Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Soudní znalec. Služby: -znalecké posudky -odhady ceny, oceňování nemovitosti.

Služby: -znalecká činnost motorovych vozidel oceňování -odhad (odhadce) motorových vozidel, motorová vozidla.

Projektová činnost ve výstavbě soudní znalec z oboru ekonomika a ceny nemovitosti

Provádíme vypracování znaleckých posudků: -úředních (administrativní cena) -tržních (obvyklá cena) Znalecké posudky jsou zhotovovány za účelem: -ocenění nemovitostí pro prodej, darování případně směny nemovitostí -ocenění nepeněžního vkladu do obchodní společnosti -ocenění nemovitosti jako zástavy pro poskytnutí ...

Služby: - znalecká činnost ( vypracování znaleckých posudků pro finanční úřady, notáře i banky, tržní ocenění nemovitostí) - realitní činnost - inženýrská činnost ve stavebnictví - projektová činnost v investiční výstavbě

Služby: - soudní znalec obor ekonomika

Inženýrská činnost v oboru: - hydrotechnika - hydroenergetika - hydraulika. Oceňování nemovitostí.

Činnost: - soudní znalec - oceňování movitých věcí ( auta, stroje, zemědělské a manipulační technika...atd.)

Oceňování nemovitostí. Prodej a pronájem: - bytové a nebytové prostory.

Lesní inženýr, poradenství v oblasti lesnictví - soudní znalec oboru lesní hospodářství, myslivost, ekonomika.

Znalecký ústav. ZNALECKÉ POSUDKY - ZNALECKÝ POSUDEK OCENĚNÍ ZNALECKÁ ČINNOST - SOUDNÍ ZNALCI

Služby: - soudní znalec v oboru písmoznalectví

Služby: - znalecké posudky - ekonomika, motorová vozidla

Služby: - energetické služby - dotace - hypotéky, úvěry - finanční poradenství - právní služby - energetické štítky, energetické audity - tvorba webových stránek - zastupování na úřadech - zakládání společností - oceňování majetku, odhady ceny nemovitostí. Malíř dětských pokojů: - návrhy a realizáce pohádkových postav a ...

Služby: - znalecké posudky, stavebnictví - oceňování nemovitostí

Činnost: - soudní znalec v oboru písmoznalectví - znalkyně písma.

Znalecké posudky požadované obchodním zákoníkem: - oceňování nepeněžitých vkladů - oceňování podniků a částí podniků - oceňování akcií, podílů, aktiv, pasiv - fůze, přeměny společností - oceňování majetkových práv - nabídky převzetí, nabídky na odkoupení, povinné nabídky převzetí - využití práva výkupu účastnických cenných ...

Maloobchod, prodej, nákup, soudní odhady, znalecké posudky: -starožitnosti -sklo, porcelán -hudební nástroje -zbraně, dýky -hračky -numismatiky.

Služby: - odhadce nemovitostí - projektant statik (pobočka Straky 137, okr.Nymburk)

Služby: - odkup zemědělské půdy (orné půdy, luk, pastvin) - obchodní a právní agenda spojená s odkupem - znalecké posudky - nacenění pozemků.

Patentová, znalecká a známková kancelář v Ostravě: - zpracování patentových přihlášek, vynálezů, užitných vzorů - registrace užitných, průmyslových vzorů i do zahraničí - známková rešerše - registrace ochranných známek - registrace, zabezpečení internetových domén - měsíční sledování známkového fondu - odhalení porušení zpráv - ochranné ...

Soudní znalec: - oceňování, odhady zemědělských a lesních pozemků - oceňování škod na lesích.

Služby: - znalecké posudky - odhady cen nemovitostí - tržní oceňování nemovitostí

Služby: - soudní znalec (ekonomika, stavebnictví) - autorizovaný inženýr