Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Ocenění nemovitostí. Odhadce nemovitostí. Realitní poradenství Inženýrská činnost ve výstavbě.

Odhadce, soudní znalec nemovitostí: -odhady, znalecké posudky. Oceňování pro banky. AUTORIZOVANÝ INŽENÝR, ENERGETICKY SPECIALISTA.

Realitní kancelář: -kompletní realitní servis. Zprostředkování, prodej, koupě, pronájem: -nemovitostí. Oceňování nemovitostí Vyřizování povolení staveb, kolaudace staveb, dodatečného povolení staveb, zajištění zaměření staveb a pozemků

Oceňování majetku pro věci nemovité: -realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -zprostředkování obchodu a služeb.

Oceňování nemovitého majetku - soudní znalec v oblasti stavebnictví

Koordinátor staveb: -koordinace BOZP na staveništi. -technický dozor investora.

Znalecká a inženýrská kancelář. Soudní znalec: - oceňování nemovitostí a podniků. - stavební projekce.

Služby: - oceňování a odhady nemovitostí

Technicko inženýrská kancelář: - koordinátor BOZP na stavbě - technický dozor stavebníka - inženýrská činnost autorizovaného inženýra ve stavebnictví - soudní znalec. - oceňování majetku. Posudky, zkoušky, znalecké analýzy. Revize ZZ, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Inženýrská a projektová činnost. Vypracování projektové dokumentace. Znalecké posudky v oboru stavebnictví.

Soudní znalec v oboru ekonomika, oceňování nemovitostí - znalecké posudky a odhady cen nemovitostí.

Služby: - soudní znalec - odhady, oceňování nemovitostí - průkaz energetické náročnosti, energetické štítky

Soudní znalec Ing. Josef Vávra vypracovává pro klienty ze Zlínského kraje odhady, vyjádření a znalecké posudky se specializací jednak na oceňování motorových vozidel všech druhů, strojírenských technických zařízení a strojů, tak na posouzení technického stavu vozidla, stroje či technického zařízení. Soudní znalec, odhady, znalecké posudky, ...

Soudní znalec Ing. Karel Znojemský z Ledče na Sázavou se specializuje na tržní i úřední oceňování lesních porostů, lesů, lesní půdy a hospodářských plodin. Činnost znalce vykonávám zejména v okrese Havlíčkův Brod. Soudní znalec, tržní a úřední oceňování i určení výše škody: - lesních porostů - lesní půdy - hospodářských plodin - odhady ...

Ústav inženýrství a ekonomiky staveb pro Liberecký kraj. Znalecká činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění a schválený Ministerstvem spravedlnosti v České republice. Rozsah znaleckého oprávnění: - hydroizolace staveb - stavební chemie - vlhnutí a rozrušování pozemních staveb, - účinky podpovrchové a srážkové vody ...

Soudní znalec Karel Fišera provádí znalecké posudky v oblasti cen a odhadů motorových vozidel všech druhů a motocyklů pro klienty z Pardubického kraje. Soudní znalec, znalecké posudky, odhady: - motorových vozidel - motocyklů - motorová vozidla všech druhů - odhady cen motorových vozidel - odhady cen motocyklů, motorek - odhady cen ...

Znalecká kancelář - oceňování nemovitostí - znalecké posudky.

Soudní znalec obor zdravotnictví - vypracování znaleckých posudků.

Realitní kancelář Oceňování majetku pro věci nemovité

Znalecká kancelář: - oceňování majetku podniků, firem z důvodu: - koupě a prodej obchodního závodu (podniku), firmy, lékařské nebo stomatologické praxe jako celku, případně jeho částí - zvýšení (snížení) základního kapitálu korporace přijetím, vstupem či vystoupením společníka, akcionáře, likvidací, konkurzem, dědickým řízením vedeným na ...

Oceňování pro bankovní domy. Soudní znalec. Znalecká kancelář. Znalecké odhady, posudky: -nemovitosti, nemovitostí -movitý majetek.

vypracování znaleckých posudků v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, stavby obytné, občanské a průmyslové, vady a poruchy staveb.

Služby: - vypracování znaleckých posudků a odhadů nemovitostí - stavební dozory pro pozemní stavby - kupní smlouvy, darovací smlouvy, věcná břemena.

Nabízíme: -optimalizace konstrukce plastových dílů, vstřikovacích forem, -optimalizace technologie vstřikování, -software pro analýzy a simulaci vstřikování plastů Cadmould 3D-F, -systém VARIMOS pro virtuální a reálnou optimalizaci vstřikování -analýza vstřikování plastů do forem, -poradenství v oblasti vstřikovacích forem pro ...