Obhajoba v trestním řízení, úprava poměrů k nezletilým, rozvody, žaloby, ověřování podpisů anebo tvorba předmanželských, darovacích, nájemních, směnných, kupních a jiných smluv. To je jen malý výčet právnických a advokátních služeb, které můžete využít.

Hážová Jiřina, JUDr. - profesionální advokátní služby
Máte potíže v oblasti občanského, obchodního, bytového či rodinného práva? Potom neváhejte vyhledat služby paní doktorky JUDr. Jiřiny Hážové. Naše kancelář poskytuje komplexní advokátní služby. Jsme precizní, diskrétní a ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Naleznete nás na adrese náměstí starosty Pavla 14, Kladno.
Hážová Jiřina, JUDr. - profesionální advokátní služby
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Znalci z oblasti autorského a soutěžního práva Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová a advokátní kancelář v Praze nabízí své služby ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a duševního vlastnictví. Klienty zastupujeme v zahraničí i v cizích jazycích jako je japonština, ruština, němčina, angličtina, ...
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Mgr. Martin Palus - notář
Notářská kancelář Mgr. Martin Palus nabízí komplexní notářské služby dle notářského řádu. Služby poskytuji v oblasti rodina a majetek, dědické právo, ověřování a výpisy z rejstříků a služby pro právnické osoby a firmy. Notářská kancelář se nachází v Teplicích.
Mgr. Martin Palus - notář
Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář
Patentová, známková a advokátní kancelář. Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství. Ochrana duševního vlastnictví. Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty. Základ služeb: - ochrana vynálezů a označení původu výrobků - podávání přihlášek vynálezů - přihlášky ...
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS působí na českém trhu v Brně a Praze od roku 2008 a poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, obchodního práva, exekucí a práva IT jak pro české tak pro zahraniční subjekty či fyzické osoby. Mezi naše služby patří zejména oblasti: - obchodního práva - práva nemovitostí - práva obchodních ...
Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na ...
Občanské sdružení ÚRAZ, z.s. odškodnění za úraz Brno
Posláním Občanského sdružení ÚRAZ z Brna je pomoc s vyrovnáním úrazů poškozených a jejich blízkých vč. následků a vyřídit odpovídající odškodnění. Zajišťujeme maximální odškodnění úrazů v zaměstnání, ve škole, při dopravní nehodě, poradíme Vám s odškodným skrz úrazové pojištění. V případě úrazu na pracovišti je potřeba, aby náš klient doložil ...
Občanské sdružení ÚRAZ, z.s. odškodnění za úraz Praha
Občanské sdružení ÚRAZ s kanceláří v Praze pomáhá s vyřízením odškodnění úrazu poškozených a jejich blízkých vč. následků. Jsme tady pro klienty, vyřizujeme na jejich požadavek plnění při pracovním úrazu, ve škole, při dopravní nehodě a také pomáháme s odškodným z pojistného plnění úrazové pojistky. Snažíme se o zajištění maximálního odškodného ...
Dostál Radoslav, JUDr., advokátní kancelář
Pan advokát JUDr. Radoslav Dostál působí v advokacii již více než 20 let a poskytuje svým klientům nadstandardní právní servis. V rámci své praxe se specializuje na na zastupování osob, ať už právnických či fyzických, ve věcech trestního, správního, rodinného i občanského práva. Rovněž dlouhodobě poskytuje právní služby obcím. Mezi jeho ...
Hubáček Libor, Mgr., advokát
Advokátní kancelář Mgr. Libor Hubáček poskytuje služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a insolvenčního práva. Zaměřuji se na právo z přepravy a na prodej a transformaci podniku. Poradenství poskytuji také v anglickém jazyce. Advokátní kancelář, právní služby: - obchodní právo - občanské právo - rodinné právo - ...
Krutský Ivan, JUDr., CSc., advokát
Jsme advokátní kancelář se sídlem v Praze Holešovicích, která spojuje advokáty, vykonávající samostatnou advokátní činnost. Naši advokáti vykonávají dlouhodobou advokátní praxi v různých oblastech, a to v právní oblasti občanské, obchodní, správní a trestní Klienty našich advokátů jsou významné obchodní společnosti, státní orgány a osobnosti. ...
Mgr. František Tikal, advokát TIKAL LEGAL
Pan magistr František Tikal je velmi pečlivý, spolehlivý a zkušený advokát, který Vám poskytne vysoce kvalifikované služby v právní oblasti. Specializuji se na občanské a rodinné právo, trestní právo a také česko-německé právní vztahy. Společně vyřešíme rozvod, dědictví, soudní spory, neplacení výživného, trestné činy podvodu či v dopravě. Svým ...
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský
Advokátní kancelář Mgr. Michal Zákravský nabízí komplexní právní služby v oblasti obchodního, pracovního, přestupkového, trestního i dědické práva. Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Naši kancelář najdete v Šumperku na ulici Langrova. Advokátní kancelář, advokát, služby: - obchodní právo - pracovní právo - trestní ...
Ošmera Petr, JUDr., advokát
Pokud potřebujete právní pomoc nebo radu právníka, neváhejte a kontaktujte nás. Naši agendu tvoří v převážné většině generální advokátní praxe, spočívající zejména ve zpracování právních analýz, podání, smluv a jiných právních dokumentů, ostatní poradenské a konzultační činnosti, jakož i zastupování klientů při soudních sporech, především pak ...
LexFin, s.r.o.
Společnost LexFin, s.r.o. se sídlem v Brně se zabývá především konzultacemi a zajištěním úkonů spojených s převodem a nájmem nemovitostí. Zajistíme vše pro zdárný prodej, pronájem nebo převod vaší nemovitosti, vč. vypracování smluv, znaleckých posudků a jednání s úřady. Naše společnost také nabízí komplexní služby v oblasti správy a údržby ...
JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.
Advokát a zapsaný mediátor JUDr. Eva Vaňková, Ph. D. poskytuje právní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního i trestního práva. Mezi služby naši advokátní kanceláře patří také právní poradenství, sepis smluv, zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami či v insolvenčním řízení. Kancelář mediátora Vysoké ...
Na webu abivia.cz poskytujeme komplexní právní služby v oblastech insolvencí a výživného. Odborně sepíšeme a podáme na soud návrh na povolení oddlužení, návrh na zvýšení výživného či návrh na zahájení exekuce v případě dlužného výživného. Převezmeme právní zastoupení v průběhu celého řízení.

