Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Moravcová
Naše advokátní kancelář poskytuje profesionální právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, rodinného práva, obchodního práva, trestního práva, správního práva a finančního práva pro jednotlivce i firmy. Máme bohaté zkušenosti a dobře se orientujeme v problematice rozvodů, vymáhání pohledávek i sepisování různých smluv.
Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Moravcová
JUDr. Petr Ritter, advokát
Advokátní kancelář poskytující právní pomoc ve všech odvětvích práva, včetně práva Evropské unie.
JUDr. Petr Ritter, advokát
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann, Patentová a advokátní kanceláře v Praze nabízejí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština.
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS působí na českém trhu v Brně a Praze od roku 2008 a poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, obchodního práva, exekucí a práva IT jak pro české tak pro zahraniční subjekty či fyzické osoby. Mezi naše služby patří zejména oblasti: - obchodního práva - práva nemovitostí - práva obchodních ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také právní úschovu. V rámci své činnosti spolupracuje se soudními znalci, ...
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN - ochranné známky a posudky Patentový zástupce nabízí služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní poradenství - známkové a literární rešerše - zastupování ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
J.N.Nova - spol. s r.o.
Společnost J.N.Nova - spol. s r.o. nabízí standardní i nadstandardní služby v oblasti správy nemovitostí pro bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek a majitele jak administrativních tak komerčních nemovitostí. Sídlíme na Praze 7, ulice Dukelských hrdinů. Správa nemovitostí: - vedení evidence nájemců bytů, nebytových ...
J.N.Nova - spol. s r.o.
Advokátní kancelář JUDr. Rudolf Skoupý
Advokátní kancelář JUDr. Skoupý se sídlem ve Svitavách poskytuje právní služby se zaměřením zejména na obchodní, občanské a pracovní právo. Advokátní činnost: - obchodní právo - občanské právo - pracovní právo - konkurzy - likvidace - občanské právo - trestní právo - převody majetku. Advokátní služby poskytujeme od roku ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně poskytuje právní poradenství a služby v oblasti žalob, veřejných zakázek, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Ritter Petr, JUDr., advokát
Advokátní kancelář JUDr. Petr Ritter nabízí právní pomoc ve všech odvětvích práva včetně práva Evropské unie. Právní pomoc poskytujeme svým klientům v jednotlivých samostatných případech nebo na základě smlouvy o stálém právním zastoupení. Pomoci Vám můžeme v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, správního a také samozřejmě ...
Ritter Petr, JUDr., advokát
Moravcová Jaroslava, JUDr.
JUDr. Jaroslava Moravcová provozuje advokátní kancelář se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Holicích se zaměřením na všechny druhy právních odvětví. Zajišťujeme pro své klienty právní služby mimo jiné v oblasti občanského práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, pracovního práva a jiné. Advokátní kancelář, služby: - ...
Moravcová Jaroslava, JUDr.
Mgr. David Rašovský, advokát
Mgr. David Rašovský, advokát poskytuje kvalitní právní služby v oblasti práva trestního, obchodního, občanského a rodinného. Naši kancelář najdete na adrese Hlinky 135/68, Brno. Klientům nabízíme právní pomoc např. při sepisování smluv, při zastoupení v soudním či správním řízení nebo v řízení před Ústavním soudem. Advokátní kancelář, advokát, ...
Mgr. David Rašovský, advokát
Hubáček Libor, Mgr., advokát
Mgr. Libor Hubáček provozuje advokátní kancelář s generální praxí ve městě Benešov. Zaměřujeme se především na korporátní (dříve obchodní) právo, pracovní právo a nemovitostní právo. Advokátní kancelář, právní služby: - generální praxe - korporátní právo - obchodní právo: - zakládání obchodních společností - prodej a transformace ...
JUDr. Miloš Pleštil, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Miloše Pleštila sídlící v Liberci, poskytuje svým klientům generální praxi ve všech oblastech práva. Zastupujeme jednotlivce i firemní klientelu. Právní služby, advokátní kancelář: - generální praxe - právní poradenství - obchodní právo - občanské právo - rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů - pracovní ...
Právní servis s.r.o.
Společnost Právní servis s.r.o. zprostředkovává komplexní právní služby na té nejvyšší úrovni. V rámci naší činnosti se zaměřujeme zejména na řešení problémů v oblasti exekučních a insolvenčních řízení, vyplácení pohledávek a také dražeb. Máme dlouholeté zkušenosti a ke každému klientovi a případu přistupuje individuálně. Naši kancelář můžete ...
Advokátní kancelář - právo občanské, pracovní, rodinné a trestní

Notářská kancelář Mgr. Liběna Pernicová poskytuje komplexní notářské služby. Provádíme sepisování smluv, ověřování podpisů, zakládání a fúze obchodních společností i přímé zápisy do obchodního rejstříku. Najdete nás v centru města Brna na ulici Jezuitská. Notářská kancelář, notářka, notářské služby: - zakládání obchodních společností - ...

Služby v oboru mediace a řešení sporů - firemní mediace - obchodní mediace

Obchodní, právní, realitní, daňová a poradenská kancelář.

Advokátní kancelář Mg. Šárky Harantové sídlí v Ústí nad Labem, provozuje generální praxi v oblastech občanského, rodinného, pracovního, obchodního a trestního práva. Právní služby, advokátní kancelář: - generální praxe - obchodní právo, sepisování smluv - specializace na právní služby v oblasti nemovitostí - právní služby v oblasti ...