Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Kudynová Jana, JUDr., advokát – právní služby
Vysoce kvalitní a odborné právní služby poskytuje svým klientům paní doktorka JUDr. Jana Kudynová. Zaměřuje se zejména na právo nemovitostí a development, vymáhání pohledávek, bytové právo, rodinné a také právo pracovní. Ke každému případu přistupujeme individuálně a našim cílem je poskytovat služby na vysoké odborné úrovni.
Kudynová Jana, JUDr., advokát – právní služby
Advokátní kancelář JUDr. Simona Macášková-Holubová
Naše advokátní kancelář nabízí profesionální právnické služby v oblasti obchodního, občanského, pracovního, rodinného, autorského i trestního práva. Pro naše klienty zajistíme právní poradenství, obhajobu v řízení před soudy všech stupňů i zastupování před správními a státními orgány ČR. Působíme v rámci Prahy a Středočeského kraje.
Advokátní kancelář JUDr. Simona Macášková-Holubová
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová a advokátní kanceláře v Praze nabízejí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština.
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
FABIAN&PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. a koronavirus - aktuální informace pro klienty v období nouzového stavu: Insolvence a oddlužení - nadále přijímáme nové poptávky, nicméně z důvodu zdravotních opatření doporučujeme vše řešit online. Vyhlášení nouzového stavu v České republice přineslo řadu zákazů a omezení. Tato omezení se ale ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na ...
Mgr. David Rašovský, advokát
Kvalitní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního, pracovního, ústavního a směnečného práva zajišťuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pro kvalitní právní pomoc, jako je sepisování smluv a zastoupení při soudním či správním řízení se můžete obrátit na naší advokátní kancelář, kterou naleznete na adrese Hlinky ...
Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN Slušovice - ochranné známky, posudky, oceňování patentů. Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní ...
Advokátní kancelář Říčany, Praha JUDr. Simona Macášková-Holubová
Advokátní kancelář JUDr. Simona Macášková-Holubová nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, občanského, rodinného, autorského i trestného práva pro fyzické a právnické osoby. Naši kancelář najdete v Říčanech u Prahy, služby poskytujeme na celém území Prahy a ve Středočeském kraji. Advokátní kancelář, služby: - ...
JUDr. Marie Pařížská - advokátní kancelář Plzeň
Paní doktorka JUDr. Marie Pařížská se ve své advokátní kanceláři již více jak dvacet let věnuje poskytování komplexních právních služeb. Našim klientům jsme schopni pomoci v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, závazkového, insolvenčního a také práva k nemovitosti. Naši kancelář naleznete na adrese Prokopova 206/27, Plzeň 3 ...
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, přestupkového, trestního i dědické práva. Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Naši kancelář najdete v Šumperku na ulici Langrova. Advokátní kancelář, advokát, služby: - obchodní právo - pracovní právo - trestní ...
Hrbáčková Eva, JUDr.
Paní doktorka JUDr. Eva Hrbáčková poskytuje svým klientům kompletní advokátní a právní služby. V naší kanceláři se zaměřujeme zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva. Samozřejmostí je i profesionální právní poradenství. Naleznete nás na adrese Bráfova tř. 764/50, Třebíč. Advokátní kancelář, služby: - ...
Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Pavel Andrle
Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Vítkově poskytuje kompletní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva jako je návrh na rozvod, vymáhání pohledávek, tvorba smluv aj. Působí jako obhájce i žalobce a zajišťuje také advokátní úschovy finančních prostředků a listin. V rámci své činnosti ...
Cupka Josef, JUDr. Advokátní kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka poskytuje profesionální právní služby se zaměřením na insolvenční a konkursní právo ve všech jeho formách. Nabízíme odbornou právní pomoc v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a správního práva. Dále řešíme záležitosti týkající trestního práva i soudní vymáhání pohledávek. Advokátní ...
Občanům i podnikatelským subjektům poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské právo včetně mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, sepisování smluv, žádostí a návrhů, replik a vyjádření. Dále se zaměřuji na rodinné právo včetně vztahů mezi rodiči a dětmi, na rozvody, majetkové vyrovnání a související ...

Služby: - rozhodčí řízení - mediace, vyjednávání - vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Mgr. Radka Ježová poskytuje svým klientům komplexní právní služby. Zabýváme se právem občanským, obchodním, rodinným, trestním, správním a také pracovním. Naši kancelář naleznete na adrese Dobrovského 409/1, Vyškov. Advokátní kancelář: - právní služby - generální praxe - poskytování služeb v oblasti občanského, ...

Advokátní kancelář Malý & Soukupová nabízí právní služby se zaměřením zejména na občanské, obchodní, trestní a exekuční právo. Naši advokátní kancelář najdete na adrese T. G. Masaryka 623/12 v Karlových Varech. Advokátní kancelář, služby: - právní služby - trestní právo - občanské právo - obchodní právo - exekuční právo - ...

Advokátní kancelář: - obchodní právo - občanské právo - trestní právo - rodinné právo.

Potřebujete právní pomoc? Jsme advokátní kancelář - JUDr. Miloš Císař, která Vám poskytne právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Naše služby jsou založeny na výborné znalosti práva. Právní poradenství je ušito přesně na míru naším klientům a jejich potřebám a požadavkům. Všechny právní záležitosti se snažíme řešit rychlým a ...

Vaše realitní kancelář! Specializujeme se na: - prodej - pronájem - výměny nemovitosti. - veškerý právní servis (od vypracování smluv přes katastrální úřad, až k podání daňového přiznání) je u nás zdarma! Inzerce na všech významných inzertních serverech. Individuální přístup ke každému obchodnímu případu.

Advokátní kancelář : - právní pomoc poskytujeme v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního, obchodního, správního.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech právních oborech.

Advokátní kancelář JUDr. Šárky Apltauerové z Ostravy se specializuje na rodinné právo - návrhy na rozvod, výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, a na insolvenční právo - sepisování návrhů na oddlužení. Dále řeší záležitosti týkající se obchodního i občanského práva, dědického práva, pracovního a trestního práva i exekucí. Naši ...