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní společnosti, fúze a akvizice a na služby insolvenčního správce.

Mgr. Eva Herufek, advokátka provozuje advokátní kancelář zaměřující se na právo smluvní, rodinné, pracovní, obchodní, správní, duševního vlastnictví a další.

Mgr. Iveta Smetanová, advokátka zajišťuje právní služby jednotlivcům i podnikatelským subjektům.

Advokátní kancelář. Právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní.

Advokátní kancelář - právní služby zaměřené na právo rodinné, pracovní, obchodní a občanské. Pobočka advokátní kanceláře: - nám. Přemysla Otakara 796, Litovel

AK ROTT s.r.o. provozuje advokátní kancelář.

Rozhodování sporů v rozhodčím řízení (arbitráže) vyplývajících ze: -smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, o půjčce, o úvěru, leasingové, kupní smlouvy na nemovitosti a zboží, směnky, pracovní smlouvy -darovací smlouvy, převody nemovitostí, dohoda o hmotné odpovědnosti, o provedení práce a pracovní činnosti pracovní smlouvy, ...

Malůšek Jiří Ing. provozuje patentovou a známkovou kancelář. Pro své klienty připravují, zastupují v oblasti průmyslového vlastnictví, zejména vynálezy a ochranné známky, dále v oblasti užitné vzory, topografie polovodičů, označení původu

DRAMOD, s.r.o. poskytuje právní pomoc, účetní a daňové poradenství Finančně ekonomické rady ve věcech: -daně, odvody, poplatky a jiné platby.