Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Odborný zoolog - biologické hodnocení, průzkumy, posouzení - biologický dozor.

Prodej nemovitosti, koupě, pronájem, odhad hodnoty nemovitosti, konzultace, poradenství v oblasti převodu a investic do nemovitostí, konzultace a poradenství v oblasti hypotečních a spotřebitelských úvěrů.

Autorizovaný inženýr, energetický specialista a soudní znalec. Znalecká činnost ocenění nemovitostí pro: -finanční úřad, soudy a jiné státní orgány -banky, stavební spořitelny -dědické řízení. Inženýrská činnost: -příprava a plánování investic -majetkoprávní agenda -organizace veřejné zakázky -poradenství ve výstavbě -ekonomické ...

Služby: - oceňování majetku podniků, strojů, strojírenských technologií, věcí movitých, motorových vozidel....atd. - znalecké posudky

Činnost: - oceňování nemovitostí.

Konstrukční činnost - projektování ve strojírenství - tvorba výkresové dokumentace. Další služby - oceňování movitého majetku - posuzování technického stavu.

Znalecké posudky, odhady: - nemovitosti.

Soudní znalec, znalecké posudky: - nemovitosti, domy, chaty, nebytové prostory - odhady cen nemovitostí.

Daňová a znalecká kancelář - daňové a účetní poradenství - oceňování majetku.

Činnost: - ověřování a posuzování stavebních konstrukcí - posouzení vad, poruch nosných i nenosných částí budov - zpracování znaleckých posudků.

Inženýrská kancelář, služby: - technický dozor ivestora - technický dozor stavebníka - znalecké posudky a tržní odhady nemovitostí

Znalecká kancelář - posudky - termosnímky - pasporty - úřední ocenění.

Služby: - soudní znalec - ekonomika, strojírenství

Činnost: - oceňování movitého majetku: - osobní, nákladní vozidla - stavební, zemědělské stroje - vybavení kanceláří, restaurací - spotřební elektronika.

Znalecká činnost: - odhady, oceňování nemovitostí.

Advokátní kancelář - právo bytové, občanské, obchodní, pozemkové a rodinné rozvody, společné jmění manželů Znalecká kancelář

Služby: - soudní znalcem v oborech ekonomika a stavebnictví.

Profesionální služby v oblasti stavební ekonomiky. Nabízíme služby investorům, stavebním firmám, projektantům, architektům i soudním znalcům. -stavebními kalkulacemi -analýzy nabídek v rámci výběrových řízení -cenová kontrola výstavby -oceňování škod, propočet investičních nákladů projektu.

Služby: - soudní znalec Obory: - ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí - stavebnictví - stavební odvětví různá - památková péče - nemovitostí a urbanistické soubory památkového charakteru

Znalecké posudky a odhady z oborů a ekonomiky a stavebnictví.