Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová a advokátní kanceláře v Praze nabízejí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština.
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Kudynová Jana, JUDr., advokát – právní služby
Vysoce kvalitní a odborné právní služby poskytuje svým klientům paní doktorka JUDr. Jana Kudynová. Zaměřuje se zejména na právo nemovitostí a development, vymáhání pohledávek, bytové právo, rodinné a také právo pracovní. Ke každému případu přistupujeme individuálně a našim cílem je poskytovat služby na vysoké odborné úrovni.
Kudynová Jana, JUDr., advokát – právní služby
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
FABIAN&PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. a koronavirus - aktuální informace pro klienty v období nouzového stavu: Insolvence a oddlužení - nadále přijímáme nové poptávky, nicméně z důvodu zdravotních opatření doporučujeme vše řešit online. Vyhlášení nouzového stavu v České republice přineslo řadu zákazů a omezení. Tato omezení se ale ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na ...
Mgr. David Rašovský, advokát
Kvalitní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního, pracovního, ústavního a směnečného práva zajišťuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pro kvalitní právní pomoc, jako je sepisování smluv a zastoupení při soudním či správním řízení se můžete obrátit na naší advokátní kancelář, kterou naleznete na adrese Hlinky ...
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také právní úschovu. V rámci své činnosti spolupracuje se soudními znalci, ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN Slušovice - ochranné známky, posudky, oceňování patentů. Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní ...
Advokátní kancelář JUDr. Šárka Apltauerová
Advokátní kancelář JUDr. Šárky Apltauerové z Ostravy se specializuje na rodinné právo - návrhy na rozvod, výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, a na insolvenční právo - sepisování návrhů na oddlužení. Dále řeší záležitosti týkající se obchodního i občanského práva, dědického práva, pracovního a trestního práva i exekucí. Naši ...
Advokátní kancelář Říčany, Praha JUDr. Simona Macášková-Holubová
Advokátní kancelář JUDr. Simona Macášková-Holubová nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, občanského, rodinného, autorského i trestného práva pro fyzické a právnické osoby. Naši kancelář najdete v Říčanech u Prahy, služby poskytujeme na celém území Prahy a ve Středočeském kraji. Advokátní kancelář, služby: - ...
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, přestupkového, trestního i dědické práva. Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Naši kancelář najdete v Šumperku na ulici Langrova. Advokátní kancelář, advokát, služby: - obchodní právo - pracovní právo - trestní ...
JUDr. Marie Pařížská - advokátní kancelář Plzeň
Paní doktorka JUDr. Marie Pařížská se ve své advokátní kanceláři již více jak dvacet let věnuje poskytování komplexních právních služeb. Našim klientům jsme schopni pomoci v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, závazkového, insolvenčního a také práva k nemovitosti. Naši kancelář naleznete na adrese Prokopova 206/27, Plzeň 3 ...
Hrbáčková Eva, JUDr.
Paní doktorka JUDr. Eva Hrbáčková poskytuje svým klientům kompletní advokátní a právní služby. V naší kanceláři se zaměřujeme zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva. Samozřejmostí je i profesionální právní poradenství. Naleznete nás na adrese Bráfova tř. 764/50, Třebíč. Advokátní kancelář, služby: - ...
Cupka Josef, JUDr. Advokátní kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka poskytuje profesionální právní služby se zaměřením na insolvenční a konkursní právo ve všech jeho formách. Nabízíme odbornou právní pomoc v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a správního práva. Dále řešíme záležitosti týkající trestního práva i soudní vymáhání pohledávek. Advokátní ...
Ritter Petr, JUDr., advokát
Advokátní kancelář JUDr. Petr Ritter nabízí právní pomoc ve všech odvětvích práva včetně práva Evropské unie. Právní pomoc poskytujeme svým klientům v jednotlivých samostatných případech nebo na základě smlouvy o stálém právním zastoupení. Pomoci Vám můžeme v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, správního a také samozřejmě ...
Advokátní kancelář - právo občanské a obchodní i mezinárodní - společnosti zakládání, změny, družstva

Advokátní kancelář - občanské a obchodní právo

Advokátní kancelář - generální praxe - právo občanské, obchodní a rodinné rozvody, společné jmění manželů Výkon rozhodnutí zástavy, vymáhání pohledávek.

Komplexní právní servis, pokrývající široký rozsah potřeb klientů, od podpory Vašeho podnikání, po Vaše osobní záležitosti. Specializace především na oblasti vztahů k nemovitostem, smluvní právo, rodinné a manželské majetkové právo, exekuce.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva fyzickým i právnickým osobám. Mezi klienty naší kanceláře patří celá řada významných podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterým poskytujeme poradenství zejména v oblasti mediálního práva, obchodního práva a práva IT technologií.

Činnost: - advokátní kancelář - právní služby - mediátor

Služby: -veškeré právní služby a poradenství.

Právnické, právní, advokátní služby. Oblasti práva: - obchodní - občanské - rodinné - pracovní - směnečné - trestní -konkursní. Právní poradenství: - právní, daňový i účetní servis - právní vztahy k nemovitostem - ochranné známky a právo informačních technologií - stavební a správní právo - právo hospodářské ...

Patentová a známková kancelář - ochranné známky - patenty - vynálezy - vzory - autorská práva.

Mgr. Hana Malinkovičová poskytuje kompletní právní služby: -advokát, právní poradna -advokátní kancelář -právní služby, právnické -právnické osoby -fyzické osoby -obchodní právo -pracovní právo -občanské právo -rodinné právo -právo duševního vlastnictví. OBCHODNÍ PRÁVO - kompletní poradenství pro podnikající subjekty - návrhy na ...

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a finanční právo.

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Poskytujeme kompletní servis v oblasti obchodního práva, a to od základní odborné asistence po komplexní zajištění veškerých podnikových transakcí.