Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Sklářský ateliér: - restaurování historických vitráží - výroba nových vitráží - autorská tvorba - soudní znalectví

Soudní znalec Martin Doležel se specializuje na znalecké posudky a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení a věcí movitých. Provádíme znalecké posudky a oceňování pro státní, právnické a fyzické osoby a občany za účelem nákupu, prodeje, ocenění darů nebo dědictví. Nabízíme také poradenskou činnost a zastupování při škodách u pojišťoven a ...

Patentová a známková kancelář, Ing. Václav Kratochvíl nabízí služby patentového zástupce a soudního znalce v oboru patenty a vynálezy.

Bc. Jana Cinkeová poskytuje služby soudního znalce v oblasti oceňování všech druhů nemovitostí se specializací na památkové objekty. Působím přednostně v okrese Rokycany a v Plzeňském kraji. Znalecké posudky, oceňování, odhady cen: - památkové objekty - pozemky - byty - rodinné a bytové domy - rekreační stavby - garáže a drobné stavby, ...

Soudní znalec PRO lesnictví Lesnické poradenství

Ing. Libor Zima je soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí a oceňování podniků zejména pro Prahu a Středočeský kraj.

Služby: - projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě - znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic - znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic - zpracování statických výpočtů skla včetně zajištění projekce a realizace skleněných ...

Projektová činnost ve stavebnictví. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Stavební dozor. Služby: - znalecké posudky - vyhotovení znaleckých posudků - odhady ceny nemovitosti - oceňování nemovitého majetku.

Činnost: - posuzování technického stavu stavebních objektů.

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. se věnuje znalecké činnosti v oboru zdravotnictví se zaměřením na anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu. Sídlím v Brně. Soudně-znalecká činnost: - soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví: - anestézie, anesteziologie - resuscitace - intenzivní medicína - vypracování odborných posudků. V ...

Služby: -soudní znalec oborů ekonomika, elektronika, elektrotechnika, ceny a odhady, a posudky na stav zařízení.

Služby - soukromý investor - finanční poradce - soudní znalec.

Služby: - znalecké posudky v oboru papír, polygrafie, tiskařství - forenzní poradenství.

Služby: - účetnictví - znalecká činnost - dražby

Znalecký ústav: - znalci obor kybernetika, ekonomika.

Znalecká činnost - odhady nemovitostí - vady stavebních konstrukcí Inženýrská činnost - technický dozor staveb Projektová činnostprojekce a vyřízení žádostí - ZELENÁ ÚSPORÁM

Služby: - rekvalifikační kurzy obor podlahář - informace z oboru podlahářství pro odbornou veřejnost - zajištění soudního znalce v oboru podlah.

Advokátní kancelář - právo mezinárodního obchodu, investice, důlní právo Oceňování nemovitého, movitého majetku a bezpečnostního materiálu - úzká spolupráce se společností ČESKÝ ZNALECKÝ INSTITUT s.r.o.

Činnost: - znalecké posudky, odhady cen: - stroje, strojní zařízení - motorová vozidla.

Služby: - odhady, oceňování nemovitostí.

Služby - statika stavebních konstrukcí - expertní posudky.

Ing. Zdeněk Kadlec, soudní znalec v oboru oceňování pozemků a lesních porostů působí v okresech Strakonice, Prachatice a Písek. Služby soudního znalce: - odhady a oceňování pozemků a lesních porostů - znalecké posudky. Komunikace i v angličtině.

Služby: - odhady cen nemovitostí - soudní znalec v oboru ekonomika