nabídka finančních produktů. Pro jednotlivce: - půjčky - účty - leasing - karty - přímé bankovnictví - spoření - pojištění. Pro firmy: - úvěry - přímé bankovnictví - podnikatelské účty - termínované vklady - leasing - platební karty.

Služby: - inkaso pohledávek - mimosoudní inkaso pohledávek - odkupy portfolií pohledávek.

Služby pro podnikatele - prodej a zakládání společností - vedení účetnictví a mzdové agendy - vymáhání pohledávek - administrativa - pronájem sídla společnosti.

Provádění dobrovolných a nedobrovolných dražeb.Komplexní realitní servis týkající se koupě, prodeje, pronájmu a nájmu nemovitostí. Vyplácení zástav a exekucí.

Advokátní kancelář. Služby: - právní - konkurzy. Prodej: - věci z konkurzních podstat - nemovitosti, movité věci a ostatní (pohledávky, cenné papíry, obchodní podíly apod.).

Činnost: - detektivní služby - konzultační činnost v oblasti občanského, obchodního a trestního práva, poskytování součinnosti při vedení sporů - správa a vymáhání pohledávek

Služby: - provádění veřejných dražeb - realitní činnost

Služby: -poskytování úvěrů a půjček -vyplácení exekucí -insolvence -oddlužení nemovitostí

Řešení dluhů, exekucí, dražeb. Insolvence, osobní bankrot.

Insolvenční poradenství - specializace na osobní bankrot fyzické osoby a oddlužování.