Zdravotní pojišťovny nabízí hrazení pravidelných vyšetření praktických a odborných lékařů, většinu lékařských zákroků, standardní a akutní zdravotní péči a také určitý sortiment léčiv a zdravotních pomůcek v závislosti na samotném pojistném plnění.

Světová jednička na pojistném trhu. EU a pojištění.

Pojišťovna pro občany i podnikatele. Zajišťujeme pojištění: - cestovní - majetkové - úrazové - zdravotní - životní - vozidel a další.

Pojištění: - životní - úrazové - cestovní - vozidel - domácností - zdravotní - pro podnikatele.

Pojištění: -životní, úrazové -cestovní, havarijní -domácnosti, staveb -majetku a odpovědnosti za škody -podnikatelů.