Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová a advokátní kancelář v Praze nabízí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština.
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS působí na českém trhu v Brně a Praze od roku 2008 a poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, obchodního práva, exekucí a práva IT jak pro české tak pro zahraniční subjekty či fyzické osoby. Mezi naše služby patří zejména oblasti: - obchodního práva - práva nemovitostí - práva obchodních ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na ...
Mgr. David Rašovský, advokát
Kvalitní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního, pracovního, ústavního a směnečného práva zajišťuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pro kvalitní právní pomoc, jako je sepisování smluv a zastoupení při soudním či správním řízení se můžete obrátit na naší advokátní kancelář, kterou naleznete na adrese Hlinky ...
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také advokátní úschovy finančních prostředků a listin. V rámci své činnosti ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN Slušovice - ochranné známky, posudky, oceňování patentů. Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní ...
Dostál Radoslav, JUDr., advokátní kancelář
Pan advokát JUDr. Radoslav Dostál působí v advokacii již více než 20 let a poskytuje svým klientům nadstandardní právní servis. V rámci své praxe se specializuje na na zastupování osob, ať už právnických či fyzických, ve věcech trestního, správního, rodinného i občanského práva. Rovněž dlouhodobě poskytuje právní služby obcím. Mezi jeho ...
JUDr. Marie Pařížská - advokátní kancelář Plzeň
Paní doktorka JUDr. Marie Pařížská se ve své advokátní kanceláři již více jak dvacet let věnuje poskytování komplexních právních služeb. Našim klientům jsme schopni pomoci v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, závazkového, insolvenčního a také práva k nemovitosti. Naši kancelář naleznete na adrese Prokopova 206/27, Plzeň 3 ...
JUDr. Miroslav Hofmann, advokátní kancelář
Pan doktor JUDr. Miroslav Hofmann poskytuje ve své advokátní kanceláři vysoce kvalitní a odborné právní služby. Svým klientům mohu pomoci v oblasti občanského a trestního práva, rozvodů, společného jmění manželů a také v oblasti péče i výživného nezletilých dětí. Naleznete mě na adrese Gočárova třída 1000/29, Hradec Králové. Advokátní ...
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, přestupkového, trestního i dědické práva. Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Naši kancelář najdete v Šumperku na ulici Langrova. Advokátní kancelář, advokát, služby: - obchodní právo - pracovní právo - trestní ...
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková LL.M.
Insolvenční správce JUDr. Ing. Daniela Majzlíková LL.M. specializuje na Insolvenční právo a řešení úpadku fyzických i právnických osob. Naše insolvenční kancelář nabízí sepisování insolvenčních návrhů, kompletní insolvenční a právní poradenství a sestavení reorganizačních plánů, sepisování a podání přihlášek do insolvenčních řízení a další. ...
Krutský Ivan, JUDr., CSc., advokát
Jsme advokátní kancelář se sídlem v Praze Holešovicích, která spojuje advokáty, vykonávající samostatnou advokátní činnost. Naši advokáti vykonávají dlouhodobou advokátní praxi v různých oblastech, a to v právní oblasti občanské, obchodní, správní a trestní Klienty našich advokátů jsou významné obchodní společnosti, státní orgány a osobnosti. ...
Hrbáčková Eva, JUDr.
Paní doktorka JUDr. Eva Hrbáčková poskytuje svým klientům kompletní advokátní a právní služby. V naší kanceláři se zaměřujeme zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva. Samozřejmostí je i profesionální právní poradenství. Naleznete nás na adrese Bráfova tř. 764/50, Třebíč. Advokátní kancelář, služby: - ...
Cupka Josef, JUDr. Advokátní kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka poskytuje profesionální právní služby se zaměřením na insolvenční a konkursní právo ve všech jeho formách. Nabízíme odbornou právní pomoc v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a správního práva. Dále řešíme záležitosti týkající trestního práva i soudní vymáhání pohledávek. Advokátní ...
Advokátní kancelář. Advokátní kancelář nabízí služby v oblasti: obchodní právo občanské právo rodinné právo pracovní právo smlouvy o nemovitosti zastupování v řízení před soudy zastupování v řízení před obchodním rejstříkem zastupování před orgány státní správy

Právní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního, pracovního a přestupkového práva, exekuce, nemovitosti, insolvenční řízení, ochrana osobnosti, autorské právo, průmyslové a duševní vlastnictví. Smlouvy, žaloby, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a správními orgány. Praha, Vysočina, Třebíč.

Advokátní kancelář. Poskytujeme služby v těchto oblastech: - občanské právo - obchodní právo - pracovní právo - vvymáhání pohledávek - nemovité věci, investiční a developerské projekty -rodinné právo - GDPR - správní právo - trestní právo - restrukturalizace, insolvence - veřejné zakázky - zakládání společností.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby ve všech oblastech práva. Služby v oblastech: - obchodní právo - občanské právo - nemovité věci - trestní právo - insolvence - ochrana osobních údajů.

Česko-německá advokátní kancelář - české a německé obchodní, občanské a pracovní právo - nemovitosti

Advokátní kancelář: - horní právo - fúze a akvizice - insolvenční právo včetně reorganizace - pracovní právo - právní audity - právo duševního vlastnictví - právo hospodářské soutěže, nekálá soutěž - právo nemovitostí - právo obchodních společností včetně koncernového práva - ...

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na individuální požadavky klienta. Zastupujeme klienty před soud a připravujeme smluvní podklady. Nejčastěji se zabýváme trestním právem, obchodním právem a právem občanským.

Advokátní kancelář - občanské a obchodní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje v Brně komplexní právní servis podnikatelským subjektům a fyzickým a právnickým osobám dle jich potřeb. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, zajišťujeme veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a ...

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Mašek nabízí svým klientům služby advokátní kanceláře se zaměřením na rodinné, obchodní, občanské a bytové právo. Dále řešíme právo kolem restitucí, rozvodů a společného jmění manželů. Své klienty také zastupujeme v řízení před soudy a v rozvodových řízeních. V neposlední řadě zajišťujeme právní poradenství, ...

Jsem právnička, rozhodkyně, mediátorka, likvidátorka, odbornice na svěřenské fondy a svěřenská správkyně. Pomáhám podnikatelům rychleji a efektivněji než soudy řešit spory, vymáhání pohledávek, chránit jejich majetek a ukončit jejich podnikání, pokud již v něm nechtějí pokračovat. Mám zkušenosti s vlastním podnikáním. Proto vím, s jakými problémy ...