Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann, Patentová a advokátní kanceláře v Praze nabízejí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština.
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS působí na českém trhu v Brně a Praze od roku 2008 a poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, obchodního práva, exekucí a práva IT jak pro české tak pro zahraniční subjekty či fyzické osoby. Mezi naše služby patří zejména oblasti: - obchodního práva - práva nemovitostí - práva obchodních ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také právní úschovu. V rámci své činnosti spolupracuje se soudními znalci, ...
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN - ochranné známky a posudky Patentový zástupce nabízí služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní poradenství - známkové a literární rešerše - zastupování ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Advokátní kancelář JUDr. Rudolf Skoupý
Advokátní kancelář JUDr. Skoupý se sídlem ve Svitavách poskytuje právní služby se zaměřením zejména na obchodní, občanské a pracovní právo. Advokátní činnost: - obchodní právo - občanské právo - pracovní právo - konkurzy - likvidace - občanské právo - trestní právo - převody majetku. Advokátní služby poskytujeme od roku ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové ve Zlíně poskytuje právní poradenství a služby v oblasti žalob, veřejných zakázek, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Ritter Petr, JUDr., advokát
Advokátní kancelář JUDr. Petr Ritter nabízí právní pomoc ve všech odvětvích práva včetně práva Evropské unie. Právní pomoc poskytujeme svým klientům v jednotlivých samostatných případech nebo na základě smlouvy o stálém právním zastoupení. Pomoci Vám můžeme v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, správního a také samozřejmě ...
Ritter Petr, JUDr., advokát
Mgr. David Rašovský, advokát
Mgr. David Rašovský, advokát poskytuje kvalitní právní služby v oblasti práva trestního, obchodního, občanského a rodinného. Naši kancelář najdete na adrese Hlinky 135/68, Brno. Klientům nabízíme právní pomoc např. při sepisování smluv, při zastoupení v soudním či správním řízení nebo v řízení před Ústavním soudem. Advokátní kancelář, advokát, ...
Mgr. David Rašovský, advokát
J.N.Nova - spol. s r.o.
Společnost J.N.Nova - spol. s r.o. nabízí standardní i nadstandardní služby v oblasti správy nemovitostí pro bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek a majitele jak administrativních tak komerčních nemovitostí. Sídlíme na Praze 7, ulice Dukelských hrdinů. Správa nemovitostí: - vedení evidence nájemců bytů, nebytových ...
Hubáček Libor, Mgr., advokát
Mgr. Libor Hubáček provozuje advokátní kancelář s generální praxí ve městě Benešov. Zaměřujeme se především na korporátní (dříve obchodní) právo, pracovní právo a nemovitostní právo. Advokátní kancelář, právní služby: - generální praxe - korporátní právo - obchodní právo: - zakládání obchodních společností - prodej a transformace ...
Mgr. Šárka Harantová, advokátka
Advokátní kancelář Mg. Šárky Harantové sídlí v Ústí nad Labem, provozuje generální praxi v oblastech občanského, rodinného, pracovního, obchodního a trestního práva. Právní služby, advokátní kancelář: - generální praxe - obchodní právo, sepisování smluv - specializace na právní služby v oblasti nemovitostí - právní služby v oblasti ...
Mgr. Šárka Harantová, advokátka
JUDr. Miloš Pleštil, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Miloše Pleštila sídlící v Liberci, poskytuje svým klientům generální praxi ve všech oblastech práva. Zastupujeme jednotlivce i firemní klientelu. Právní služby, advokátní kancelář: - generální praxe - právní poradenství - obchodní právo - občanské právo - rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů - pracovní ...
Moravcová Jaroslava, JUDr.
JUDr. Jaroslava Moravcová provozuje advokátní kancelář se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Holicích se zaměřením na všechny druhy právních odvětví. Zajišťujeme pro své klienty právní služby mimo jiné v oblasti občanského práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, pracovního práva a jiné. Advokátní kancelář, služby: - ...
Právní servis s.r.o.
Společnost Právní servis s.r.o. zprostředkovává komplexní právní služby na té nejvyšší úrovni. V rámci naší činnosti se zaměřujeme zejména na řešení problémů v oblasti exekučních a insolvenčních řízení, vyplácení pohledávek a také dražeb. Máme dlouholeté zkušenosti a ke každému klientovi a případu přistupuje individuálně. Naši kancelář můžete ...
Poskytuji veškeré advokátní služby, zejména se zaměřením na předmanželské a manželské smlouvy, vypořádání společného jmění manželů, zastupování v rozvodovém řízení, převody nemovitostí, řešení nájmu a podnájmu včetně případných sporů, zastupování v dědickém řízení, zakládání společnosti s.r.o. a spolků a mezinárodní právo soukromé, včetně ...

Patentová kancelář Zlín provádí registraci ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Poskytujeme taktéž veškeré ostatní služby, které se týkají ochranných známek a průmyslových vzorů. Klienty zastupujeme v soudních řízeních ve věci neoprávněných zásahů do práv z duševního vlastnictví.

Oceňování majetku pro věci nemovité

Poradenství, pomoc občanům: -řešení reklamací -odstoupení od smlouvy -potíže s nákupy v zahraničí, na internetu, podomním prodejem... TRVEJTE NA SVÝCH PRÁVECH! Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vašich právech, pomůžeme Vám při postupu, poskytneme Vám rady ve složitých situacích, ochráníme Vás v oblastech, kde síly jednotlivce nestačí.

Advokátní kancelář s generální praxí, JUDr. Jaroslava Moravcová se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Holicích zajišťuje pro své klienty právní služby ve všech právních oblastech. Advokátní kancelář, služby: - komplexní právní služby - občanské právo - obchodní právo - správní právo - trestní právo - pracovní právo - rodinné právo - ...