Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Služby: - oceňování majetku - analýzy hodnoty majetku i pojistných událostí

Soudní znalec pro obory: - ekonomika, obrazy a sochy, nábytek, sklo apod. - kultura, školství, malířství, restaurování

Služby: - soudní znalec - expert v oboru analýza silničních nehod - soudně znalecká a poradenská činnost v oblasti oceňování motorových vozidel, autoopravárenství, posuzování technického stavu vozidel

Znalecká kancelář Ing. Ivo Novák poskytuje služby v oborech: - oceňování nemovitostí - stavebně inženýrská činnost - poradenská činnost v oboru nemovitostí.

Soudní znalec Ing. Petr Řepa se věnuje odborné znalecké činnost v oborech ekonomika a stavebnictví. Zabývám se oceňováním nemovitostí a zajišťuji posudky statika stavebních konstrukcí bytových i průmyslových staveb. Sídlím ve městě Kolín. Soudní znalec, služby: - ceny, odhady nemovitostí - oceňování nemovitostí - statika stavebních ...

Služby: - soudní znalec - řešení dopravních nehod - ocenění vozidel a strojů - prověření ojetých aut před koupí či prodejem - poradenství ve všech otázkách týkajících se silničních vozidel

Společnost EXPERTUS, spol. s r.o. poskytuje svým klientům komplexní daňové poradenství. Nabízíme právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Služby: - daňové poradenství - právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, ...

Služby: - znalecké posudky pro převod nemovitých věcí - vypracování průkazu energetické náročnosti - zjišťujeme informace o nemovitostech před koupí, prodejem

Služby - audit - daňové poradenství - účetnictví - oceňování.

Poradenství, kontrolní a zkušební a inspekční činnost: - povrchová a protikorozní úprava a ochrana kovů (nátěry a kovové žárově stříkané, galvanické a žárovým ponorem získané povlaky) - koroze - provedení ocelových konstrukcí, posouzení návrhu z hlediska protikorozní ochrany, rozměry, povrch, svary - protipožární povrchová ...

Maloobchod, velkoobchod, distribuce: -prodej náhradních dílů, náhradní díly, ND a příslušenství na vozidla, automobily, auta všech značek, značky, moto -zajištění náhradních dílů, autodíly na vozy ŠKODA a zahraniční vozidla, vozidlo, auto, vozy (všechny značky) -náhradní díly na nová i starší auta -mechanické a karosářské opravy, práce, ...

Služby - technický dozor investora - průkaz energetické náročnosti - inženýring - zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí - stavební poradenství.

Soudní znalec: - oceňování lesa, lesů - úřední, tržní ceny lesa.

Služy - sestavování stavebních rozpočtů, propočtů a cenových odhadů.

Ing. Radmila Kiszová - PINIA je autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura. Mezi mé služby patří zpracování projektů a vizualizací, ekologické audity, zpracování dokumentace a posudků SEA, EIA, návrhy ozelenění či znalecké posudky. Služby: - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura - zpracování projektů a ...

ExpertCar, znalecká kancelář: - ceny, odhady motorových vozidel, automobilů - posuzování technického stavu motorových vozidel.

Činnost: - správa nemovitostí - technický dozor investora - odhady, posudky.

PROJEKČNÍ ČINNOST: -vodohospodářské a inženýrské stavby -rybníky, vodní nádrže, poldry -projekty vodních nádrží, projekty rybníků -vodovody, projekty vodovodů -studny -kanalizace, projekty kanalizace -čistírny odpadních vod (ČOV), odlučovače ropných látek (ORL), odlučovače tuků -úpravy toků -skládky komunálního odpadu (TKO), ...

BABEL.CZ s.r.o. je překladatelskou a tlumočnickou společností, která disponuje týmem 180 stálých překladatelů a tlumočníků, soudních znalců v oboru jazyka a rodilých mluvčích. Provádíme informativní, konsekutivní, simultánní a videokonferenční tlumočení, překlady obchodních dopisů, reklamních sloganů a textů či technické překlady. Dále provádíme ...

Servis v oblasti odhadů škod a oceňování majetku.

Služby: - renomovaný znalecký ústav s širokým znaleckým oprávněním z oboru ekonomie

Služby - vedení účetnictví - zpracování mzdové agendy - ocenění podniku a nemovitostí.

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. je specialistou při znalecké, expertní a poradenské činnosti. Zaměřujeme se na tržní ocenění nemovitostí pohledávek podniků a poradenství při fúzích. Znalecké posudky - znalectví v oboru ekonomika: - oceňování podniků, nemovitostí, motorových vozidel a zemědělské techniky, podílů v obchodních společnostech a ...

Zpracování znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí, pozemků, vozidel, strojů a přístrojů, zemědělské techniky. Posuzování technického stavu a stanovování výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla.