Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Exekutorský úřad, vymáhání pohledávek, dražby nemovitostí

Služby: - správa a řízení pohledávek - vymáhání pohledávek

Naše firma se již několik let zabývá vymáháním dlužných částek, avšak pouze těch, které jsou písemně doloženy. Naše zkušenosti v tomto oboru potvrzuje vysoká úspěšnost vyřešených případů. Ať už Vám dluží firma nebo soukromá osoba a nemá se k zaplacení dluhu, zboží či služby je to vždy nepříjemná, mnohdy táhlá záležitost, spojena se soudními spory. ...

Služby: - dražby - odkup a prodej pohledávek - správa pohledávek - realitní činnost Administrativní adresa: Hradešínská 29/2362 101 00 Praha 10

Soudní exekutor Služba exekuční činnost: -vymáhání pohledávek na povinných na základě vykonatelných exekučních titulů. Exekuce lze provést: -srážkami ze mzdy -přikázáním pohledávky -prodejem movitých věcí a nemovitostí -prodejem podniku na nepeněžité plnění -vyklizením -odebráním věcí -rozdělením společné věci -provedením ...