Zdravotní pojišťovny nabízí hrazení pravidelných vyšetření praktických a odborných lékařů, většinu lékařských zákroků, standardní a akutní zdravotní péči a také určitý sortiment léčiv a zdravotních pomůcek v závislosti na samotném pojistném plnění.

Registrovaný pojišťovací makléř. -zajištění komplexních služeb v pojišťovnictví -pojištění průmyslu a podnikatelů -pojištění osob -analýzy pojistného krytí -pomoc při likvidaci pojistných událostí -znalecké posudky.

Nabídka komplexních služeb v oblasti pojištění občanů, podnikatelů a organizací.

Nabídka komplexních služeb v oblasti pojištění občanů, podnikatelů a organizací.

Nabídka komplexních služeb v oblasti pojištění občanů, podnikatelů a organizací.

Nabídka komplexních služeb v oblasti pojištění občanů, podnikatelů a organizací.

OVB Allfinanz, a.s. nabízí: - Cestovní pojištění - Důchodové pojištění - Hypoteční úvěry - Investice do otevřených podílových fondů - Kapitálové životní pojištění - Komplexní celoživotní pojistný program - Meziúvěry ze stavebního spoření - Penzijní připojištění - Pojištění bytových domů - Pojištění denních dávek ...

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 26749/2009 bylo ke dni 1.10.2009 povoleno sloučení České národní zdravotní pojišťovny se sídlem Praha 2, Ječná 39, IČ 49709917, s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou včetně změny názvu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny k datu 1.10.2009 na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu se ...

Vedení účetnictví: -podvojné -jednoduché. Zpracování mezd: -velké firmy -kontrola -zavedení. Daňové poradenství: -fyzické -právnické osoby. Zpracování pojištění: -sociální -zdravotní. Pojištění. Poradenství. Provozovna: -Praha 5, Mohylová 1965

Zdravotní pojišťovna MÉDIA (dále MÉDIA ZP) působí v oblasti veřejného zdravotního pojištění od prvního čtvrtletí roku 2009, a je tudíž nejmladší zdravotní pojišťovnou na českém trhu. Díky svému nízkému věku je MÉDIA ZP ve velmi dobré kondici, což jí umožní všem svým klientům poskytnout maximum z toho, co je systém zdravotního pojištění občanům ...

ZP MV ČR - je největší zaměstnanecká a druhá největší veřejně zdravotní pojišťovna na území České republiky. Je otevřena všem věkovým, sociálním a profesním skupinám obyvatelstva. Jejích služeb využívá již téměř milión pojištěnců, kteří pochopili, že zdraví je nejcennější hodnotou lidského života, a proto je nutné o něj dbát. ...

Komplexní služby v pojištění.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu, která se specializuje na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění.

Zdravotní pojišťovna. Úřední hodiny na pobočce: Pondělí: 08:00 - 16:00 hod. Prodloužená pracovní doba do 17:00 hod. pro příjem pojištěnců a hlášení změn. Úterý: Pro veřejnost zavřeno. Příjem písemností je možný v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. Středa: 08:00 - 16:00 hod. Prodloužená pracovní doba do 17:00 hod. pro příjem ...

Společnost IZIP, a. s. byla založena v roce 2001, tehdy ještě měla právní formu společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k rostoucí velikosti, rozvoji a významu systému elektronických zdravotních knížek se majitelé společnosti rozhodli od 1. 1. 2006 ještě více zvýšit transparentnost celého systému transformací na akciovou společnost. V souvislosti ...

Služby, poradenství: -penzijní připojištění nové nebo převod z jiného fondu -pojištění: -úvěrové, vkladové, pojištění dětí, stipendijní, svatební, investiční -životní, zdravotní -denní odškodné při pobytu v nemocnici -odškodnění pracovní neschopnosti -finanční plány rodin a jednotlivců. Práce: -malování: -na sklo, ...

ALLIANZ Pojišťovna, a.s. - obchodní zastoupení. Služby: -pojištění: -životní -úrazové -léčebných výloh v zahraničí -domácností a rodinných domů -havarijní -podnikatelů a průmyslu -penzijní připojištění -stavební spoření.