Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS působí na českém trhu v Brně a Praze od roku 2008 a poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, obchodního práva, insolvencí, exekucí a práva IT jak pro české tak pro zahraniční subjekty či fyzické osoby. Mezi naše služby patří zejména oblasti: - obchodní právo - insolvenční právo - právo ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na ...
JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin Advokátní kancelář
Představujeme Vám advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Koschin z Prahy, která svoji činnost zaměřila na kompletní služby pro podnikatele. V rámci naší advokátní činnosti řešíme právo ústavní, pracovní, daňové, obchodní, stavební, občanské, správní, rodinné a trestní. Nabízíme také daňové a účetní služby, zpracováváme i mzdové a personální agendy. Pro ...
Krutský Ivan, JUDr., CSc., advokát
Pokud hledáte zkušeného a spolehlivého advokáta, který vám pomůže s vašimi právními problémy, obraťte se na firmu Krutský Ivan, JUDr., CSc., advokát. Tato firma nabízí advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva. Zaměřuje se na složité případy obchodních společností, sporů mezi nimi státem, konflikty mezi ...
Mgr. Ing. JIŘÍ LIŠKA, advokát
Pan advokát Mgr. Ing. Jiří Liška se českým právem zabývá již více než 10 let. Právní služby poskytujeme jak samostatným fyzickým osobám, tak sdružení několika osob či společnostem. Poskytujeme služby především v oblasti občanského, rodinného, pracovního, trestního práva a práva nemovitostí. Hlavní náplní je zastupování klientů před soudy, ...
Hubáček Libor, Mgr., advokát
Advokátní kancelář Mgr. Libor Hubáček poskytuje služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a insolvenčního práva. Zaměřuji se na právo z přepravy a na prodej a transformaci podniku. Poradenství poskytuji také v anglickém jazyce. Advokátní kancelář, právní služby: - obchodní právo - občanské právo - rodinné právo - ...
Eko-Moravia s.r.o.
Eko-Moravia s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní právní a účetní služby. Potřebujete profesionální a komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daňové evidence? Chcete spolupracovat s firmou, která má dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti? Pak je pro vás správnou volbou Eko-Moravia s.r.o. Tato společnost se zabývá komplexním ...
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
Mgr. František Tikal, advokát TIKAL LEGAL
Pan magistr František Tikal je velmi pečlivý, spolehlivý a zkušený advokát, který Vám poskytne vysoce kvalifikované služby v právní oblasti. Specializuji se na občanské a rodinné právo, trestní právo a také česko-německé právní vztahy. Společně vyřešíme rozvod, dědictví, soudní spory, neplacení výživného, trestné činy podvodu či v dopravě. Svým ...
Dostál Radoslav, JUDr., advokátní kancelář
Pan advokát JUDr. Radoslav Dostál působí v advokacii již více než 20 let a poskytuje svým klientům nadstandardní právní servis. V rámci své praxe se specializuje na na zastupování osob, ať už právnických či fyzických, ve věcech trestního, správního, rodinného i občanského práva. Rovněž dlouhodobě poskytuje právní služby obcím. Mezi jeho ...
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, přestupkového, trestního i dědické práva. Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Naši kancelář najdete v Šumperku na ulici Langrova. Advokátní kancelář, advokát, služby: - obchodní právo - pracovní právo - trestní ...
JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.
Advokát a zapsaný mediátor JUDr. Eva Vaňková, Ph. D. poskytuje právní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního i trestního práva. Mezi služby naši advokátní kanceláře patří také právní poradenství, sepis smluv, zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami či v insolvenčním řízení. Kancelář mediátora Vysoké ...
Ošmera Petr, JUDr., advokát
Pokud potřebujete právní pomoc nebo radu právníka, neváhejte a kontaktujte nás. Naši agendu tvoří v převážné většině generální advokátní praxe, spočívající zejména ve zpracování právních analýz, podání, smluv a jiných právních dokumentů, ostatní poradenské a konzultační činnosti, jakož i zastupování klientů při soudních sporech, především pak ...
LexFin, s.r.o.
Společnost LexFin, s.r.o. se sídlem v Brně se zabývá především konzultacemi a zajištěním úkonů spojených s převodem a nájmem nemovitostí. Zajistíme vše pro zdárný prodej, pronájem nebo převod vaší nemovitosti, vč. vypracování smluv, znaleckých posudků a jednání s úřady. Naše společnost také nabízí komplexní služby v oblasti správy a údržby ...
Advokátní kancelář - právo bytové, daňové, občanské, obchodní a stavební

Nabízíme: -notářské služby -právnické poradenství.

Nabídka právních služeb z oblasti občanského, obchodního, trestního a správního práva.

Advokátní kancelář - právní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného práva a práva nemovitostí. Právní poradenství, příprava smluv a podání, zastupování v řízeních před soudy a úřady a spravování úschov. Právní služby v českém i v anglickém jazyce.

Advokátní kancelář Lisko & Vala s.r.o. se zaměřuje na poskytování právní služeb v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního a mnoho dalších.

Mgr. VERONIKA HUSIČKOVÁ, advokátka se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblastech občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního práva.

Advokátní kancelář - právní služby. Další kancelář: Kamenická 1, 301 00 Plzeň plzen@aksvejkovsky.cz tel.: 377 227 287

Služby: -advokátní se specializací na občanské, pracovní, trestní a obchodní právo -sepisování smluv -převody nemovitostí.