Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Soudní exekutor Služba exekuční činnost: -vymáhání pohledávek na povinných na základě vykonatelných exekučních titulů. Exekuce lze provést: -srážkami ze mzdy -přikázáním pohledávky -prodejem movitých věcí a nemovitostí -prodejem podniku na nepeněžité plnění -vyklizením -odebráním věcí -rozdělením společné věci -provedením ...