Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Služby - vymáhání pohledávek - odkup pohledávek - ochrana osob a majetku.

Činnost: - správa, vymáhání pohledávek pro právnické subjekty.

Služby: - inkasní činnost - vymáhání pohledávek.

Činnost: - insolvenční řízení, insolvence - provádění veřejných dražeb.

JUDr. Jiří Voda, LL.M., insolvenční správce, se insolvenčním právem zabývá od r. 2007. Máme zkušenosti s přeshraničními případy a úpadky velkých podniků.

Činnost: - insolvenční správce - oddlužení. konkurzy.

Komplexní řízení a správa pohledávek -mimosoudní řešení a exekuční hromadná správa -vymáhání soudní cestou -mezinárodní inkaso pohledávek -odkup pohledávek -veřejné dražby. -služby v oblasti vymáhání pohledávek.

Nabízíme přímý výkup všech druhů nemovitostí a vyplacení exekuce, hypoték i dalších dluhů. Zajistíme vyhotovení odhadu tržní ceny a kupních smluv. Investujte do nemovitostí s profesionály působící na trhu od r. 2008.

Zakládání společnosti. Vedení účetnictví. Ekonomické poradenství. Nákup a prodej pohledávek. Likvidace společnosti. Archivní služby. Odkoupení společnosti.

Služby: -likvidace obchodních společností a družstev (likvidátor).

Služby - oddlužení - vyhlášení konkurzu - prodej majetku.

Odkup zadlužených společností, krizové řešení firem, poradenství: - poradenství v oblasti krizového řízení firem - odkup firem, prodej firem, výkup firem - revitalizace firem - likvidace firem - konzultace a poradenství v této oblasti - odborný dohled nad vedením firmy.

Kompletní právní servis Exekuce majetků Vymáhání, správa, odkup, a zobchodování - pohledávky.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka se sídlem na Praze 6, se řadí mezi největší exekutorské úřady v ČR. Provádíme exekuce nejen pro korporátní klientelu, ale i pro menší oprávněné či jednotlivce. Soudním exekutorem byl JUDr. Igor Ivanko jmenován v roce 2001. Soudní exekutor, služby: - soudní exekuce - dražby nemovitého majetku - bezplatná ...

Exekutorský úřad Praha 1, soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan zajišťuje provádění exekucí. Soudní exekutor, exekutorská činnost: - vymáhání pohledávek - dražby nemovitostí - dražby movitých věcí - soudní exekuce - příjem do úschovy (listiny, peněžní prostředky, movité věci). Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek, ...

Vrácení a vymáhání poplatků, za vedení úvěrých účtů ze stavebmího spoření, spotřebitelských a hypotéčních úvěrů Chci zpět poplatky, Vracíme poplatky za vedení hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření bez Vaší finanční účasti! Vracíme poplatky za vedení hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření i ...

Společnost Foresta SG a.s. organizuje aukce dřeva na stojato, lesních porostů, výřezů a tím zajišťuje efektivní prodej dříví. Tento aukční prodej je naprosto transparentní, efektivní a moderní, přičemž je vhodný pro všechny vlastníky lesa. Aukce dřeva a lesních porostů: - zjišťujeme jako nezávislá strana objem porostu podrobným měřením, - ...

Profesionální bezplatná poradna pro oddlužení nemovitostí. Specializujeme se na řešení všech situací spojených s vlastnictvím nemovitostí. Pomůžeme vám vyřešit exekuce, dražby a zástavní práva. Postaráme se o zaplacení všech dluhů váznoucích na nemovitostech, zajistíme financování, poradíme s tržním odhadem ceny nemovitosti, zabezpečíme prodej ...